Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

„Az igazság erő nélkül keveset ér”

Szöveg: Révész Béla | Fotó: Kismartoni Mátyás |  2021. június 5. 12:46

Az Országház kupolacsarnokában június 5-én átvette kinevezését Áder János köztársasági elnöktől dr. Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy, a Magyar Honvédség új parancsnoka.

Magyar Honvédség parancsnoka (13)

Áder János köztársasági elnök május 26-án mentette fel tisztségéből Korom Ferenc vezérezredest, a Magyar Honvédség parancsnokát. Új parancsnoknak dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter dr. Ruszin-Szendi Romuluszt javasolta, aki szombaton átvette hivatalos kinevezését az államfőtől. A vezérőrnagy kinevezése 2021. június 3-ától 2026. május 31-éig szól.

Az ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök beszédében rámutatott: a magyar politika 2010 előtt súlyos hibákat vétett, nem teljesítette a hazánkkal és saját katonáival szembeni kötelességet. Megszüntették a sorkötelezettséget, de nem állítottak a helyére egy modern, ütőképes hadsereget. A technikai eszközállomány lezüllött, lényegében a tönk szélére sodorva a hadsereget. „Csak a szerencsének köszönhető, hogy abban az időben nem kellett fegyverrel megvédeni a hazát, és csak katonáink emberfeletti teljesítményének köszönhetjük, hogy teljesíteni tudtuk nemzetközi kötelezettségeinket” – fogalmazott, hozzátéve: a nemzeti kormány egy olyan gyenge hadsereget örökölt, amely csak abban bízhatott, hogy a NATO segít rajta, ha szükséges. Ilyen körülmények közepette is a hadgyakorlatok és missziós tevékenységek sora igazolta: a magyar katona legalább olyan jó, ha nem jobb, mint bármely társa, így kiérdemelte, hogy méltó feltételek között szolgálhassa hazáját.

A kormányfő leszögezte: közismert tény, hogy egy erős hadsereghez három dolog kell: pénz, pénz, pénz. 2010-ben azonban az ország csak adóssággal rendelkezett, ezért, mielőtt a kormány a hadsereg fejlesztéséhez foghatott volna, először hazánk pénzügyeit kellett rendbe tennie. A gazdasági sikerek végül elvezettek oda, hogy elkezdjék a modernkori magyar állam egyik legnagyobb vállalkozását, felépíteni egy ütőképes hadsereget, s mellé a hadiipart. „Ezt a történelmi fordulatot Korom Ferenc tábornok, a Magyar Honvédség parancsnoka szakmai irányításával hajtottuk végre. Az, hogy idáig eljutottunk, a parancsnok és a politikai irányításért felelős miniszter közös sikere. Korom Ferencnek köszönjük, hogy teljesítette, amit vállalt, és kivezette a Magyar Honvédséget a reménytelenség állapotából” – mondta Orbán Viktor.

Magyar Honvédség parancsnoka (15)

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy egy szabad, független országnak önbizalmat és magabiztosságot csakis saját ereje, saját nemzeti hadserege adhat. „Különösen, ha a világ olyan huzatos helyére állította a jóisten, mint bennünket, magyarokat. Közép-Európát nekünk kell felépítenünk, az itt élő népekkel közösen. Az együttműködéshez a jószándék kevés, erő is kell hozzá, az igazság erő nélkül keveset ér. A pénzügyi stabilitás mellé kell egy ütőképes hadsereg is, hiszen olyan szövetségest nem fogunk találni, ami helyettünk védi meg a hazát. Ha mi nem vagyunk erősek, elvesztünk” – fogalmazott. Mint mondta, Magyarország ma a béke földjének számít Európában, és az a dolgunk, hogy ez így is maradjon. „Az erős hadsereg megteremtésével az a célunk, hogy Magyarországot megtámadni véletlenül se jusson eszébe senkinek, se másik államnak, se terrorcselekmények elkövetőjének, se ránk zúdított migránsinváziónak. A magyar hadseregnek elrettentő erővel kell bírnia” – húzta alá a miniszterelnök.

Orbán Viktor sok sikert és jó egészséget kívánt az új parancsnoknak munkájához. Aláhúzta: dr. Ruszin-Szendi Romulusz egyik fő feladata az lesz, hogy fegyelmezett belső rendjének és a katonaeszmények megőrzése mellett a hadsereget beleszerkessze, beleillessze a magyar társadalomba, fiatalok tízezreit nyerje meg, készítse fel, képezze ki a haza védelmére és a katonaeszmények tiszteletére.

Magyar Honvédség parancsnoka (10)

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszédében megköszönte a Korom Ferenc vezérezredes által elvégzett munkát. Mint mondta, eredményesen hajtotta végre a rábízott feladatot, hiszen megteremtette az alapját a korszerűen felszerelt, ütőképes Magyar Honvédség létrehozásának. A tárcavezető a távozó parancsnok után az újat köszöntötte, egyben ki is jelölte annak legfőbb feladatait. „A technikai eszközök beszerzésének és rendszerbe állításának folytatásával egyidőben a fő figyelmet a személyi állományra, a katonákra, az egyéni felszerelések biztosítására, a korszerű és komfortos infrastrukturális feltételek megteremtésére, a katonák életpályamodelljének további fejlesztésére, a személyi állomány megtartására, az önkéntes tartalékos katonákból szerveződő tartalékos ezredek és zászlóaljak felállítására, az oktatásra és képzésre, a fiatalok hazafias, honvédelmi nevelésére, az utánpótlás biztosítására és a nyugállományú katonákról való gondoskodásra kell fordítani” – mondta a tárcavezető, hangsúlyozva, hogy bármilyen kiváló felkészültséggel vagy rendfokozattal, jogkörrel rendelkezik egy parancsnok, sikeres és eredményes csak akkor lehet, ha tud jó csapatot építeni. „Éppen ezért az ötös szabályt, amely szerint a parancsnok legyen szigorú, követelmény-támasztó, következetes, példamutató és emberséges, ne csak tartsa be, de követelje is meg bajtársaitól és a csapatparancsnokoktól” – fogalmazott dr. Benkő Tibor.

A jelen lévő alakulatparancsnokokhoz és vezetőkhöz fordulva a honvédelmi miniszter a csapatmunkára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, egy olyan időszakban lehetnek parancsnokok, amikor a Magyar Honvédség soha nem látott fejlesztésen megy keresztül, ám Ruszin tábornok csak velük együtt tudja megvalósítani majd a kitűzött célokat. „Ne csak résztvevői, de büszke megalkotói legyenek ennek a folyamatnak. Az ország kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy létrehozzuk azt a Magyar Honvédséget, amelyre már oly régóta vártunk. Mutassanak példát a társadalom minden tagjának, mutassák meg, hogy azokkal az eszközökkel és fejlesztésekkel, amelyekkel bővítjük a Magyar Honvédség képességeit, az ő békéjüket és biztonságukat szolgálják” – mondta dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

Magyar Honvédség parancsnoka (12)

A hagyományokat követve a csapatzászlót a leköszönt parancsnok, Korom Ferenc vezérezredes adta át utódjának, dr. Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagynak.