Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Nagyüzem a fegyverzet-ellenőrzőknél

Szöveg: Benei Péter őrnagy |  2012. április 16. 12:30

Azt mondják, a hagyományos fegyverzet-ellenőrzés világában hullámhegyek és hullámvölgyek váltják egymást. 2012 áprilisában a magyar fegyverzet-ellenőrzés hazai fellegvárának lakóit, vagyis az MH Vezetési és Doktrinális Központ Fegyverzet-ellenőrzési Osztály (MH VDK FEO) szakembereit éppen egy ilyen hullámhegy tette próbára. A tavaly november óta kilenc fővel működő osztály szakemberei ebben a hónapban a feladatkör szinte minden területén aktívan érintettek voltak.

A 2011. évi Bécsi Dokumentum szerinti ellenőrzésekről

A bizalom- és biztonságerősítő intézkedések (CSBM) 2011. évi Bécsi Dokumentuma lehetővé teszi ellenőrzések végrehajtását a résztvevő államok területén. Az ellenőrzés célja az, hogy az ellenőrzést végrehajtó állam meggyőződjön arról, hogy az ellenőrzött állam területén nem zajlik-e egyébként bejelentésköteles tevékenység, más szóval gyakorlat. Minden állam három ilyen ellenőrzést köteles fogadni egy naptári évben. A bejelentési küszöbszintek még a hidegháború idején gyakorinak számító gyakorlatokat tükrözik. A gyakorlatok szintjei azonban az elmúlt több mint 20 évben jócskán lecsökkentek, ma már szinte egyik állam sem hajt már végre ilyen nagyméretű gyakorlatokat (minimum 9000 fő vagy 250 harckocsi vagy 500 páncélozott harcjármű, vagy 250 darab 100 milliméter feletti űrméretű tüzérségi eszköz részvételével).

Az ellenőrzések során az ellenőrök tájékoztatókat kérnek és kapnak az ellenőrzésre kijelölt területen lévő katonai alakulatok parancsnokaitól. A parancsnoki tájékoztatók tartalmának pontosítására vonatkozó magyar−ukrán javaslat egyike volt annak a később elfogadott kilenc döntésnek, amelyek a 2011. évi Bécsi Dokumentumot megkülönböztetik az előző, 1999. évi dokumentumtól. A tájékoztatók után az ellenőrök lehetőséget kapnak a terület légi és szárazföldi megfigyelésére. Az ellenőrzés maximális időtartama 48 óra. Az ellenőrzésről készült jelentést az összes EBESZ-résztvevő állam megkapja, ezért nem mindegy, hogy egy adott állam fegyveres erői hogyan készülnek fel erre a feladatra.

Ellenőrzés végrehajtása Bosznia-Hercegovina és Macedónia területén

Az MH VDK FEO szakemberei a kiképzett bevonható ellenőrökkel megerősített csoportokkal két ellenőrzést is végrehajtottak az elmúlt időszakban. Az egyiket Bosznia-Hercegovina déli-délkeleti területén március 19-22. között, belga és spanyol vendégellenőrökkel; a másikat pedig Macedónia területén április 3-6. között. Mindkét ellenőrzés során az alakulatparancsnokok tájékoztatói után a kijelölt terület légi (helikopteres) megfigyelésére is sor került. A meglátogatott egységeknél az ellenőrök a normál kiképzési tervekhez illeszkedő tevékenységet tapasztalták.

Macedóniába épp „szerencsés" időszakban érkezett az ellenőrcsoport. Mivel a Bécsi Dokumentum a másik nagy fegyverzet-ellenőrzési szerződéssel (CFE-szerződés) szemben nem ír elő évközi adatpontosításokat, ellenőreinket meglepetésként érte a hír, hogy a macedón haderőben a tavaly decemberi állapotokhoz képest drasztikus változások léptek érvénybe. Az elhangzott tájékoztatókból ellenőreink, rajtuk keresztül pedig az EBESZ minden részt vevő állama pontos képet kapott az éppen zajló haderő-átalakításról, ezzel is hozzájárulva a nagyobb nyíltsághoz, átláthatósághoz, más szavakkal a Dokumentum fő célkitűzéseihez: a bizalom és a biztonság növeléséhez az EBESZ-térségben.

Szerb ellenőrzés kísérése Magyarországon

Az úgynevezett aktív vagy kimenő feladatokon kívül természetesen meg kell birkóznunk passzív, azaz bejövő feladatokkal is. A Bécsi Dokumentum alapján Magyarország és Szerbia kétoldalú regionális megállapodás keretében extra ellenőrzési kvótákat ajánlott fel egymásnak. 2012 áprilisának első hetében a Magyar Honvédség érintett alakulatait ennek megfelelően egy szerb ellenőrcsoport látogatta meg egy kijelölt terület ellenőrzésének keretében. Bár az ilyen ellenőrzéseket meglepetésszerűen jelentik be (az ellenőrzés előtt minimum 36 órával vagy maximum 5 nappal), alakulatainkat nem éri váratlanul a feladat. Az éves felkészítéseknek és a kijelölt helyi fegyverzet-ellenőrzési felelősöknek köszönhetően a parancsnokok bármikor készen állnak az előírt jelentések megtételére.

Ez alkalommal a szerb csoport tájékoztatókat kapott a szentendrei MH Altiszti Akadémián, Szolnokon az MH 86. Szolnok Helikopter Bázistól, az MH 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóaljtól és az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljtól, Debrecenben pedig az MH 5. Bocskai István Lövészdandártól. Az előírt parancsnoki tájékoztatókat követően az ellenőrök a bizalom- és biztonságerősítés jegyében kérdéseket tehettek fel a jelen lévő vezetői állománynak. Az ellenőröknek lehetőségük nyílt a terület helikopteres megfigyelésére is.

Magyar vendégellenőr francia vezetésű CFE-ellenőrzésen Ukrajnában

A hagyományos fegyverzet-ellenőrzés másik alappillére az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés, azaz a CFE-szerződés. Itt nem bizalom- és biztonságerősítésről van szó, hanem az egyes részes államok számára öt fő fegyverzeti kategóriában (harckocsik, páncélozott harcjárművek, 100 milliméteres űrméretnél nagyobb tüzérségi eszközök, harci repülőgépek, harci helikopterek) előírt számbeli korlátozások betartásáról. Itt az a kérdés, hogy egy adott állam által az éves adattárakban és az évközi adatpontosításokban közölt információk helyesek-e?
A NATO-tagállamok ellenőrzési központjai között bevett szokás az úgynevezett vendégellenőr-csere. Ennek keretében most magyar, lengyel és olasz ellenőrök vettek részt egy francia vezetésű ellenőrzésen Ukrajna területén, április első hetében.

A franciaországi Creil-ben kapott francia és angol nyelvű felkészítést követően az ukrajnai Zaporozsijában a csoport orosz és angol nyelven sikeres ellenőrzést hajtott végre a helyi repülőgép-javító üzemben. Mint minden többnemzetiségű feladat során, az ellenőrzés végrehajtása alatt a vendégellenőröknek az idegen nyelvek gyakorlásán túl lehetőségük van a társ ellenőrzési szervezetek módszereinek elsajátítására is. Természetesen a jelentések összeállítása után a csoportnak alkalma nyílt az ukrán vendégszeretet „ellenőrzésére" is.

 Fotó: A szerző felvételei