Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Fókuszban a toborzás

Szöveg: honvedelem.hu |  2023. február 24. 18:45

Évértékelő és feladatszabó értekezletet tartottak az elmúlt napokban a Magyar Honvédség alakulatainál és a katonai szervezeteknél. Folyamatosan frissülő összeállításunkban a katonai szervezetek kommunikációs tisztjeinek tudósításait közöljük.

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

Szűcs Imre ezredes a 2022-es évet értékelve emlékeztetett: az országos hatáskörű és lefedettségű parancsnokság feladatrendszere szerteágazó. Hozzátette: megítélése szerint az állomány valamennyi területen – a toborzástól a katonai igazgatáson át, a szociális gondoskodási és kegyeleti feladatok ellátásáig – eredményes évet tudhat maga mögött. Az MH KIKNYP a koronavírus-járvány és az illegális migrációs helyzetből fakadó, valamint missziós feladatokban is jelentős létszámmal vett részt – hangsúlyozta Szűcs Imre ezredes.

Az alakulat a szolgálatvállalási formák népszerűsítése mellett nagy hangsúlyt fektet a fiatalok pályaorientációjára, aminek köszönhetően egyre többen választanak a katonai továbbtanulási lehetőségek közül. Tavaly összesen több mint háromezren csatlakoztak a Magyar Honvédséghez tartalékos vagy szerződéses jogviszonyt kötve, illetve katonai tanintézménybe jelentkezve. Mindemellett a parancsnokság nemcsak a rendezvényeken és a pályaorientációs előadásokon, hanem az online térben, a közösségi médiában is fokozta jelenlétét.

A rendezvényen az „Év alegysége” elismerést az MH KIKNYP Személyügyi Osztálya, az „Év végrehajtó alegysége” elismerést pedig a veszprémi 6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ kapta.

Feladatszabásában Durgó Tamás alezredes felhívta a figyelmet, hogy az alakulatnak idén komoly elvárásoknak kell megfelelnie, és mindez több feladattal jár majd. Hangsúlyozta: ebben az évben még a korábbinál is nagyobb hangsúly kerül a toborzásra és minden azt támogató feladatra.

Apáti Zoltán dandártábornok, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság megbízott parancsnoka hangsúlyozta: a parancsnokság minden szakmai segítséget megad ahhoz, hogy az idei évre kitűzött célok teljesüljenek, és megfelelő létszámú katonával bővüljön a haderő.

Szöveg: Krizbai Diána hadnagy
Fotó: az alakulat felvételei

* * *

MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred

Évértékelő és feladatszabó értekezletet tartott Nyíregyházán Vantal Zsolt ezredes, az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka. A rendezvényen részt vett Apáti Zoltán dandártábornok, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (MH TTP) megbízott parancsnoka és Polyák András ezredes, az MH TTP Területvédelmi Igazgatóság igazgatója is.

Vantal Zsolt ezredes az értekezlet során összegezte a 2022-ben elvégzett feladatokat, melyek közül kiemelte a tartalékos katonák „Közös Akarat” nevű feladatban való helytállását, gyakorlatokon való eredményes részvételüket és külföldi békemissziós feladatokban történő folyamatos szerepvállalásukat. A parancsnok ezt követően egyesével értékelte a területvédelmi ezred alárendeltségébe tartozó zászlóaljak tavaly elvégzett munkáját.

Az idei évvel kapcsolatban az ezredes hangsúlyozta: tovább kell erősíteni a toborzás támogatását, valamint folytatni a honvédelmi nevelés feladatait, emellett nagyon fontos a tartalékos katonák kötelékkiképzése is.

Apáti Zoltán dandártábornok megköszönte a területvédelmi ezred katonáinak 2022-ben végrehajtott munkáját. Mint elmondta: az alakulatnál tervezett, szervezett munka folyt, amelynek eredményeképpen az ezred katonái sikeresen teljesítették a rájuk bízott feladatokat. Az elmúlt év is bebizonyította, hogy a tartalékos állomány feladatokhoz való hozzáállása példaértékű, amely megbecsülést, tiszteletet érdemel.

