Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A világtörténelem legvéresebb csatái

Szöveg: Szűcs László |  2013. március 2. 9:12

Az elmúlt évszázadok kegyetlen háborúi során számos olyan csata volt, amelyik az adott korszakban kiérdemelte a „legvéresebb”  jelzőt. Összeállításunkban ezek közül emeltünk most ki tízet – szokásunkhoz híven – szubjektív szempontok szerint, ugyanakkor időrendi sorrendben.

Marathóni csata

Az ókori harci események közül a Kr. e. 490. szeptember 12-én lezajlott marathóni csata pályázhatna a legnagyobb eséllyel a legvéresebb elnevezésre. A csata a görög−perzsa háborúk egyik legjelentősebb ütközete volt. Az I. Dareiosz perzsa nagykirály és Miltiadész athéni hadvezér seregei által megvívott ütközet a görög városállam világraszóló győzelmével ért véget – a görögök a perzsa had egy részét a tengerbe, más részét pedig a közeli mocsárba szorították. A Marathón melletti diadal eredményeként Hellász ideiglenesen felszabadult a Perzsa Birodalom nyomása alól és tízéves felkészülési időt nyert az újabb összecsapásra. A csatához fűződik a marathóni futás legendája is, amely szerint a győzelem hírét egy görög harcos, Pheidippidész teljes fegyverzettel futva vitte Athénba, ahova elérve csak ennyit mondott: „Nenikékamen", azaz „Győztünk!", majd holtan esett össze. Bár a csatáról részletesen beszámoló Hérodotosz leírásában nem szerepel a hírt futva vivő görög katona, a mai napig az ő emlékére futnak a világon mindenütt maratoni távokat. A korabeli források szerint a csatában – az ókori ütközetekhez viszonyítva – nagyon sokan vesztették életüket: a görögök 192 embert vesztettek, míg a perzsák 6400 katonája maradt holtan a csatamezőn.

1595950227

Grünwaldi csata

A középkor legnagyobb és legvéresebb ütközeteként emlegetik a mai észak-lengyelországi Grünwald (Grunwald), Tannenberg (Stębark), Ludwigsdorf (Łodwigowo) és Faulen (Ułnowo) községek által körbefogott területen 1410. július 15-én lezajlott grünwaldi – más források szerint tannenbergi – csatát. Az ütközet az 1409 és 1411 közötti, Lengyelország és Litvánia egyesült erői, illetve a Német Lovagrend között lezajlott háború egyik döntő összecsapása volt, és a lengyel−litván szövetségesek győzelmével zárult. Bár a 15. század már a hadászat egy új korszakát jelentette – a tűzfegyverrel felfegyverzett gyalogosok hatékonyan tudták felvenni a harcot a lovasság ellen – a grünwaldi csatát még a régi idők harcmodora szerint, azaz kardokkal, íjakkal és számszeríjakkal vívták; semmilyen forrás nem maradt fenn azzal kapcsolatban, hogy a szemben álló felek tűzfegyvereket használtak volna egymás ellen. A források a hadak nagyságáról is eltérő számokat közölnek, az azonban valószínűsíthető, hogy az ütközetben a lovagrendi sereg teljesen megsemmisült: mintegy nyolcezer halottjuk maradt a csatatéren, 14 ezren pedig fogságba estek. A lengyel−litván szövetségesek vesztesége is meghaladta a húszezer embert. A csata megtörte a Német Lovagrend addigi terjeszkedését.

1595950227

Azincourt-i csata

Mindössze öt esztendővel később zajlott le és a százéves háború legvéresebb ütközeteként került be a történelemkönyvekbe az azincourt-i csata, amit az angolok és a franciák vívtak egymással Calais mellett, Azincourt-nál 1415. október 25-én. Az angol győzelemmel véget ért ütközetben kulcsfontosságú szerepet kapott az angol hosszúíj. Kutatásaik során a brit és francia történészek, valamint a régészek bebizonyították, hogy a csatában több mint félmillió nyilat lőttek ki, és ez a szinte elképzelhetetlen méretű angol nyílfelhő hatalmas vérfürdőt okozott, gyakorlatilag kiirtotta a francia főnemességet. Mintegy hétezer francia gróf, báró és márki maradt holtan a csatatéren. Ezzel szemben az angolok vesztesége alig haladta meg a kétszáz főt.

