Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A Bevetési Irány kulisszatitkai

Szöveg: honvedelem.hu |  2008. szeptember 29. 7:46

A magyar haderő idei legfontosabb kiképzési rendezvényének, a Bevetési Irány gyakorlatnak fő végrehajtója az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 62. lövészzászlóalja bázisán megalakított zászlóalj harccsoport, ugyanakkor a gyakorlat sikeres lebonyolítása érdekében a háttérben a Magyar Honvédség szinte minden katonai szervezetétől kijelölt erők is dolgoznak.

„Táborozni, jaj de jó"

Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred feladatai már szeptember 15-én a laktanyában, parancsnoki és törzsvezetési gyakorlattal megkezdődtek, ezzel egyidőben az ezred katonái a gyakorlótéren is megkezdték a feladatok végrehajtását.
A laktanyában a kommendáns és őrszázad katonái a parancsnoki blokk és a harcvezető központ munkáját biztosították, melynek során munkahelyeket telepítettek és rendeztek be, valamint fenntartották a folyamatos üzemkézséget.

1595880344
A gyakorlótéren az ezred katonái telepítették az MH Összhaderőnemi Parancsnokság ideiglenes vezetési pontját és a feladatok végrehajtását kiszolgáló tábort. A tábor magába foglalja az MH ÖHP vezetési pontjának létesítményeit, az ideiglenes hadműveleti szolgálatot, sajtóközpontot, pihenő blokkokat, az ezred és más alakulatok által a kiszolgálásra utalt alegységek elhelyezési körleteit, itt működik tábori lelkész szolgálat is. A katonák lelki gyakorlatának biztosítására pedig egy imasátort is felépítettek.

Naponta 1 főzőponton, 2 étkező blokkal 380, a gyakorlaton lévő ember étkeztetését biztosítják.
Az időjárás sajnos nem mindig kedvez a gyakorlaton részvevő állománynak, de a tábor hangulata nagyon jó, a katonák motiváltak – tudtuk meg Solymosi Ferenc mérnök őrnagytól a tábor parancsnokától.

Egy másik fontos háttérfeladat a tábori híradás létesítése és folyamatos biztosítása, amelynek egy jól szervezett csapatmunkának kell lennie. A gyakorlat híradását a Dunántúli Híradó és Informatikai Központ (DHIFK), a Híradózászlóalj és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár híradó katonái közösen, együttműködve valósították meg, amelynek során több száz vonal kiépítése történt meg. A DHIFK mikrohullámú átjátszón keresztül biztosítja a csatornákat, illetve a megfelelő vonalakat, a csatlakozások kiépítése a híradózászlóalj feladata, az angol tábor területén pedig mindezt az dandár híradó katonái végzik.

– A rendszert aktivizálni, szinte másodpercek alatt lehetséges – mondta el Végh János mérnök alezredes, a DHIFK parancsnoka. A fehérvári Híradó és Informatikai ügyelet programozza fel a mellékek jogosultságait, és ezt követően indíthatjuk is a hívásokat.
Meghibásodások esetén a „nullaponton" szolgálatot teljesítő DHIFK állományába tartozó híradó ügyeletes értesíti a javításra kiképzett állományt, akik ezt követően a lehető legrövidebb idő alatt elhárítják a fellépő rendellenességet.
Az ezred katonáinak lelkiismeretes munkája biztosítja mindazon feltételeket – híradás, logisztikai ellátás – amely a gyakorlat sikeres végrehajtásához nélkülözhetetlen.

A „házigazda"

A helyszínt a MH Bakony Harckiképző Központ biztosítja, ezen katonai szervezet kezelésében lévő gyakorló- és lőterén kerül megrendezésre immár negyedik alkalommal a Bevetési Irány gyakorlat. Közép-Európa legnagyobb gyakorlóterének működtetése a várpalotai alakulat feladata. Így a Magyar Honvédség idei, legnagyobb volumenű gyakorlatát – a „Bevetési Irány 2008"-at – a BHK több alegységgel szolgálja ki, illetve támogatja.

A „BI 2008" gyakorlat, illetve az azt megelőző felkészítési rendezvények (század harccsoport komplex harcászati gyakorlatok éleslövészettel egybekötve; zászlóalj harccsoport komplex harcászati gyakorlat éleslövészettel egybekötve) biztosításában a legfontosabb feladat a katonai szervezethez tartozó hajmáskéri kiképző bázisra hárul. Teljes állományával részt vesz a gyakorlatsorozat széleskörű támogatásában, biztosításában. Fő feladata, hogy a gyakorló állomány parancsnoki elgondolásának megfelelően előkészítse a hat szektorból álló elektromos árammal is ellátott célterületet.
E tevékenysége a teljes célmozgató berendezések előkészítéséből, a célok legyártásából, és a gyakorló állomány igényeinek megfelelő berendezésekből áll.

1595880344
 

A gyakorlat példája annak, amikor a bázis a képessége maximumát kell, hogy nyújtsa. Megjelenik ez abban, hogy mind a ZHCS, mind a BI 2008 gyakorlat időszakában a bázis összességében 592 gyalogsági és 58 technikai célt telepített. Munkájuk hatékonyságát növeli az, hogy a felsorolt célok mellett az állománynak 40 úgynevezett. „kemény cél" (harckocsi, páncélozott szállító harcjárművek, egyéb gépjármű roncsok) harcászati elveknek megfelelő berendezését kellett végrehajtania.