Szerző és fotó: Szidor Viktória hadnagy

* * *

MH 47. Bázisrepülőtér

Értékelő és feladatszabó értekezletet tartottak az MH 47. Bázisrepülőtéren, február 21-én, kedden, Pápán. Magasy Zsolt ezredes, az alakulat parancsnoka hangsúlyozta: nehéz, feladatokkal és sok kihívással teli év áll a bázis katonái mögött. Kilenc alkalommal vettek részt a tábori kihelyezési hét foglalkozásain, de képviselték magukat a Honvéd Kadét Programban is, amely évről-évre egyre népszerűbb a pályaválasztás előtt álló fiatalok körében.

Az ezredes kiemelte: a repülőtér nagy átalakuláson ment keresztül, az úthálózat jelentős részét felújították, amit 2023-ban is folytatnak, emellett engedélyt és anyagi támogatást kaptak a romos épületek elbontására, amelyek évek óta kihasználatlanul álltak a bázis területén. A legnagyobb fejlesztést a nyolcezer négyzetméteres, betonozott alakulótér megépítése és átadása jelentette. Ez egyedülálló módon kivilágított, és egyben kültéri, fedetlen tárolóként is szolgál.

A feladatszabás során elhangzott: a kiemelt feladatok közé tartozik a H225M helikopterek kiszolgáló állományának felkészítése, valamint a magyar-amerikai együttműködés segítése is.

Szöveg: Petróczy Levente
Fotó: Kormány Gábor

* * *

MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke, Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa és Gulyás Attila ezredes, a Honvéd Vezérkar Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség megbízott csoportfőnöke is részt vett az MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár évértékelő és feladatszabó értekezletén, február 20-án.

A székesfehérvári alakulat dandárparancsnoka, Vokla János ezredes értékelte a maguk mögött hagyott esztendő eredményeit, emellett a 2023-as évre is részletes feladatszabást adott állományának.

Az ezredes kiemelte, hogy a 2022-es esztendő meghatározó év volt az elődszervezet, vagyis az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred életében, hiszen a járványügyi helyzettel párhuzamban az orosz-ukrán konfliktus hatásaival is szembe kellett néznie. Meglátása szerint e katonai szervezet kimagaslóan és maximálisan jól hajtotta végre a 2022-es évben megjelent feladatokat. Részletezte, hogy az év során hány megbízást teljesített és milyen problémákat oldott meg az alakulat: az év elején az északkeleti régióban egy előretolt vezetési pontot telepítettek, nyílt és védett infokommunikációs csatornákat biztosítottak, üzemeltettek. Emellett, a Közös Akarat elnevezésű feladatban infokommunikációs rendszereket biztosítottak, üzemeltettek, manőverező, biztosító és műveleti állományt tartottak fent. A tavalyi évben elköteleződött a szervezet a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (HQ MND-C) támogató elemének létrehozása mellett is. Kulcsfeladatnak bizonyult az állomány EUFOR 26. misszióban való részvétele is. Itt a fő teendők, a váltás felkészítése, átcsoportosítása, műveleti végrehajtása szintén komoly szervezést igényelt.

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy a fehérvári dandár állománya előtt hangsúlyozta: a 2023-as esztendő is nehéz év lesz. Elmondta, hogy nagy hangsúlyt kell helyezni a kiképzésre, de nem csak a tábori kihelyezési hét keretén belül. Szót ejtett arról, hogy a különböző honvédségi és civil rendezvények biztosításában a székesfehérvári alakulatnak nélkülözhetetlen szerep jutott, amelyek szorosabbá teszik és erősítik a kapcsolatot a lakossággal.

Szöveg: Gyimóthy Levente
Fotó: Dömsödi Richárd

* * *

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

Az alakulat éves értékelő és feladatszabó értekezletét Mudra József ezredes, a dandár parancsnoka tartotta február 22-én, a Petőfi Sándor laktanyában. A rendezvényen részt vett dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke, valamint Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa is.

Az alakulat katonáit óriási köszönet illeti – mondta dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy. „A dandárnak van egy látható arca, amit a díszelgők, a palotaőrök, a koronaőrök, a huszárok és a zenekarok adnak. Ők is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Honvédség elismertsége folyamatosan nő. Önök a kirakat, önöket látják a legtöbben” – hangsúlyozta a Honvéd Vezérkar főnöke, aki a február 13-án indult toborzókampányról is beszélt. Kiemelte: ennek célja, hogy minél többen megismerjék a Magyar Honvédség feladatát. Végezetül felhívta a figyelmet a 175 kilométeres közösségi futásra, ami a 175 éves Magyar Honvédség megünneplését is szolgálja.

