Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Kötelesség fejet hajtani a hős honvédek sírja előtt

Szöveg: Nyulas Szabolcs |  2019. március 28. 15:00

A mi feladatunk és kötelességünk, hogy fejet hajtsunk minden honvéd sírjánál, aki – nem törődve sebesüléssel, betegséggel, katonai esküjéhez híven – életének feláldozásával óvta az országot – mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes március 28-án, csütörtökön, Miskolcon, a felújított első világháborús katonai nyughely, az úgynevezett Koleratemető átadásán.

1599200578
Az államtitkár beszédében elmondta, mindenki tisztában van a világháború pusztításával, a harcok okozta fizikai és lelki sérülésekkel, a hátramaradott családtagok fájdalmával, ugyanakkor a sírok felhívják a figyelmet arra is, hogy a béke milyen nagy érték, és megóvása egyik legfontosabb közös feladat. „Ez a sírkert mementóként emlékeztet és figyelmeztet európai történelmünk, közös háborús múltunk egyik fontos eseményére és nekünk, az utókornak feladata és kötelessége, hogy méltóképpen gondozzuk emlékműveinket és így életben tartsuk elesett hőseink emlékét" – hangsúlyozta.

Németh Szilárd rámutatott: Miskolc önkormányzata élen jár ennek a feladatnak a teljesítésében; négy katonai temető hadisírjait és emlékműveit újította, vagy újítja fel: a Vasgyári temetőt, a Hősök temetőjét, a Szalag temetőt és a most átadott Koleratemetőt. A sírkertekben összesen 3491 hadisírt és öt emlékművet újítottak fel; a hadisírok többségében magyar honvédek pihennek, de más – például orosz, lengyel, román, osztrák és német – katonákat is eltemettek ezekben.

1599200579

A temető történetéről az államtitkár azt is elmondta, hogy a galíciai fronthoz közel eső Miskolcon már 1914 novemberében megkezdődött egy nagyszámú sebesült befogadására képes kórház és megfigyelőállomás kialakítása. A kolerajárványban elhunyt katonákat a barakk-temető mellett külön sírhelyen hantolták el. A temetően álló, mára csak részleteiben megmaradt kápolnát 1915. november 2-án szentelték föl, amely mind a római katolikus, mind pedig református szertartásra alkalmas volt. A temetőkataszter szerint összesen 771 hadisír található itt (más források szerint pedig 962). A magyar, osztrák és szövetséges haderők katonái közül 584 fő nyugszik a temetőben.

„A Magyar Honvédség – katonai hagyományaink, történelmi örökségünk ápolásával – képes hozzájárulni egy-egy közösség megerősítéséhez, helytörténetének kutatásához, helyi értékeik megóvásához. A 20. század sorsfordító kataklizmáiban – így az első és a második világégés idején – a magyar államiság forgott kockán. Örök erkölcsi parancs azok sírjainak gondozása, akik nem késlekedtek a zászló alá állni, amikor arra szükség volt; akik hűen teljesítették kötelességüket, és életüket adták a nemzet fennmaradásáért" – emelte ki Németh Szilárd.

1599200579

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere a rendezvényen úgy fogalmazott, az első világháború eseményei mind a mai napig meghatározzák életünket: a XX. század elején éppen gyenge lábakon állt a magyar szuverenitás, ezért sodródhatott bele az ország egy olyan háborúba, amelyben 662 ezer magyar katona veszett oda. A trianoni döntés pedig a hősöket és az országot is megcsúfolta; örök tanulság, ha Magyarország jövőjéről felelősen gondolkozunk, akkor az önálló döntés szabadságának megvédése minden generáció számára, minden történelmi pillanatban rendkívül fontos" – hangsúlyozta.

A miskolci önkormányzat, illetve a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum közösen támogatták a szükséges munkálatok elvégzését a Koleratemető felújításakor, a honvédelmi tárca mindösszesen 220 millió forinttal járult hozzá ehhez – tette hozzá.

1599200579

A beszédeket követően Szentesi Csaba őrnagy, görögkatolikus tábori lelkész, illetve Dudás Ferenc főhadnagy, protestáns tábori lelkész mondott megemlékező imát, majd a résztvevők elhelyezték a kegyelet virágait a kápolna bejáratánál. A megemlékezést díszsortűz zárta.

Fotó: Rácz Tünde