Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar katonák exhumálása Magyaralmáson

Szöveg: Stósz Flóra | Fotó: HM HIM |  2022. május 8. 7:18

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság (HM HIM KEHI) munkatársai Magyaralmás (Fejér) községi temetőjében végeztek feltárást, amely során a második világháborúban hősi halált halt, a temetőben eltemetett húsz magyar katonát sikerült megtalálniuk.

DSC_0552

A Fejér megyei település 1948-ban készült jelentésében tizenkét hősi halált halt magyar katonáról, négy, a német haderőben szolgált katonáról és további kilenc, ismeretlen sírhelyen lévő magyar katonáról írtak. Az összesen huszonöt katona közül tizenhat fő nyughelyeként a magyaralmási temető került feltüntetésre. A helyszínen a német partnerszervezet, a Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) 2019-ben végzett feltárást, amely során igazolták, hogy a temető református részén, három darab sírjellel jelölt területen (egy körülbelül 30 méter hosszú sírsor) kizárólag magyar katonák nyugszanak, illetve a temető katolikus részén további egy sírhely található, amelyben szintén magyar hősi halott nyugszik.

A HM HIM KEHI hadisírgondozó szakemberei április 25-én és 26-án, két nap alatt végezték el a feltárást. A munkálatokban a Magyar Honvédség állományából az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH KIKNYP) egyik hadisírgondozással foglalkozó szaktisztje és egy tartalékos katona is részt vett. A feltárást munkagép segítette, amely az első napon a teljes sorsírt megnyitotta, mintegy 31 méter hosszúságban, 1,5–2 méter szélességben. Ennek köszönhetően kirajzolódtak a sírfoltok, amelyek – feltehetőleg a különböző időpontban történő betemetés miatt – eltérő mélységben jelentkeztek (80-160 cm között). Az így megállapított betemetési rend alapján a HM HIM KEHI hadisírgondozó szakemberei további kutatásokat végeznek majd, hogy a terepen észlelt betemetési minta egyeztethető-e a forrásokból kinyerhető temetési időpontokkal. Az első nap folyamán a temető református részén található sorsír megnyitása mellett a katolikus részen megtörtént a VDK által kutatott sírhely megnyitása, amelyből egy hősi halált halt magyar honvéd föli maradványai kerültek exhumálásra.

DSC_0551

A két nap folyamán a sorsírból összesen tizenkilenc hősi halott magyar katonát sikerült exhumálni, közülük három főt sikerült azonosítani: Gebri Mihály tizedest egy korábbi kutatás alapján, Bogár András honvédet a holttest mellé helyezett sírüveg adataiból, valamint Varga András honvédet azonossági jegytok alapján, ő azonban nem szerepelt az írott forrásokban. Bogár András honvéd sírüvegét a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum papírrestaurátora, Tombor Krisztián nyitotta fel és konzerválta a benne lévő feltekert papírt. A feltáráson megfigyelőként jelen volt Polgár Péter helytörténész, aki arról tájékoztatta a szakembereket, hogy a háború után Csákvári Imre honvéd hozzátartozói exhumáltak egy főt a temetési helyről. A három meglévő sírjel egyike Csákvári honvédé volt, és a feltárás igazolta, hogy ezen a helyszínen korábbi időpontban valóban történt exhumálás. A munka során megjelent a veszteségi listában ugyancsak szereplő Milcsák János őrmester fia is, aki igazolta, hogy édesapját ezen a temetési helyen temették el.

Az exhumált katonák újratemetésére Budapesten, a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában, a második világháborúban hősi halált halt magyar katonák számára kijelölt parcellarészen kerül majd sor.