Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Közös tudomány

Szöveg: Tabiné Darabos Anna őrnagy |  2010. december 1. 17:29

Közel hetven egyetemi hallgató és tanáraik látogattak el Székesfehérvárra, az MH Összhaderőnemi Parancsnokságra november 29-én. A veszprémi Pannon Egyetem és a parancsnokság közötti együttműködés célja a a műszaki-informatikai szakterületen, valamint tudományos kutatások során történő közös munka elősegítése.

„A tudomány izgalmas kaland. Ajtókat nyitogatunk, keressük az igazságot, s egyszerre ott van előttünk, mint mesebeli kincs, a maga kézzelfogható, tündöklő valóságában."
(Kosztolányi Dezső)

1595910919
„Tudománynak nevezzük egyrészt a világegyetem és saját magunk megismerésének egyik legfontosabb útját, a tudományos kutatást, mint folyamatot….., másrészt az e tevékenységet végző emberek csoportját….., harmadrészt a tudományos közösség által végzett tudományos kutatási tevékenység kollektív, törvényesített produktumát…." ( tudomány definíciója)

Két eltérő megfogalmazás a tudományról, amely mégis ugyanazt jelenti: széleskörű, megismerési folyamatot, melynek során a tudományt magas szinten és alkotó módon művelő közösség az egész társadalom számára hasznos értéket teremt.

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és jogelőd szervezetei mindig is nagy hangsúlyt fektettek a kutatómunkára és a hadtudományok magas szintű művelésére, a vizsgálatok eredményeinek hasznosítására a katonai és a civil társadalom számára egyaránt.

1595910919
A parancsnokság, munkája, törekvései és célkitűzései elismeréseként, 2009. novemberében tudományos kutatóhely minősítést kapott. Ekkor célként tűzte maga elé, hogy más szervezetekkel közösen, kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés keretében, kutatási területeiket összehangolva a honvédelmi oktatás és nevelés feladatival, komoly szakmai értéket teremtsen. Ez a nagyszabású feladat nem nélkülözhette a tudományos kapcsolatok bővítését és az együttműködés széleskörű lehetőségeinek megteremtését.

A minősítő cím elnyerését követően, a veszprémi Pannon Egyetem Informatikai Kar dékánja, dr. Friedler Ferenc javaslatára kezdődött meg az a tervező-szervező munka, melynek eredményeképpen, az egyetem és a parancsnokság együttműködési megállapodást kötött, így a  műszaki informatikai szakterületen belül, az elkövetkezendő években közös kutatásokat végezhetnek. A megállapodásban foglaltak széleskörű lehetőséget biztosítanak mindkét szervezet tagjai számára a tudományos kutatásra és fejlesztésre, a tudományszervezésre, a tudományos információszolgáltatásra, valamint a doktori és hallgatói képzésre.

1595910919
Az összhaderőnemi parancsnokságra érkező hallgatói csoportot Mucsi István mérnök ezredes, a Híradó és Informatikai Főnökség főnöke köszöntötte. Rövid előadásában bemutatta a parancsnokság struktúráját, és kiemelten szólt a főnökség feladatairól, hazai és missziós tevékenységéről. A további előadások során Szabó Gusztáv mérnök alezredes, a légi vezetési és irányítást támogató rendszerekről, Szabó Miklós alezredes az Összhaderőnemi Informatikai Főközpont szervezetéről és feladatairól, Illyés József főtörzsőrmester az úgynevezett Béke Híradó Informatikai Konténer (BHIK) alkalmazási lehetőségeiről beszélt a fiataloknak.

A rövid, tömör, lényegi elemekre szorítkozó előadások után, a látogató csoport technikai bemutatón ismerkedett meg a Magyar Honvédségnél rendszeresített híradó és informatikai eszközökkel.

A két szervezet közötti együttműködés példaértékűnek nevezhető. Az informatika egy olyan szakterületet, amely az elmúlt években, évtizedekben az egyik legdinamikusabban fejlődött, és amely nem csak a szakmával kiemelten foglalkozók tevékenységére van hatással, hanem az egyszerű átlagember mindennapjaira is.

1595910919
A fiatalok különösen fogékonyak műszaki informatika területén elért eredmények alkalmazási-, és a jövőbeli fejlesztések korlátlan megvalósítási lehetőségeire és ezek létrehozásában alkotó módon részt is vesznek. Munkájuk, tanulmányaik, szakértelmük a jövőben hatással lesz nem csak a civil társadalomra, hanem a Magyar Honvédség informatikai, információs tevékenységét meghatározó személyi, anyagi-technikai összetevőkre egyaránt.

Zárszavában Mucsi István ezredes elmondta: a Magyar Honvédség várja soraiba a fiatal szakembereket, és buzdította a hallgatókat, hogy diplomamunkájukhoz válasszanak a honvédség által felkínált témák közül. „Minden segítséget megadunk, keressenek bennünket!"– emelte ki a főtiszt.

1595910919
 

Fotó: Bödő Viktória