Az értekezleten Kaszab Zoltán főtörzszászlós hangsúlyozta: jónak tartotta, hogy a parancsnokok külön szót ejtenek az altisztekről és a vezénylőzászlósokról, és feladatot is szabnak számukra. „Ez tökéletesen bizonyítja, hogy az altisztek és a vezénylőzászlósok fontos részei a katonai szervezet életének, feladatvégrehajtásának” – fogalmazott, hozzátéve: minden altisztnek kötelessége, hogy a rendfokozatához, tudásához és beosztásához mérten maximálisan támogassa mindenkori parancsnokát akár alegység, akár egység szinten.

Mudra József ezredes évértékelőjében hangsúlyozta: az alakulat egész évben bővelkedett kihívásokban. A Közös Akarat feladat mellett közreműködtek a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, valamint a háttérintézmények munkájának támogatásában, a híradó és vezetéstámogatói, informatikai, logisztikai és ügyviteli szakfeladatok ellátásában is. A díszelgők és a katonazenészek pedig hozzájárultak nemcsak a dandár, hanem az egész Magyar Honvédség jó hírének öregbítéséhez.

Az évértékelés után Mudra ezredes az idei feladatokról beszélt. „Célunk az, hogy mindenki, rendszeresen, naponta végezze fizikai felkészülését és bármikor képes legyen minél magasabb szinten végrehajtani a fizikai állapotfelmérést” – emelte ki.

Szöveg: Takács Vivien
Fotó: Szováthy Kinga

* * *

MH Katonai Rendészeti Ezred

Az MH Katonai Rendészeti Ezred éves értékelő és feladatszabó értekezletét Bartha László ezredes, az ezred parancsnoka tartotta február 22-én, Budapesten, a Petőfi Sándor laktanyában.

A rendezvényen Bozó Tibor vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója megköszönte az alakulat és a társszervek sikeres együttműködését. A tábornok szólt a tábori kihelyezési hét fontosságáról is.

„Az elmúlt évben a kitűzött céljainkat elértük, a képzés tekintetében pedig folytatjuk a feladatokat ez évben is” – mondta értékelésében Barta László ezredes. A parancsnok szólt a vezetés-irányítás területéről is. „Minden szintű vezetőtől elvárom, hogy a saját területén legyen önálló. A vezetők feladata többek között az, hogy nyitott szemmel járjanak, legyenek kezdeményezőek, vegyék észre a lehetőségeket és a kihívásokat is. Törődjenek a beosztott állománnyal, gondoskodjanak róluk legjobb tudásuk szerint, legyenek következetesek, ugyanakkor példamutatók és emberségesek is” – mondta.

Az ezredes az értekezleten szólt a személyügyi és hadműveleti szakterületekről is. Mint mondta: az elmúlt évben a központ fő hadműveleti feladatai - az alaprendeltetésen túl – a nemzetközi tevékenységek koordinálása, a „Közös Akarat” és a „Keleti Pajzs” elnevezésű feladatokban való részvétel.

Bartha László ezredes a kiképzési szakterületről elmondta: a felkészültség továbbra is kiemelkedő fontosságú elvárás. „A képzettség, a tudás minket véd, biztonságot ad. A feladatainkat folyamatosan ki kell értékelni, a hibáinkból tanulni kell. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne tartozzunk a legkiválóbb katonák közé. A rendész katonák számára alapvető követelmény az edzettség. A napi munkánk végzése során a fizikai felkészültség, a szakszerűség a siker záloga” – hangsúlyozta.

Szöveg: Takács Vivien
Fotó: Szováthy Kinga

* * *

MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred

Évértékelő és feladatszabó értekezletet tartott Csurgó Attila ezredes, az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred parancsnoka, február 23-án, Szentesen.

A rendezvényen elhangzott: tavaly májusban Antal László dandártábornoktól Seres József alezredes vette át a parancsnoki teendőket megbízással, majd októbertől Csurgó Attila ezredes vezeti a műszaki ezredet. „A feladatok jó szintű végrehajtása csak a parancsnoki beosztást előttem betöltők következetes követelménytámasztása, illetve a személyi állomány feladatokhoz történő hozzáállása miatt valósulhatott meg, amiért köszönetemet fejezem ki” – mondta az ezredes. Az alakulat parancsnoka ezt követően ismertette az idei évre vonatkozó elvárásait.

Szöveg: Farkas Anita hadnagy
Fotó: Janó Miklós törzsőrmester

* * *

MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára, valamint dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke részvételével tartották meg az éves értékelő és feladatszabó értekezletet az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál, Debrecenben. Az eseményen Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa is részt vett.

Dr. Farkas Sándor alezredes, a dandár parancsnoka értékelésében hangsúlyozta: a számos gyakorlat és kiképzés mellett a katonai szervezet tavalyi legnagyobb megbízatása a Keleti Pajzs 2022 elnevezésű feladatban volt. A jelenlegi háborús helyzet kialakulását követően a határvédelmi feladatok támogatására felállított Észak-Keleti Ideiglenes Alkalmi Kötelék gerincét és logisztikai biztosítását közel egy évig a dandár biztosította. Mindezt úgy, hogy a katonai szervezet több alegysége, valamint a NATO-nak felajánlott közepes dandár törzse is CREVAL ellenőrzésen (Combat Readiness Evalution of Headquarters and Units- Szárazföldi Parancsnokságok és Egységek Harckészültségének Értékelése) esett át. Január 1-jétől a szövetség számára felajánlott dandár szintű erő készenléti szolgálatba lépett.

Az alezredes feladatszabásában a megújuló harceljárásmódok elsajátítását és begyakorlását tűzte ki célul, valamint kiemelte a dandár előtt álló gyakorlatokat és a missziós szerepvállalás fontosságát.

Gion Gábor, a tárca védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára a haderő reformálását, valamint a toborzás és megtartás fontosságát hangsúlyozta, továbbá beszélt a honvédség megújulása kapcsán létrejövő védelmi ipar jelentőségéről is.

Kaszab Zoltán főtörzszászlós az altisztek jelentőségére és felelősségére hívta fel a figyelmet és kérte a parancsnokoktól az állomány támogatását.

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke elismerően beszélt a katonai szervezet előző évi teljesítményéről és azokról a kiképzés kapcsán bevezetett újításokról, amelyeknek több alkalommal is szemtanúja volt.

Szöveg: Sárkány Beáta főhadnagy
Fotó: Szalka Miklós őrvezető

* * *

MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred

A győri alakulatnál február 20-án rendezték meg az idei értékelő és feladatszabó értekezletet. Az értékelést Könczöl Ferenc ezredes, az ezred távozó parancsnoka tartotta, aki február 1-jétől az MH Légierő Parancsnokság kiemelt vezető szakreferensi beosztásában folytatja munkáját.

Ezt követően Matyi Tibor Mihály alezredes, az alakulat megbízott parancsnoka meghatározta az idei fő feladatokat. Kiemelte: nagy hangsúlyt kell fektetni az idén érkező NASAMS fegyverrendszer alkalmazásba vételéhez kapcsolódó feladatokra. Emellett folytatni kell az alegységek és törzsek felkészítését az alaprendeltetésükből adódó feladataik ellátására.  Mindemellett nem szabad engedni az általános katonai kiképzés és a fizikai állapot javítása terén elért eredményekből.

A rendezvényt megtisztelte dr. Koller József dandártábornok, az MH Légierő Parancsnokság megbízott parancsnoka, aki méltatta az állomány fegyelmezettségét és kérte, hogy a jövőben is folytassák a megkezdett munkát.

Szöveg és fotó: Kurucz Anikó hadnagy

* * *

MH. Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár

A hódmezővásárhelyi alakulatnál is megtartották az éves értékelő és feladatszabó értekezlet. „Innováció, proaktivitás, önállóság” - Molnár Zsolt ezredes, az alakulat parancsnoka előadásában ezekkel a szavakkal hangsúlyozta a tavaly elvégzett és az idén a dandárra váró, kiképzési és fejlesztési feladatok.

Az értekezleten részt vett dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke, valamint Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa is.

Szöveg és fotó: Szemenyei Ákos szakaszvezető

* * *

MH Béketámogató Kiképző Központ

A szolnoki alakulatnál február 22-én rendezték meg az évértékelő és feladatszabó értekezletet. A rendezvényen részt vett dr. Sticz László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság parancsnoka, valamint dr. Bali Tamás ezredes, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka.

A központ fő profilja a béketámogató műveletekben résztvevő fegyveres katonai kontingensek, valamint a különböző műveleti parancsnokságokba beosztott törzstisztek és altisztek felkészítése és kiképzése. Kiss Róbert ezredes, az alakulat parancsnoka kiemelte: a katonai szervezet tavaly is eredményesen hajtotta végre a részére meghatározott feladatokat. „Közel 500 magyar és külföldi katona fordult meg valamely tanfolyamon a béketámogatóknál, valamint összesen csaknem 2000 fő általános katonai képességeinek és angol nyelvi ismeretszintjének felmérése, békeműveleti lőgyakorlatának támogatása, illetve távoktatási módszerrel történő felkészítése zajlott a tavalyi évben” - mondta.

A parancsnok hozzátette: a haderő modernizációjához a szervezet mind nemzeti, mind nemzetközi vonatkozásban képes hozzájárulni a kiképzési és felkészítési rendszer hatékonyságának fejlesztésével, új oktatás és képzésmódszertani eljárások meghonosításával és integrálásával, valamint a nemzetközi fórumokon megjelenő technológiai újítások hazahozatalával. „Meghatározom a képzési kapacitások bővülését, modernizációját célzó kezdeményezések kidolgozását, az okos tanterem projekt, a távoktatási anyagok kidolgozásához szükséges hangrögzítő és a „zöld-hátteres videófelvétel” labor kiépítése ugyanis hosszú távon nem csak az alakulat, de az összes katonai szervezet kiképzéséhez hozzájárul új kiképzési tartalmak létrehozásával” - hangsúlyozta Kiss Róbert ezredes.

Dr. Sticz László vezérőrnagy elmondta: a kiképző központ eredményesen hajtotta végre a feladatait. A katonai szervezet a Magyar Honvédség egyik kapuja a világ felé. „Az Afrikából, Ázsiából vagy bámely országból érkező katona a béketámogatók által alkot képet a Magyar Honvédségről. Az alakulatnak speciális funkciója és feladatrendszere van, amely szükségessége nem kérdéses. Mindemellett a cél továbbra is az általános katonai kiképzettségi szint emelése” - fogalmazott a vezérőrnagy.

A rendezvény elismerések átadásával ért véget.

Szöveg és fotó: Kelemen Ilona

* * *

MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred

Az újonnan alakult vegyiharc ezred éves értékelő és feladatszabó értekezletét Veres József ezredes, a szervezet parancsnoka tartotta február 21-én, Székesfehérváron a Nagysándor József laktanyában. A rendezvényen részt vett Pozderka Zoltán ezredes, az MH Szárazföldi Parancsnokság törzsfőnöke.

A parancsnok kiemelte, hogy január elsejétől két vegyivédelmi szervezet összevonásával – MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (MH GAVIK) és az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj – megalakult az MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred.

A tavalyi évre vonatkozóan a parancsnok külön-külön értékelte a két jogelőd szervezetet. A MH GAVIK teljesítette a feladatköréből adódó kihívásokat, továbbá számos alkalommal ABV (Atom-, Biológiai és Vegyi) védelmi foglalkozásvezetőket biztosítottak, illetve szakkiképzéseket vezettek le. Ezen felül eredményesen működtetik a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer készenléti szolgálatait. A vegyivédelmi zászlóaljjal kapcsolatban az ezredes számos hazai és nemzetközi gyakorlat sikeres végrehajtását – például Bíbor Kristály 2023, Bíbor Sugár, Sáraranymező 2022, Toxic Valley 2022 – hangsúlyozta.

A 2023-as év sok új lehetőséget kínál az ezred számára. Ilyen többek között az új beosztások kialakítása és új high-tech eszközök beszerzése. Ezen a vonalon elindulva az ezred még hatékonyabban tudja majd a jövőben folytatni az MH alakulatainak ABV felkészítését és támogatását, valamint a gyakorlatokban betöltött szerepkörét is hangsúlyosabbá tudja tenni. Az ezredes kiemelte, hogy 2023-ban is folytatódik a fegyvernem fejlesztése, amihez elhivatott, felkészült katonákra van szükség.

Szöveg és fotó: MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred