Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Tizennyolc év a béke szolgálatában

Szöveg: Kelemen Ilona és Galambos Sándor | Fotó: Galambos Sándor |  2022. május 27. 8:22

„Katonai szervezetük fennállásának tizennyolcadik évfordulóján elismerésemet és köszönetemet fejezem ki az MH Béketámogató Kiképző Központban szolgáló katonák, és honvédelmi alkalmazottak kiemelkedő színvonalú, eredményes, magas szinten elvégzett munkájáért!” – köszöntötte levélben az alakulatuk napja, május 27-e alkalmából a szolnoki katonai szervezet állományát dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka.

xIMG_6122

Tizennyolc éve végzik önálló szervezeti keretek között a nemzetközi béketámogató műveletekben részt vevő magyar fegyveres katonai kontingensek, törzstisztek és altisztek, valamint a fegyvertelen katonai megfigyelők kiképzését, felkészítését az MH Béketámogató Kiképző Központ (MH BTKK) munkatársai.

A szolnoki alakulat jogelődjét 2000. október elsején alakították meg az MH 1. Könnyű Vegyes Ezred kötelékében azért, hogy a Magyar Honvédség akkori két kiemelt békefenntartó missziójának – ENSZ Ciprusi Békefenntartó Erők (UNFCYP) és a Sínai-félszigeten állomásozott Többnemzeti Erők és Megfigyelők (MFO) – személyi állományát felkészítse a külszolgálatra. Önálló szervezeti egységként 2004. május 27-től folytatja a tevékenységét. A Magyar Köztársaság elnöke 2006. szeptember 28-án csapatzászlót adományozott az alakulatnak.

Az elmúlt tizennyolc év alatt kollégái és volt kollégái által elvégzett munkát Szoták Adrienn százados, a kiképzési részleg megbízott vezetője foglalta össze ünnepi beszédében. Az általa összesített adatokból kiderült: a katonai szervezet a megalakítása óta számos nemzeti és nemzetközi felkészítést tartott. A központ munkatársai által levezetett 345 nemzeti felkészítésen 6995-en, a 61 nemzetközi felkészítésen pedig 1367-en vettek részt. Ugyanakkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvéd tisztjelölt hallgatóinak békeműveleti felkészítését is minden évben a szolnoki alakulat hajtja végre.

xIMG_6087

A balkáni hadszíntér különböző misszióiba történő kiképzések mellett - többek között - a Maliba, Libanonba, Nyugat-Szaharába, Grúziába tervezett törzstisztek és altisztek felkészítése, valamint a Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam, a Békeműveleti Együttműködési Tanfolyam, illetve más nemzetközi programok, NATO és ENSZ szemináriumok, továbbképzések, tanfolyamok szervezése is az alakulat feladatait képezik. A méltán népszerű Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam elismertségét immár négy, ENSZ által kiadott akkreditáció igazolja – a jelenlegi 2024-ig érvényes.

A különböző nemzetközi felkészítések alkalmával - többek között - Ausztráliából, Bangladesből, Burundiból, Egyiptomból, Guyanaból, Kanadából, Kínából, Lengyelországból, Litvániából, Nepálból, Pakisztánból és Szváziföldről is fogadott hallgatókat a kiképzőközpont. A szoros és folyamatosan bővülő nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően pedig az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztriából, Bosznia-Hercegovinából, Finnországból, Ghánából, Görögországból, Horvátországból, Németországból, Svédországból, Szerbiából érkezett oktatók segítették a tanfolyamok résztvevőinek elméleti és gyakorlati képzését. A kiképzőközpontok között fennálló nemzetközi csereprogram keretében pedig a szolnoki oktatókat is gyakran felkérik egy-egy külföldi békeműveleti tanfolyam levezetésében való részvételre. Az MH BTKK ugyanis számos nemzetközi – békefenntartással, képzéssel-oktatással foglalkozó – szervezetnek, a Békefenntartó Kiképző Központok Nemzetközi Szövetségének, a Békefenntartó Kiképző Központok Európai Szövetségének, a Kiképzési és Oktatási Központok Partnerségének a tagja.

Civil szervezetekkel együttműködve pedig számos felkészítés, kiképzési, társadalmi rendezvény helyszíne is volt az alakulat, amelyek közül talán a legnépszerűbbek a Veszélyes Környezet Tudatosság Tanfolyamok. Ezeken a felkészítésen olyan állam- és közigazgatásban dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak vesznek részt, akik biztonsági szempontból kockázatosnak minősített külföldi helyszíneken láthatják majd el feladataikat. Ugyanakkor a különböző segélyszervezetek munkatársai, önkéntesei, valamint számos minisztérium dolgozói is elvégezték ezeket a kurzusokat. A képzés elismertségét pedig az is bizonyítja, hogy már a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt munkatársai is jelezték részvételi szándékukat ezekre a tanfolyamokra.

A Magyar Honvédség keretében végrehajtott korszerűsítések során az MH BTKK-t négy katonai szervezet irányította. Az MH Transzformációs Parancsnokság alárendeltségébe 2020-tól került – az elöljáró képviseletében Bárány Zoltán ezredes, parancsnokhelyettes vett részt az ünnepi állománygyűlésen. Az elmúlt években az alakulat parancsnokai voltak: Mátyus Zoltán ezredes, Apáti Zoltán ezredes és Drót László ezredes. Jelenlegi parancsnokként pedig – a beosztását közel két éve ellátó - Kiss Róbert ezredes köszönte meg kollégái munkáját.

xIMG_6102

A „születésnapi” állománygyűléshez kapcsolódva, a békefenntartás eszméjének elismerése, megbecsülése, a szakmai, történelmi hagyományok őrzése és a hazaszeretet ápolása érdekében együttműködési megállapodást kötött az MH Béketámogató Kiképző Központ és a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete. Az erről szóló dokumentumot Kiss Róbert ezredes, a kiképzőközpont parancsnoka és Varró Ferenc nyugállományú ezredes, az egyesület elnöke írták alá. Az együttműködés célja, hogy egymás támogatásával hatékonyabbá tegyék alapfeladataik ellátását. Az MH BTKK vállalásai közé tartozik többek közt, hogy a hazai és a nemzetközi szakmai fórumokon, konferenciákon szerzett, új szakmai információkat, bevált gyakorlatokat megosztja a partnerével, a bajtársi egyesület pedig - egyebek mellett - vállalja, hogy a béketámogató műveletekre való felkészülés és azok végrehajtása során a Magyar Honvédségnél kialakult új hagyományokat, relikviákat gyűjti, közreadja és ápolja.

Az együttműködési szerződés aláírása és ünnepi állománygyűlés alkalmából a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely és a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete tagjainak felajánlásából összeállított, személyes relikviáikat bemutató tárlat megnyitására is alkalom adódott. A gyűjteményben négy földrész - Európa, Ázsia, Afrika, Amerika - emléktárgyai láthatók. A Haitin, az ENSZ New-yorki parancsnokságán, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Angolában, Grúziában, Azerbajdzsánban, Szudánban, a Sínai-félszigeten, Mozambikban, Irakban szolgálatot teljesítők – fegyvertelen katonai megfigyelők, illetve fegyveres békefenntartó szolgálatot ellátók – személyes gyűjteménye tekinthető meg.