Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Fegyverük a szó

Szöveg: Kelemen Ilona - Galambos Sándor | Fotó: Galambos Sándor |  2021. október 2. 7:02

Terepfoglalkozással folytatódott a 39. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam (International Military Observer Course – IMOC) hallgatóinak a felkészítése. Az MH Béketámogató Kiképző Központ által szervezett háromhetes kurzus résztvevői szeptember 30-án Egerbakta-Felnémet térségében tartott, egész napos komplex járőrgyakorlaton adtak számot eddig megszerzett képességeikről.

xIMG_2815

A végéhez közeledik a 39. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam. Az ENSZ Békeműveleti Főosztály (United Nations Department of Peacekeeping Operations – UN DPKO) által akkreditált felkészítés résztvevői közül tizennyolcan külföldről érkeztek. A Banglades, Ciprus, Egyiptom, Észtország, Georgia, Kazahsztán, Montenegró, Németország, Pakisztán, Portugália, Szlovákia, Ukrajna, valamint Zambia által delegált hallgatók mellett ugyanakkor hét magyar tiszt is részt vesz a tanfolyamon.

A felkészítés első hetében a hallgatók elsősorban elméleti - többek között - járőrözéssel, bejelentések kivizsgálásával, információgyűjtéssel kapcsolatos foglakozásokon vettek részt, amelyek megfelelő alapot adtak a gyakorlati feladatok sikeres végrehajtásához. Megismerkedtek például az ENSZ békefenntartó tevékenységének az alapjaival, a missziók megalakításának folyamatával és a békefenntartó műveletekben résztvevő különböző szervezetek feladatrendszerével, gyakorolták az angol nyelvű rádióforgalmazást és a stresszhelyzetek kezelését is. Mivel pedig a katonai megfigyelők fegyver nélkül látják el a feladataikat, ezért a kiképzésük során kiemelt figyelmet kapott a tárgyalástechnika, a tolmácsokkal való együttműködésre történő felkészítés, valamint a kulturális különbségek kezelésének módszertana.

xIMG_2849

Az ENSZ leendő kéksisakos katonái az eddig elsajátított képességeiket az Egerbakta-Felnémet térségében megtartott egész napos komplex járőrgyakorlaton bizonyították. Négy gyalogjárőr-csoportba osztva - közel húsz kilométeres táv megtétele közben - különböző beállított szituációkat kellett kezelniük. Megfigyelőpontot működtettek, információkat gyűjtöttek a helyi lakosságtól, tárgyaltak az ellenállókkal, hogy áthaladhassanak egy illegálisan létesített ellenőrzőponton és elláttak egy aknarobbanásban súlyosan megsérült személyt is.

A járőrgyakorlat feladatainak a végrehajtását az aktív állományú és önkéntes műveleti tartalékos - több missziós tapasztalattal rendelkező - magyar főtisztek és tisztek mellett Ausztriából, Bosznia-Hercegovinából, Ghánából, Horvátországból, Németországból valamint Szerbiából érkezett instruktorok is ellenőrizték, akik egy-egy szituáció lezárásaként azonnal kiértékelték a látottakat.

Asztalos Lajos őrnagy, a tanfolyam igazgatója, a központ Nemzeti Kiképzési Részlegének vezetője a kéksisakos, szolgálatuk során fegyvert nem viselő tisztek feladatkörét a békefenntartás egyik speciális részeként jellemezte. ENSZ-megfigyelőként ugyanis alapvetően nem katonai feladatokat hajtanak végre, azonban gyakran adódhatnak olyan esetek, amikor szükség lehet a katonai ismereteikre is. A tanfolyam hallgatói részére éppen ezért olyan szituációs helyzetek beállítására törekedtek, amelyek segítségével rutin szinten tudják begyakorolni azokat a képességeket, amelyekre a hétköznapi munkájuk során még sosem volt szükségük, azonban elengedhetetlenek ahhoz, hogy nemzetközi környezetben, a békeműveletek során hazájuk- és az Egyesült Nemzetek Szervezete képviseletében már gyakorlottan tudják kezelni az esetleges konfliktusokat.

xIMG_2930

A fentieket Bakk Szabolcs százados, a Kiképzést Tervező és Elemző Részleg vezetője is megerősítette. Tapasztalatai szerint ugyanis az ENSZ-megfigyelők szolgálatuk során találkozhatnak hasonló, sőt még problémásabb helyzetekkel, kihívásokkal is. Hiszen a legjobb forgatókönyveket maga az élet írja. A gyakorlatot megtervező, levezető és a jelzéseket végrehajtó állomány éppen ezért arra törekedett, hogy a hallgatók számára a lehető legélethűbb, a valóságot legjobban megközelítő szituációkat teremtsen. A konfliktushelyzetekre történő reagálások alkalmával pedig felmérhető a végrehajtó állomány vezetői, döntési képességei, ugyanakkor a különböző, beállított incidensek, krízishelyzetek során a hallgatók a saját korlátaikat is megismerhetik.

Nagy Annamária százados, az MH Anyagellátó Raktárbázis protokoll tisztje másfél évvel ezelőtt döntötte el, hogy elvégzi a katonai megfigyelői tanfolyamot, annak ellenére, hogy két misszióban már részt vett: Afganisztánban kilenc hónapot, a Sínai-félszigeten pedig egy évet szolgált. Meggyőződése ugyanis, hogy a felkészítés három hete alatt elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket a jövőben, egy esetleges későbbi külszolgálat során kiválóan tudja majd hasznosítani.

xIMG_3031

Az Egerbakta térségében levezetett terepfoglalkozással azonban nem ért véget a hallgatók gyakorlati kiképzése. A jövő héten ugyanis helikopteres légi felderítést fognak végrehajtani, majd egy kétnapos záró gyakorlat keretében kell bizonyítaniuk a felkészültségüket.

A tanfolyam követelményeinek sikeres teljesítését követően a kurzus résztvevői lehetőséget kapnak arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek által vezetett katonai megfigyelői missziókban, vagy más béketámogató művelet keretében külföldi szolgálatot vállaljanak.