Alaprendeltetésű feladatai mellett hatékonyan részt vesz az október 3-i főpróba, a 7-i szakmai nap, valamint a 8-i fő látogató nap egyéb feladatainak kiszolgálásában („nullaponti" figyelő, VIP fogadó helyiség előkészítése, stb.).

A ZHCS gyakorlat, illetve az azt megelőző századgyakorlatok hatékony végrehajtásában jelentős szerepet kapott a BHK Ellenerő Század kijelölt állománya, amelynek feladata a gyakorlatok kiképzés céljai megvalósításának maximális elősegítése. Például a felkészítési rendezvények során a század kijelölt állománya biztosította a gyakorlókkal szemben álló felet, melyet NATO berkekben OPFOR-nak nevezünk.

Tevékenységük célja volt az előkészítési időszakban, hogy a gyakorlók találkozzanak olyan ellenséges harcászati eljárási módokkal, melyek életszerűbbé teszik a kiképzésüket, és nemzetközi műveleti területeken is találkozhatnak hasonló tevékenységgel.
A tatai 25-ös dandár harcitámogató zászlóaljának állományába  vezényelték át az ellenerő század harckocsi szakasz kezelőszemélyzete, ők végrehajtóként vesznek részt a gyakorlatban.

A BHK Szimulációs és Gyakorló Központja a Bevetési Irány 2008 gyakorlat első fázisában parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában vett részt, mely során – együttműködve az ARTIFEX Kft.-vel – biztosították a biztosítási övben, fővédőövben, valamint az ellencsapás időszakában végrehajtott műveletek szimulációs támogatását. A feladatok nehézségét jellemezte, hogy a gyakorlók folyamatos 24 órás művelettervezést és vezetést hajtottak végre.
A döntnökök folyamatosan kontrollálták a végrehajtott feladatok pontosságát, mely során objektív észrevételeket tettek a gyakorló állomány különböző szintű parancsnokai részére (raj, szakasz, század).
Az alakulat egyéb logisztikai elemei a kiképzési feladatok végrehajtását folyamatosan segítették, támogatták, valamint ezen tevékenységek egészségügyi biztosítását az Egészségügyi Központ állománya látta el.

1595880344
 

„Indulj el egy úton…"

A MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred közlekedéskoordináló századának egy mozgáskoordináló csoportja (MKCS) is kitelepült a gyakorlatra, ahol szeptember 15-e óta végzi feladatait, irányítja a gépjárműmozgásokat.
A közlekedéskoordináló század NATO felajánlott alegység, két mozgáskoordináló csoportja nemzeti felajánlás keretében teljesíti szövetségi rendszerből adódó kötelezettségeit, míg egy csoportja a NATO Reagáló Erők (NRF) váltásaiban végzi feladatait időről-időre.

A csoport tagjai munkahelyéül elsősorban egy speciális konténer szolgál. Ez a konténer egy továbbfejlesztett változata a korábban Irakban, a Szállító Zászlóalj állományában szolgált mozgáskoordináló munkahelynek.
Hermetikusan lezárható, repeszálló és megvédi a benne tartózkodókat a vegyi támadástól is. Ezen felül műholdas, valamint internet- és telefonkapcsolat is rendelkezésre áll a csoport tagjainak. Az áramellátást egy saját aggregátor szolgáltatja, de lehet külső aggregátorról, vagy hálózati áramforrásról is üzemeltetni. A vegyi támadások esetén pedig a speciális légszűrő berendezés felel a bent tartózkodók biztonságáért.

Juhász Gábor főhadnagy, csoportparancsnok elmondta, hogy az eszközök átcsoportosítására a Magyar Honvédség katonai szervezetei igénybevettek szinte minden szállítási módot; érkeztek eszközök és katonák vasúton, közúton és légi úton egyaránt. Ezen szállítások közül a vasúton és közúton a gyakorlat térségébe érkező erők mozgásának szervezésében, forgalomszabályozásában vett részt a csoport.
Összességében 10 vasúti szerelvénnyel 286 technikai eszköz és 37 konténer, míg közúton 128 technikai eszköz és 4 konténert csoportosítottak át az ország minden szegletéből. Ennek a kiugró mennyiségű eszköznek a forgalomszabályzása és mozgásának nyomon követése a kis létszámú, 10 fős csoportra komoly felelősséget rótt, azonban felkészültségüknek köszönhetően ezt sikeresen megoldották.

1595880345
 

A gyakorlat ideje alatt diszpécserszolgálatot ellátva nyilvántartják a gépjárműmozgásokat, valamint központi gépjárműigényléseket hajtanak végre a gyakorlaton résztvevő állomány szállítása érdekében.
Az október első hetében megrendezendő szakmai és VIP napon forgalomszabályzó feladatokat hajtanak végre együttműködve a Magyar Honvédség Támogató Dandár forgalomszabályzó erőivel. A kaposvári logisztikai ezred állományából ennek a két napnak a biztosítása érdekében további 30 katona fog érkezni, akik főzőpontot telepítve végrehajtják az élelmezési biztosítást.

Feladataik záró mozzanata pedig az erők visszacsoportosításának megszervezése lesz. Ezek közül is kiemelkedik a lőtérről a vasúti berakó helyig történő forgalomszabályozás.

Kép és szöveg: Marics Ildikó, Szilágyi Lászlóné, Kátai Róbert