Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Konvojkísérés és drillek

Szöveg: Antal Ferenc |  2013. május 16. 7:29

Magyar és szerb katonák hajtottak végre közös gyakorlatot az MH Bakony Harckiképző Központ újdörögdi bázisán. A Neighbours 2013 elnevezésű gyakorlat a két haderő között évek óta tartó együttműködés eredményeként jött létre. Ennek jegyében idén az MH 5. Bocskai István Lövészdandár látta vendégül a szerb kollégákat.

1595954159

Az évente megrendezett közös gyakorlatok lényege, hogy a katonák megismerjék a másik fél

harceljárásait, illetve kialakítsák a közös feladatok ellátásához szükséges együttműködést.

Az idei ötnapos felkészítés – a szerb fél kérésére – a válságkezelésre és az épületharcászatra

koncentrált. Ezeken a területeken a magyar katonák előnyt élveznek szerb társaikkal szemben,

hiszen Afganisztánban – a Tartományi Újjáépítési Csoportban (PRT) és a Műveleti Tanácsadó

és Összekötő Csoportban (OMLT) – lehetőségük nyílt mindkét feladatkör gyakorlására.

„Az elmúlt napok legfontosabb feladata a konvojkísérés és az úgynevezett drillek

begyakorlása volt" – mondta el a helyszínen a honvedelem.hu kérdésére válaszolva dr. Böröndi Gábor dandártábornok, az MH 5. Bocskai

István Lövészdandár parancsnoka. Hozzátette: az aszimmetrikus hadviselés

legújabb találmányait – a házilag készített robbanóeszközöket – illetve az azokkal

szembeni védelmet viszont a magyar katonák ismertették meg szerb kollégáikkal.

1595954159

A közös kiképzés utolsó napját Aleksandar Živković altábornagy, a Szerb Szárazföldi

Erők vezérkari főnöke, valamint Huszár János dandártábornok, az MH Összhaderőnemi

Parancsnokság (MH ÖHP) Szárazföldi Haderőnem főnöke is megtekintette.

A szimulált harcfeladat során a magyar és szerb katonákból álló kontingens – együttműködve

az afgán rendőrséggel – fegyverek illetve egy terrorista-gyanús személy után kutatva

egy afgán falu átvizsgálását hajtotta végre. A katonáknak a helyi kulturális és vallási

sajátosságokat is figyelembe véve kellett eljárniuk az akció folyamán, hiszen a helyiek

megnyerése a missziós feladatok ellátása szempontjából elengedhetetlen. A magyar-szerb

vegyes alakulat eközben behatolt a célszemély házába, aki rövid tűzharc után megadta magát. Az elrejtett fegyverek és lőszerek lefoglalását jelentősen megnehezítette, hogy

afgán lázadók törtek be a faluba, akiknek célja az elfogott hadúr kiszabadítása volt. Mivel a

támadók aknavetőkkel is rendelkeztek, ezért a magyar-szerb közös szakasz légi támogatást

kért. A légicsapást követően a kontingens – a célszeméllyel és a lefoglalt fegyverekkel együtt

– sértetlenül visszavonult.

1595954159

A felsorakozott állományt először Živković altábornagy köszöntötte, kiemelve az évek óta

zajló szerb és magyar együttműködés főbb állomásait, majd Huszár János dandártábornok

fejezte ki elismerését a kiváló szakmai felkészültségért.

A Szerb Szárazföldi Erők vezérkari főnöke a honvedelem.hu kérdésére válaszolva elmondta: a közös

gyakorlatok során a szerb haderő katonái igen hasznos tudásra tettek szert magában

a gyakorlat tervezésében is, és ezt később, békefenntartó műveleteik során fogják is

hasznosítani.

Szerbia európai integrációja hazánk szempontjából kiemelten fontos, hiszen Magyarország

elkötelezett a balkáni régió stabilitása mellett. Ennek jegyében már hosszú évek óta folyik a

szerb és magyar haderő közötti együttműködés különböző szinteken és formákban.

Fotó: Tóth László