1595950228

Kenyérmezei csata

1479. október 13-a a törökök történelmének egyik leggyászosabb napja. A portyázó oszmán seregek a hónap elején nyomultak be Erdélybe, majd 13-án a Maros partján, Alkenyér mellett, a Kenyérmezőn táboroztak le, hogy bevárják és legyőzzék az ellenük induló Báthori István erdélyi vajda seregeit. Az Ali Kodzsa bég vezette török erők zömmel irreguláris egységek, főleg akindzsik, valamint szpáhik voltak. A történészek szerint nem nyílt csatába akartak bocsátkozni, hanem rajtaütéseket terveztek, mivel a képzettebb erdélyi gyalogos- és lovascsapatokkal szemben hamar alulmaradtak volna. Báthori azonban a nyílt ütközet mellett döntött, s bár a csata első óráiban úgy tűnt, hogy a törökök kerekednek felül, végül kifáradtak és elmenekültek. A magyarok üldözőbe vették őket és java részüket módszeresen lekaszabolták. A krónikák harmincezres török veszteségről írnak, ám a történészek szerint ennél jóval kisebb volt már maga a portyázó had is, így ma csak azt lehet biztosan feltételezni, hogy a török seregből mindössze néhányan élhették túl a csatát. A magyarok az ütközetben valószínűsíthetően háromezer embert vesztettek.

1595950228

Mohácsi csata

A magyar hadtörténelem legtöbbet emlegetett ütközete 1526. augusztus 29-én Mohács határában zajlott le. I. Szulejmán hazánk ellen indított újabb, 1526-os támadásakor Magyarország csupán saját hadi erejére számíthatott, illetve – lévén az uralkodó, II. Lajos cseh király is volt – Csehország haderejének egy része jöhetett még számításba. A magyar udvar már 1526 elején értesült arról, hogy a szultán ismét Magyarország ellen készül, ám Tomori Pál kalocsai érsek hiába kért pénzt és hiába figyelmeztetett a veszélyre: kinevezték ugyan kincstartónak, ám ez puszta cím volt. A török közeledésének hírére Lajos segítséget kért az európai uralkodóktól, de csak VIII. Henrik angol király ajánlott fel segélyt, továbbá a pápa 50 ezer aranyat. Az augusztus 24-én Mohácsra érkező magyar haderő mindössze 24 800 emberből állt és 85 ágyúval rendelkezett. A gyalogság egy részét idegen zsoldosok tették ki, s a hazai erők tagjai közül sem volt mindenki magyar nemzetiségű. A velük szemben álló török haderőt 60 ezer reguláris szpáhira és janicsárra teszik, akiknek 400 ágyújuk volt. A csata lefolyása közismert: az alig több mint két órán keresztül tomboló véres ütközetben tizenötezer magyar vesztette életét, köztük az egész politikai és katonai elit, hét főpap, a magyar egyházi vezetés közel fele és a király, II. Lajos is, aki menekülés közben valószínűleg a Csele-patakba fulladt. A török veszteségről nem maradtak fenn beszámolók.

1595950228

Lipcsei csata

A napóleoni háborúk utolsó, legvéresebb fejezete az 1813. október 16−19. között lezajlott lipcsei csata volt. Az ütközetet méltán hívják a népek csatájának is: a franciák közel 200 ezres erejével szemben ugyanis a svédek, a magyarok, az oroszok, az osztrákok és a poroszok által kiállított 340 ezer katona vette fel a küzdelmet. A négy napon keresztül tomboló ütközet során a két fél veszteségei szinte elképzelhetetlenül  magasak voltak, a becslések 80-110 ezer közé teszik az áldozatok számát. Napóleon hadseregéből mintegy 38 ezren haltak meg vagy szenvedtek valamilyen sebesülést. A szövetségesek a még hadra fogható francia katonák közül 15 ezer hadifoglyot ejtettek, a betegen az ellenség kezére jutottak száma 21 ezer fő körül volt. A szövetséges haderőből 54 ezren haltak meg. A csehek vesztesége volt a legnagyobb: 34 ezren maradtak a csatatéren. A sziléziai hadsereg mintegy 12 ezer katonája veszett oda, ám volt két olyan hadtest, amelynek minden egyes tagja meghalt. A véres csata végleg megtörte I. Napóleon hatalmát, miközben a német államok koalícióra léptek egymással. Ez a szövetség kényszerítette végül 1814-ben Napóleont száműzetésbe. Az első világháborúig a népek csatája volt a legnagyobb és a legvéresebb ütközet a világtörténelem során.

1595950228

Solferinói csata

A solferinói csata a szárd–francia–osztrák háború döntő ütközete volt. 1859. június 24-én zajlott le Délkelet-Lombardiában, Solferino község környékén. A csapatokat az uralkodók, azaz III. Napóleon és Ferenc József személyesen irányították. Az ütközet az osztrák császári haderő vereségével és visszavonulásával végződött, és ez egyben az egész háború végét is jelentette. A véres csata veszteségadatai egész pontosan fennmaradtak: III. Napóleon seregéből 2492-en vesztették életüket, míg 15 512-en megsebesültek, 2922-en pedig fogságba estek. Az osztrák sereg háromezer halottat, 10 807 sebesültet, 8638 fogságba esett vagy eltűnt katonát könyvelhetett el. A solferinói csatának köszönhető a Nemzetközi Vöröskereszt megalakítása is: Henry Dunant svájci üzletember a sebesült katonák szenvedései láttán határozta el a mozgalom létrehozását. Ugyancsak e csatához kötődik az első, 1864-es genfi egyezmény megkötése is.

1595950229

Verduni csata

Közel egymillió halott és sebesült, valamint több százezer eltűnt és hadifogoly. Számokban röviden így lehet összegezni az első világháború leghosszabb és második legvéresebb ütközetét, a verduni csatát. A francia és a német csapatok közötti összecsapás 1916. február 21-én kezdődött és majdnem tíz hónapig, december 19-ig tartott. Az áldozatok nagy száma miatt a köznyelv „verduni vérszivattyú"-nak nevezte el az ütközetet, amely a nyugati front legfontosabb fegyveres összecsapása volt. A csata a németek kilenc órán át tartó tüzérségi támadásával kezdődött; a tüzérségi előkészítésre 1200 (más források szerint 1400) ágyút használtak, amelyek a fronttól tíz kilométeres távolságból zúdították az össztüzet az erődre, összesen több mint egymillió lövedéket lőttek ki. Haditechnikai érdekesség, hogy a németek ebben a csatában használtak először lángszórókat a francia lövészárkok megtisztítására.

1595950229

Somme-i csata

Ha már említettük az első világháború második legvéresebb ütközetét, akkor beszéljünk most arról a csatáról, ami még a verduni vérszivattyúnál is több emberéletet követelt. Ez volt a somme-i csata, amelyet 1916. július 1. és november 18. között vívtak a nyugati fronton. A legfrissebb kutatások szerint a két oldal veszteségei – halottban, sebesültben és hadifogolyban – meghaladták a másfél millió főt; csak halottban a németek 450 ezer katonát veszítettek, míg az antanterők 620 ezret. Érdekesség, hogy ebben a csatában harcolt és sebesült meg Adolf Hitler is. A somme-i csata közvetlen előzménye a verduni ütközet volt, amelynek során a németek igen nehéz helyzetbe hozták a franciákat, így a Somme folyó völgyében, 19 kilométeres arcvonalon indított angol−ausztrál−kanadai−új-zélandi−dél-afrikai támadás célja az volt, hogy elvonja a német erőket Verdun ostromától, lehetőséget biztosítva ezáltal a franciáknak megfogyatkozott csapataik feltöltésére. A somme-i csata haditechnikai érdekessége, hogy az angolok itt vetettek be először harckocsikat, amelyek feladata ekkor még az ellenséges lövészárkok leküzdése volt. Bár a történészek szerint a csatában egyik fél sem tekinthető győztesnek, úgy vélik, hogy a somme-i ütközet nélkül az antanterők nem lettek volna képesek győztesen befejezni a háborút 1918-ban.

1595950229

Sztálingrádi csata

A világtörténelem legnagyobb folyamatos csatájának jegyzik a második világháborúban az 1942. augusztus 21. és 1943. február 2. között lezajlott sztálingrádi ütközetet. A csata kiérdemli a „legvéresebb" jelzőt is, hiszen a két oldalon összesen több mint kétmillió katona és több százezer lakos vesztette életét, tűnt el vagy sebesült meg súlyosan a harcokban. A szovjetek veszteségei állítólag akkorák voltak, hogy Sztálin egész egyszerűen megtagadta az adatok nyilvánosságra hozatalát. A történészek szerint kijelenthető, hogy mindkét oldal példátlan kegyetlenséggel, a katonai és polgári veszteségekre, szenvedésekre tekintet nélkül harcolt. A csata a város ostromával indult, majd a világháború legvéresebb városharcával folytatódott és szovjet ellentámadással zárult. Ez utóbbi teljesen bekerítette a német csapatokat, javarészt megsemmisítette, illetve foglyul ejtette a teljes 6. német hadsereget, annak parancsnokával, Friedrich Paulus tábornaggyal együtt. A sztálingrádi csatát az európai hadszíntéren a második világháború fordulópontjának is szokták nevezni. Sztálingrádnak egyébként nem igazán volt stratégiai jelentősége, inkább szimbolikus értéket képviselt, már csak a neve miatt is.

1595950229

Fotó: archív