Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Okucanihoz kötődő emlékek

Szöveg: Fekete Imre nyugállományú főtörzszászlós |  2011. január 29. 7:34

A Daytonban elfogadott, és Párizsban aláírt megállapodás után, 1995 decemberében találkozhattunk a híradásokban először a Magyar Műszaki Kontingens (MMK) nevével, amely létrehozásával hazánk is bekapcsolódott a délszláv válság békés rendezését biztosító NATO vezette erők (IFOR) munkájába. A honvedelem.hu Nyers József mérnök ezredest, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred parancsnokát kérdezte, hogyan emlékezik vissza a tizenöt évvel ezelőtti időszakra, milyen tapasztalatokat szerzett az IFOR-, illetve az SFOR- kötelékében.

A szegedi műszaki dandár állományából 1996. január végén utaztam ki az egykori hadszíntérre, a horvátországi Okucniba, ahol az MMK Műszaki Zászlóalj törzsfőnöki beosztást töltöttem be közel egy évig. A kontingens első parancsnoka dr. Ronkovics József ezredes volt, a zászlóalj parancsnoka pedig Létai Attila alezredes. Elöljárói megkeresésre, hogy részt kívánok-e venni ebben a feladatban, természetesen igent mondtam, hiszen az akkori Magyar Honvédség egyetlen út-, és hídépítő zászlóaljának parancsnokaként úgy gondoltam, ha a mozgásszabadság biztosításáról szól ez a kontingens, akkor nekem ott a helyem. A felkészítésünk Szegeden kezdődött és Ercsiben fejeződött be, egy nagyon kemény téli időszakban olyan kontingenst kellett összeállítani és felkészíteni, amilyen a Magyar Honvédség történetében még nem volt. Az egyik szerelvény parancsnokaként emlékezetes számomra a kiutazásunk, a táborba érkezésünk is, ami nem volt még teljesen kész és berendezett, ennek ellenére elkezdődtek a szakfeladatok – mondta Nyers ezredes.

Melyek voltak ezek, mit oldottak meg a műszakiak ebben az időszakban?

Én felderítő feladatot kaptam először, a Bosna folyón egy rombolt vasúti és közúti vasbeton híd műszaki felderítésével kezdtem, ami minden szempontból új volt számomra, egy olyan jellegű tevékenység volt, amiben többen elsőként vettünk részt.
A következő időszakban egy 40 tonnás alacsonyvízi hidat építettünk azon a területen, ahol a háború idején húzódott a Szarajevót körülvevő frontvonal. A hídépítéssel párhuzamosan egy másik híd előkészítését, valamint hídmegerősítést is végrehajtottuk, olyan környezetben ahol a veszélyek még nagyon terítéken voltak. A közel egy hónapos munka során többször kellett riasztani az állományt a szórványos lövöldözések miatt, ami szerencsére nem ellenünk irányult, akkor még nem tudtuk, hogy Boszniában akár esküvő, vagy más ünnepség alkalmával is eldördülhetnek a fegyverek.
Szakmai kihívásként tekintek vissza a Volinja közelében, az Una folyón található rombolt vasúti híd és pálya helyreállítására, ahol a Hídépítő Részvénytársasággal közösen végzett munkáról a helyszínre látogató honvédelmi miniszter is elismerően nyilatkozott.

Voltak más feladatok is?

Az említett feladatokhoz hasonlóan a csoport parancsnokaként vettem részt közel három hónapig a Tuzla-Zvornik vasútvonal helyreállításán, melyet az olasz vasútépítő ezred egy századával közösen végeztünk, amibe kőszállítási feladattal besegítettek amerikai katonák is. Számtalan feladattal találkoztunk, a tűzszerész átvizsgálástól a vasúti betontalpak pótlását, a tüzelőállások betemetését éppen úgy elvégeztük, mint a kő-, és földcsuszamlások megszüntetését, a vasúti pálya beszabályozását 45 kilométer hosszan.
Többünk számára érdekes volt, hogy a magyarok voltak a vezetői ennek a helyreállításnak, mivel az olaszoknak volt meg minden felszerelésük, sőt szakmai tapasztalatuk is ezen a téren. Először az olaszok parancsnoka idegenkedett is ettől, viszont később, amikor látta a magyarok tevékenységét, munkáját és igyekezetét, már nem volt ellene kifogása. Nagyon jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk, és természetesen baráti kapcsolatok is születtek. Azt is mondhatnám, hogy családias volt a hangulat, ezt azzal erősíteném meg, hogy ők a tésztát, mi a gulyást főztük ugyanazon a helyen, majd mi ettük a pasztát ők meg a gulyást. Természetesen a munka volt az elsődleges, és ez nem csak erre a feladatra érvényes, hanem a többi feladatra is, melyek nagyon emlékezetesek számomra.

