Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Sikeres közös gyakorlás

Szöveg: Harnócz Gyula őrnagy |  2018. május 2. 18:14

Véget ért a Többnemzeti Északkeleti Hadtest Parancsnokság (MNC NE) operatív összekötő és felderítő csoportja (OLRT), valamint a Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem (NFIU HUN) közös gyakorlása, amelynek során a magyar szervezet közvetlen NATO elöljáró parancsnokságának szakértői nem csupán az NFIU-val, hanem a Magyar Honvédség egyes alakulataival, valamint különböző kormányzati és civil szervezetekkel is sikerrel vették fel, mélyítették el szakmai kapcsolataikat.

1599186382
Az OLRT tagjai a Magyarországon töltött idő során részletes ismereteket szerezhettek a hazánkban zajló folyamatokról, a rendelkezésre álló katonai és civil képességekről, ami hozzájárul a részletesebb helyzetkép kialakításához. Egy esetleges krízishelyzetben kiemelt fontosságú a beérkező NATO reagáló erők és a befogadó nemzet közötti gördülékeny együttműködés, aminek elősegítése, az ezzel kapcsolatos koordináció az NFIU HUN fő feladata.
1599186383
A NATO katonai elemekkel, például az OLRT-vel való szoros együttműködés rendszeres gyakorlása is szerves része az NFIU feladatainak. Az elmúlt napokban az NFIU HUN egyik alapvető feladata – így annak biztosítása – volt, hogy az OLRT megfelelő kapcsolatokat tudjon kialakítani a különböző magyar katonai és polgári szereplőkkel, illetve annak technikai biztosítása, hogy tapasztalatait jelenteni tudja az MNC NE-nek.
1599186383
A hazánkban töltött napok sűrű programot jelentettek az OLRT tagjai számára. Az NFIU-nál történt kölcsönös tájékoztatókat, jelentéseket követően a befogadó nemzeti támogatásban kiemelt szerepet játszó magyar alakulatok közül a csoport egyik fele elsőként az MH 25. Klapka György Lövészdandárnál tájékozódott a szervezet történetéről, felépítéséről, fő feladatairól, küldetéséről, illetve megtekinthette az alakulat eszközeit. A tatai dandár évek óta szorosan együttműködik különböző szövetséges katonai elemekkel, és közös gyakorlatokon is rendszeresen részt vesz, az ezek során megszerzett tapasztalatai, a rendelkezésre álló katonai képességei pedig fontos szerepet játszanak nem csupán saját nemzeti képességeink és készenlétünk folyamatos fejlesztésében, hanem az ország és a szövetség egészét érintő védelmi feladatokra való felkészülésben is.
1599186383
A Magyarországra légi úton beérkező NATO reagáló erők fogadása során ugyanilyen fontos szerep jut egy megfelelő képességekkel rendelkező olyan repülőtérnek, amely alkalmas nem csupán csapatok, hanem nagy tömegű felszerelés fogadására és tovább mozgatására is. Ezeknek az elvárásoknak a NATO Stratégiai Légiszállítási Képességének (SAC) bázisaként is működő MH Pápa Bázisrepülőtér felel meg, ahol az elmúlt évek során a NATO Biztonsági Beruházási Programjának köszönhetően jelentős fejlesztések történtek. Az OLRT tagjai a bázis bejárása során megtekintették az olyan már megvalósult beruházásokat, mint az új, minden igényt kielégítő utasterminál és képet kaptak arról, milyen további fejlesztések valósulnak meg a jövőben.
1599186383
Az alakulatlátogatásokkal párhuzamosan az OLRT szakembereinek egy másik csoportja a magyarországi nemzetközi, a nem-kormányzati szervezetek és a kormányzati szervek képviselőivel, köztük az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR), a Magyar Vöröskereszttel és a különböző minisztériumok szakértőivel megszervezett találkozókon vettek részt. A szintén az NFIU HUN által előkészített vezetői találkozók során a többi között olyan, közös érdeklődésre számot tartó témáról folytak megbeszélések, mint az MNC NE és az UNHCR Közép-európai jövőbeli együttműködésének lehetőségei. A kölcsönös információcsere eredményeként jó kapcsolat alakult ki a NATO parancsnokság és a Magyarországon működő szervezetek képviselői között, ami lehetővé teszi az OLRT számára, hogy azonnal és közvetlenül fel tudja majd venni a kapcsolatot ezekkel a szervezetekkel, amennyiben az szükségessé válik. Az egyes védelmi feladatok ellátásában érintett minisztériumok és más kormányszervezetek képviselőivel folytatott megbeszélések ugyanakkor kiváló lehetőséget biztosítottak a közös reagálási képességek áttekintésére és az együttműködés megvitatására. A látogatás során a magyar kormányzati válságkezelő központot is bemutatták az OLRT tagjai számára.
1599186384
Az egyéb NATO-gyakorlatokhoz és kiképzésekhez hasonlóan az OLRT Magyarországra történő telepítése is elősegítette az interoperabilitás erősítését és jól szimbolizálta a NATO kiterjesztett katonai képességeit, illetve a tagállamok és a regionális biztonság garantálása érdekében tett erőfeszítéseit.

A közös gyakorlás így kiváló lehetőséget biztosított az NFIU HUN számára arra, hogy demonstrálja azon saját képességeit, amelyek küldetésének teljesítéséhez szükségesek, vagyis, hogy elősegítse a NATO VJTF és más, magas készenlétű NRF elemek gyors és hatékony bevetését.

1599186384