Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Bevetési Irány – immár négy éve

Szöveg: Csák Tímea |  2008. szeptember 18. 11:16

A „Bevetési Irány” gyakorlat sorozat 2005-ben indult el. Kovács József dandártábornokot, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnokát többek között arról kérdeztük: négy éve miként született elhatározás a „Bevetési Irány” gyakorlat létrehozásáról?

Kovács József dandártábornok elmondta, a „Bevetési Irány" gyakorlat sorozat 2005-ben indult el. A legelső gyakorlat célja az volt, hogy a 2004. évi átszervezések után létrejött új szervezeteket – elsősorban az új típusú lövész zászlóaljakat, valamint az ahhoz kapcsolódó harctámogató és harckiszolgáló támogató alegységeket – bemutassák azzal a vezetési rendszerrel együtt, amely az érintett zászlóaljakat vezeti és irányítja.

Mindezeken túl megismerhették azokat az új katonai képességeket is, amelyeket az akkori katonai felsővezetés hozott létre. Mint kiderült, ilyenek voltak többek között a felderítéssel, a különleges műveleti és műszaki tevékenységek (víztisztító alegységek) alkalmazásával kapcsolatos technikai eszközök és alegységek, valamint az országvédelmi feladatokra igénybe vehető erők. Legfontosabb azonban a szárazföldi és légierők sikeres együttműködésének bemutatása volt.

A parancsnok szót ejtett arról is, hogy a 2005-ös gyakorlatnak kettős feladata volt. Egyrészt gyakoroltatni kellett azokat az erőket és eszközöket, amelyek a különböző missziós tevékenységekre voltak igénybevéve, másrészt össze kellett hangolni azokat a mozzanatokat is, amelyek az országvédelem célját szolgálták. Ez egy zászlóalj harccsoport szintű

1595880042
gyakorlat volt, amelyre ráépült egy dinamikus bemutató is, így mozgás közben vonultatták fel a Magyar Honvédségben rendszeresített technikai és légi eszközöket. Ekkor alakult ki az is, hogy a statikus bemutató helyen nemcsak a szakma számára, hanem szélesebb közönségnek is bemutatásra kerülnek a látottak.

A „Bevetési Irány 2006" gyakorlatot a tatai 25. Lövészdandár hajtotta végre – folytatta beszámolóját a dandártábornok. A parancsnoki és törzsvezetési gyakorláson túl a béketámogató műveletekben résztvevő erők tevékenységét demonstrálta, kifejezetten az afganisztáni viszonyokra vonatkoztatva egy béketámogató erő táborán, annak berendezésén, illetve tevékenységén keresztül.

A „Bevetési Irány 2007" gyakorlat a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár alegységeire épült. A cél kifejezetten az országvédelmi képességek bemutatása volt a zászlóalj harccsoport éleslövészetével egybekötött komplex harcászati gyakorlaton, valamint az ehhez kapcsolódó parancsnoki és törzsvezetési gyakorláson keresztül. A beszámolóból kiderült, fontos szempont volt az is, hogy az újonnan létrejött parancsnokság összekovácsolódjon, illetve, hogy tökéletesítsék a szárazföldi és légierő közötti együttműködést.

A „Bevetési Irány 2008" a tavalyi gyakorlat folytatása, s elsősorban az országvédelmi feladatok bemutatása a cél.
A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlás idén a „Bocskai Fokos 2008" nevet kapta. Megegyezik az elmúlt évi gyakorlat alapadataival, de kibővül azzal a feladatrendszerrel, amit úgy hívnak: „Befogadó Nemzeti Támogatás".

A beérkező NATO szövetséges csapatok fogadása, biztosítása, s amennyiben szükséges harcbavetésre való felkészülése az elsődleges. Terepen a fő szempont, hogy az éleslövészetekkel egybekötött harcászati gyakorlatok keretében is gyakoroljon az állomány tökéletesítve a szárazföldi és légierő közötti együttműködést.

1595880043
Az idei gyakorlat azonban mégis eltér az előzőektől, folyatta gondolatmenetét a dandártábornok. A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár augusztus 25-től szeptember végéig- kivéve a „Bocskai Fokos 2008" parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatot – a saját feladatrendszerét hajtja végre. Ilyen volt többek között a KFOR zászlóalj kettes váltásának felkészítése, amely szeptember 12-én eredményes zárógyakorlattal fejeződött be.

Mint kiderült a szeptember 15-től terjedő időszakban részt vesznek a dandárparancsnokság, zászlóalj törzsek és alájátszók részvételével zajló gyakorlaton, valamint három lövészszázad harccsoportja teljesíti feladatát. Mobilelemekkel és megerősítő támogató alegységekkel együtt dolgoznak, s éleslövészettel egybekötött századszintű komplex harcászati gyakorlatot hajtanak végre. Megkezdődött a felderítő, tűztámogató és híradó rendszer gyakorlat előkészítése is.

A Harckiképző Központon töltött időszak egyik legfontosabb mozzanata szeptember 25-én lesz. A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár 62. zászlóaljának harccsoportja a vezérkar főnök parancsa és az ÖHP parancsnok által elrendeltek szerint végrehajtja a kiképzést.

A gyakorlat október 7-én szakmai nappal folytatódik, majd azt követi október 8-án a VIP nap.

fotók: Bihari Sándor őrgy. , Szanda Zsolt szds. , Szűcs László