1999 júniusától újabb egy évet szolgált a Balkánon, számított rá, hogy visszatér?

Második alkalommal is volt szerencsém a magyar kontingens munkájában részt venni, és azt is nyugodtan szerencsésnek mondhatom, hogy július elsejétől 2000. június végéig én lehettem a kontingens parancsnoka. Ez már egy más jellegű feladat volt, békés körülmények között végeztük szakfeladatainkat az SFOR alárendeltségében. Ismert, hogy csökkent az SFOR erők létszáma, benne már a kontingens létszáma is kisebb volt a kezdetinél. Változott a feladat jellege, inkább a magyar műszakiak által az előző években épített hidak ellenőrzésére, karbantartására, esetekben azok bontására irányult. Ezek mellett közel egy évig folyamatosan részt vettünk az SFOR parancsnokság Szarajevóban kialakított Butmir táborának előkészítésében, utak, átjárók, faházak építésében, helikopter leszállóhelyek kialakításában, a tábor védelmét szolgáló eszközök telepítésében. 1996-hoz hasonlóan a magyar katonákat most sem érte támadás, és nem volt arra irányuló jel sem. A kontingensről talán annyit még el kell mondani, hogy nagyon fegyelmezett állománya volt, szerencsére halálos kimenetelű balesetet nem szenvedett senki, illetve olyan jellegű dolog sem történt, amelynek komolyabb következményei lettek volna.

Mit jelentett önnek a misszió?

Mivel a műszaki misszió nem jellemző – és sajnos azóta sem jellemző – a műszakiak számára ez mindenképpen kincset ért, ha valaki oda kikerülhetett, de más fegyvernem és szakcsapat állományából is, akik velünk együtt szolgáltak, úgy gondolom, szívesen emlékeznek erre a kontingensre. Számomra szakmailag is nagy tapasztalatokat adott, egy nagyon jó állománnyal és csapattal dolgozhattam együtt. Én mindenesetre a katonai pályafutásomnak a legkiemelkedőbb eseményei közé sorolom mindenképpen akár az első, akár a második időszakot, tehát a törzsfőnöki, vagy akár a parancsnoki tevékenységet is. Egyértelműen az 1996-os időszak az, ami nagyobb hatást gyakorolt rám, mert a kezdetek nagyon nehezek voltak, akik ott végeztük a ránk háruló munkát.

Sokat utazott, bejárta szinte egész Bosznia-Hercegovinát, ha arra járna, mit nézne meg szívesen, állnak-e még a megépített műtárgyak?

Sokat jártam az országban, nagyon sajnálom azt a területet, hogy tele van aknával, és talán már soha nem lesz olyan, amilyen előtte volt. Gyönyörű a tájnak a szépsége és a látványa, fantasztikus a terület, nagy élmény volt ilyen szempontból is részt venni a feladatokban. Azóta, mint turista voltam a terület egy részén, és sajnálattal tapasztaltam, hogy elburjánzott a gaz az egykori Okucani táborunk területén. Jó szívvel emlékeztem arra a területre, az ott végrehajtott feladatokra, az egész időszakra, munkánkra. Az általunk épített ideiglenes építményeket – fahidakat, Mabey & Johnson hidakat – zömében már elbontották, vannak viszont olyan hidak, amelyek vasbetonból épültek, azok megvannak, és működik a Tuzla-Zvornik vasútvonal is. Tudomásom szerint a Volinja-i vasúti híd még azon a pilléren áll, amit mi építettünk a Hídépítő Részvénytársasággal. 

Hogyan látja a kontingens küldetését?

Úgy gondolom, hogy ez a kontingens nagyon fontos és meghatározó volt a műszakiak számára, szakmailag fejlesztette az állományt, hogy egy ilyenben részt vehettünk. A jövőt illetően bízom benne, hogy valamikor még lesz hasonló feladatunk, szövetségeseink megismerték a műszakiak munkáját, akik egy meghatározó időszakban központban voltak, és szép sikereket értek el. Azzal a tevékenységgel, amit a műszaki kontingens egésze ott elvégzett, nagy elismerést szerzett az országnak, hiszen nem ismertek bennünket, nem voltunk NATO tagok, idegenkedve néztek ránk. Véleményem szerint a kontingens munkája nagyban elősegítette a katonai szövetséghez való csatlakozásunkat, benne megismerhették a magyar katonák elhivatottságát, szakmai tudását és hozzáértését, akár leleményességét, mindent beleértve nagy elismerést szereztek a Magyar Honvédség számára.


 Fotók: Nyers József mérnök ezredes archív felvételei