Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Nemzeti ünnepünkről az alakulatoknál is megemlékeztek

Szöveg: honvedelem.hu |  2023. március 14. 17:44

Az elmúlt napokban a Magyar Honvédség alakulatainál és a katonai szervezeteknél is megemlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulójáról. A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából rendezett állománygyűlésekről szóló tudósításokat az alábbi, folyamatosan frissülő összeállításunkban közöljük.

MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred

Március 15-e alkalmából, ünnepi állománygyűlést tartottak az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezrednél. A Himnusz meghallgatása után a Honvédelmi Minisztérium Oktatás és Ifjúságstratégiai Főosztály gondozásában és a HM Zrínyi Kft. Katonai Filmstúdió közreműködésével készült március 15-éről szóló rövidfilmet nézhették meg az egybegyűltek. A film üzenete, hogy pontosítsa az 1848/49-es eseményekről alkotott általános képet, továbbá a „Petőfi 200” emlékévhez is kapcsolódva megidézi a költőt és annak forradalmi verseit.

Hatvani Zsombor hadnagy ünnepi beszéde után, Kreácsik Ákos alezredes, az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred parancsnoka átadta az elismeréseket az állomány érintett tagjainak.

Az állománygyűlést ünnepi műsor színesítette és zárta. Újhelyi Kinga, Jászai Mari díjas színművész, a Csokonai Színház művésze, Dargó Gergely zongoraművész, valamint Pusker János csellóművész kíséretében Petőfi Sándor, Wass Albert, Szabó Lőrinc versek összeállításával elevenítette meg a 1848/49-es forradalom és szabadságharcot.

Szöveg és fotó: MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred


* * *


MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából ünnepi állománygyűlést tartottak Veszprémben, az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központban.

„A szabadságharcot nem csupán Kossuth, Petőfi vagy Táncsics vívták! 1848-ban egy egész ország ragadott fegyvert és gyűltek hadtestekbe. Katonák voltak. És bár lehet, hogy sokan közülük a szántóföldekről, vagy éppen városok bérházaiból érkeztek, ez mégsem különböztette meg őket egymástól, amikor kardot ragadtak” – mutatott rá ünnepi beszédében Ovádi Péter országgyűlési képviselő, majd hangsúlyozta: „a katonaság sokkal többet jelent annál, mint az egyenruha viselése és a rendfokozatok. A katonalét egy magasabb morális szint. Egy olyan szint, amiben becsület, a bajtársiasság és a bátorság egyszerre jelenik meg. És ez mit sem változott az évszázadok alatt. Ahogy 1848-ban, úgy ma, 2023-ban is ugyanakkora érvénnyel bír.”

A beszédet követően Könczöl Ferenc ezredes, a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság vezető szakreferense és Bardon Tamás ezredes, az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka elismeréseket adott át a beosztásában kiváló munkát végző állománynak, a kerek évfordulót ünneplőknek, valamint a nyugállományba vonulóknak. Magyarország honvédelmi minisztere által adományozott szolgálati érdemjel ezüst fokozatát Eőry Sándor Imre alezredes; a szolgálati érdemjel bronz fokozatát Druzsin Gábor zászlós, míg a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát Tóth Balázs munkatárs vehette át.

Az esemény zárásaként, kapcsolódva a „Petőfi 200” emlékévhez, a Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Ifjúságstratégiai Főosztály gondozásával készült, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történéseit felelevenítő kisfilmet, majd a Veszprémi Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes műsorát tekinthették meg a jelenlévők.

Szöveg és fotó: Szedmák Péter hadnagy


* * *


MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred


Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából ünnepi állománygyűlést tartottak az MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezrednél. A megemlékezés fontos, hogy értékelni tudjuk a jelen helyzetünket, hisz példaképként állnak előttünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei, kik 175 éve fegyvert fogtak a nemzetükért.

Az 1848/49-es eseményekről szóló videófilm megtekintése után a rendezvény elismerések átadásával zárult.

Szöveg és fotó: Rábel Mónika Eszter főhadnagy


* * *


MH Béketámogató Kiképző Központ

Ünnepi állománygyűléssel emlékezett meg idén is az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról az MH Béketámogató Kiképző Központ személyi állománya, valamint az alakulatlátogatáson résztvevő Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikum diákjai és kísérőik. A március 14-i rendezvény a Himnusz felcsendülésével kezdődött, majd Kiss Róbert ezredes, központparancsnok elismeréseket adott át.

Magyarország honvédelmi minisztere a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát adományozta Bornemisza Géza törzszászlósnak, a Honvéd Vezérkar főnöke pedig „Honvédségért oklevelet” adományozott tíz év után Bettembukné Kiss Mariann munkatársnak, illetve huzamos időn át végzett kiemelkedő munkájáért számos béketámogató vehetett át emléktárgyat, emléklapot.

Ezt követően Bálint Boglárka őrnagy ünnepi beszédében kiemelte: az a nap, amelyre emlékezünk, 1848-ban új, korábban nem ismert fényt hozott a magyar nép életébe, a szabadság fényét. „Vér nélkül győzött a forradalom, a szabadságharc azonban elbukott, mégis Magyarország 1848. március 15-én az összefogásról, a küzdeni akarásról, az önzetlenségről tett tanúbizonyságot. Ma is ebből a napból tudunk erőt meríteni, hisz ugyanazon értékekre van szükségünk napjainkban is.”

A rendezvény Kiss Róbert ezredes gondolataival folytatódott, majd a Szózattal ért véget.

Szöveg és fotó: Kelemen Ilona


* * *


MH 47. Bázisrepülőtér

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából tartottak megemlékezést az MH 47. Bázisrepülőtéren. A pápai alakulat közösen ünnepelt a bázison települő nemzetközi katonai és civil szervezetekkel, valamint Pápa város vezetésével.

Az ünnepi állománygyűlésen Mátyás Botond Hunor főhadnagy, az alakulat kommunikációs tisztje beszélt az ünnep és a haza szolgálatának fontosságáról. Ezt követően Magasy Zsolt ezredes, az MH 47. Bázisrepülőtér parancsnoka elismeréseket adott át. A rendezvény az ifj. Szerényi Béla és Fekete Márton duó koncertjével zárult.

Szöveg: Mátyás Botond Hunor főhadnagy
Fotó: Pelsőci Miklós őrnagy


* * *


MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezve tartottak állománygyűlést az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központban. Március 15-e, a nemzeti összefogás ünnepe, hiszen az ország képes volt félretenni belső ellentéteit és egységesen felsorakozott, képviselve a haza védelmét és függetlenséget.

Az elöljárók által adományozott emléktárgyak és oklevelek kiosztásán kívül az ünnepi állománygyűlésen megújították a társszervekkel való együttműködési szerződéseket is, valamint nyugdíjba vonulásának alkalmából Pauer Annát, a Honvéd Üdülő központvezető-helyettesét Piros Ottó ezredes, az alakulat parancsnoka búcsúztatta.

A rendezvényt Kecskeméti Róbert és Nagy Péter színművészek prózai és zenés előadása színesítette.

Szöveg és fotó: MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ


* * *


MH Kiberműveleti Parancsnokság

Ünnepi állománygyűléssel emlékezett meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról az MH Kiberműveleti Parancsnokság személyi állománya Budapesten.

A megemlékezésen Tigyi István Zsolt főtörzszászlós ünnepi beszédében felidézte a forradalom eseményeit és hőseinek példamutató cselekedeteit. Ezt követően Pozderka Gábor ezredes, az MH Kiberműveleti Parancsnokság megbízott parancsnoka elismeréseket adott át.

Szöveg és fotó: MH Kiberműveleti Parancsnokság


* * *


MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság

A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson tartotta március 15-e alkalmából ünnepi állománygyűlését az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság (MH HTP). A rendezvényen részt vett Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornok, az első magyar űrhajós, valamint Székely Tibor hagyományőrző huszár ezredes, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség vezetője.

„1848 idei évfordulóján ne feledjük, hogy 175 éves a Magyar Honvédség, amely az 1848-as elődök példájára büszkén tekinthet.” A díszteremben tartott megemlékezésen mondott beszédében dr. Solymosi József főtanácsos, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti Levéltár főlevéltárosa kiemelte: „ezen a napon egyszerre emlékezünk mintegy másfél év eseményeire: polgárokra, katonákra és politikusokra, a reformkor megannyi nagyságára. Akiknek az 1848 tavaszán megalakuló első független felelős magyar kormányban való részvétel volt addigi politikai tevékenységük csúcspontja. Lehetőségük nyílt megvalósítani gondosan kidolgozott programjukat, amelynek célja a feudális Magyarország modern polgári állammá való átalakítása volt. A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények, a közös teherviselés, a törvény előtti egyenlőség megteremtése és sok más jelentős esemény és változások közül 1848/49 egyik legnagyobb teljesítménye a honvéd hadsereg megteremtése volt.”

Az elismerések átadása után az ünnepi műsorban Simon Andrea színművész, Pálinkás László, a Nemzeti Énekkar tenoristája és Forgács Péter, az Állami Operaház basszistája az 1848-as forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó, azt meghatározó zeneműveket és verseket adott elő, amelyekkel Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulójára is emlékeztek. Zongorán Papp Gyula zongoraművész kísérte a művészeket.

Dr. Sticz László vezérőrnagy, az MH HTP parancsnoka kiemelte, hogy a rendezvényen közreműködő hagyományőrző huszárok a parancsnokság csapatzászlajával szemben elhelyezkedve mintegy hidat képeztek a múlt és a jelen között. „Fontos végig gondolnunk, hogy mit üzen 1848 nekünk, 2023-ban élő magyaroknak. Mindig igyekszünk párhuzamot keresni, a történelmi hagyományainkhoz kötődő ünnepeinkben: az a fajta szabadságérzés, hazaszeretet, amely az 1848-ban élő emberekben élt, amely áthatotta a cselekedeteiket, azok ma is rendkívül érvényesek” – mondta a parancsnok.

Szöveg: MH HTP
Fotó: Dévényi Veronika


* * *


MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár

Csapatzászló és az elöljáró fogadásával vette kezdetét az MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár ünnepi állománygyűlése, amelyet nemzeti ünnepünk, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából tartottak.

Koronczai Tibor ezredes, dandárparancsnok-helyettes köszöntőjében kiemelte, hogy idén 175 éves a Magyar Honvédség. „Az eltelt 175 esztendő jól példázza azt a helytállást, bátorságot, tudást, amit honvédelmünk felhalmozott” – tette hozzá, majd felhívta a figyelmet arra is: az idén frissen megalakult székesfehérvári 51-es dandár alakulata az állomány áldozatos munkája nélkül nem jöhetett volna létre a korábbi, ezredszintű szervezetből.

A székesfehérvári Alba Regia laktanyában számos megyei, városi közfeladatot ellátó személy és társadalmi szervezet képviselőjének jelenlétében megtartott eseményen – szolgálati idejük és eredményes munkájuk eredményeként – közel hetvenen kaptak különböző elismerést, de előléptetésekre és új beosztásba történő kinevezésekre is sor került. A jeles alkalomból sokan a tiszti és az altiszti-legénységi szolgálati jelek különböző fokozatait vehették át. Emellett „Tanácsos” és „Munkatárs” címeket adományoztak, valamint emléktárgyakat és emléklapokat is kiosztottak. A kitüntetéseket Koronczai Tibor ezredestől vehették át az arra érdemesültek.

A majd kétszáz éve zajlott forradalmi időszakot felidézve, az állomány tagjai – Szabó Miklós alezredes rendezésében – egy képzeletbeli keretjátékot adtak elő. A történet a Fekete Sas szálló kávézójában – a forradalom egyik székesfehérvári helyszínén – játszódott, ahová a március 15-i eseményeket követő napon, a budapesti történésekben részt vett, felhevült, harcra kész legények érkeznek. Jelenésükkel, elbeszélésükkel szinte felrázzák a kávézó fiatal, csendes közönségét, hogy „felgyújtsák bennük a hazafiú lelkesedés szent tüzét”. A rendezvényen felcsendült Tolcsvay László megzenésítésében Petőfi Nemzeti Dala és levetítették a Magyar Honvédség március 15-e alkalmából készített összeállítását is.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója; Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal hivatalvezetője, valamint a Székesfehérvári Egyházmegye részéről Tóth Tamás esperes; továbbá Szabó Vendel rendőr ezredes, Fejér Vármegye rendőrfőkapitánya és Vizi Ignác tűzoltó ezredes, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.

Szöveg: Gyimóthy Levente
Fotó: Dömsödi Richárd


* * *


MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kezdetére emlékeztek az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrednél, Szentesen.

Az ünnepi állománygyűlésen Ráfi Dénes Tamás, a Horváth Mihály Gimnázium magyar nyelv- és irodalom, német nyelv, valamint filozófia szakos tanára beszédében felelevenítette a forradalom és szabadságharc szentesi történéseit. „1848 olyan csillag nemzetünk történelmének egén, amelynek fényességéhez Szentes nagyon jelentős mértékben hozzájárult. A múlt csillaga pedig akkor nem halványul el, ha a jelennek és jövőnek is utat mutat” – zárta gondolatait Ráfi Dénes Tamás.

Az ünnepség folytatásában Csurgó Attila ezredes, az alakulat parancsnoka elismeréseket és köszöntő levelek adott át, illetve gratulált az előléptetett katonáknak. A rendezvényen átadták a Honvéd Vezérkar főnök Vándordíját, amelyet a műszaki ezred a Magyar Honvédség szervezeteinél legeredményesebben folyó katonai testnevelés, kiképzés és tömegsport elismeréseként kapott. Továbbá a 2022. évi MH sportbajnokságok összesített pontversenyében elért első helyezésért járó kupát is a szentesi alakulat vehette át.

Az esemény zárásaként a jelenlévők a Horváth Mihály Gimnázium 10.D osztályos irodalmi-drámai szakos diákjainak szereplésével a „Ma született a szabadság” című előadást nézhették meg.

Szöveg: Farkas Anita hadnagy
Fotó: Janó Miklós törzsőrmester


* * *


Szolnok

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója alkalmából március 14-én ünnepi állománygyűlést tartottak a szolnoki laktanyában. A rendezvényen részt vettek az MH Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság, az MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár, és az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnokai, valamint személyi állománya.

Ünnepi beszédében Jankovics Ferenc alezredes, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár kiképzési főnöke felelevenítette az 1848-as eseményeket és megemlékezett az elesett hősökről. A beszédet követően parancsok és határozatok ismertetése, illetve átadása következett.

Az ünnepség nívóját ez alkalommal is az abonyi Kinizsi Pál Gimnázium diákjainak, valamint a Légierő Zenekar Szolnok kíséretében Turpinszky Gippert Béla operaénekes műsora emelte. Az ünnepi állománygyűlés zárásaként előadásukban többek között a Hazám, hazám”, Erkel Ferenc Bánk bán” című operájának leghíresebb áriáját hallgathatta meg az állomány.

Szöveg: Angyalosi Andrea főtörzsőrmester
Fotó: Pápai Annamária és a szerző felvételei


* * *


Szentendre

Közös állománygyűlésen emlékezett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulójára az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság és az MH Kiber- és Információs Műveleti Központ állománya a Görgey laktanyában.

A szabadságharc 175. évfordulója alkalmából, az ünnepségen levetítették a HM Oktatási és Ifjúságstratégiai Főosztály, valamint a HM Zrínyi Kft. Katonai Filmstúdió közreműködésével készült ünnepi kisfilmet. Ezt követően a jelenlévők Ress Wimmer Zoltán, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténészének ünnepi gondolatait hallhatták.

A megemlékezés zárásaként Márki Miklós alezredes, az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság megbízott parancsnoka, valamint Polyecskó László alezredes, az MH Kiber- és Információs Műveleti Központ parancsnokhelyettese elismerő okleveleket és dísztárgyakat adott át az állomány részére.

Szöveg és fotó: Imets Dóra hadnagy


* * *


MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

Ünnepi állománygyűlésen emlékeztek meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál.

A csapatzászló bevonulását követően dr. Farkas Sándor alezredes, az alakulat parancsnoka köszöntötte az állományt. Beszédében kiemelte, hogy idén április 7-én lesz 175 éves a Magyar Honvédség. „Ez is mutatja, hogy nem csak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején volt szükség erős haderőre, hanem napjainkban is. Éppen ezért szeretnék köszönetet mondani azoknak a katonáknak, akik becsülettel végzik a munkájukat” – hangsúlyozta a parancsnok.

A megemlékezésen Mandula Alexandra hadnagy ünnepi beszédében rámutatott arra, hogy történelmünk fontos pillanatairól minden évben megemlékezünk, de kerek évfordulóhoz érkezve bensőségesebbnek és hozzánk közelebbinek érezzük az eseményeket. „Március 15-e még közelebb áll a szívünkhöz, még jelentőségteljesebb, hiszen kereken kétszáz éve született Petőfi Sándor, aki az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egyik legkiemelkedőbb vezéralakja” – mondta a hadnagy, majd kihangsúlyozta, hogy ez az az ünnep, amelyet a saját nemzetünk vívott ki magának. 

Az állománygyűlés második felében dr. Farkas Sándor alezredes előléptetéseket és elismeréseket adott át, majd a résztvevők Újhelyi Kinga, Jászai Mari-díjas színművész, a debreceni Csokonai Színház művésze; Dargó Gergely zongoraművész; valamint Pusker János csellóművész ünnepi előadását tekintették meg.

Szöveg: Madura János törzsőrmester
Fotó: Szalka Miklós őrvezető

* * *

MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred

Az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred katonái is megemlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulójáról. Március 14-én a területvédelmi ezred székhelyén, a nyíregyházi Damjanich laktanyában, az ezredtörzs és az 5. Területvédelmi Zászlóalj katonáinak részvételével tartottak állománygyűlést.

Az ünnepségen Nagy Csaba százados mondott megemlékező beszédet, amelyben felidézte a forradalom eseményeit és hőseinek példamutató cselekedeteit. A rendezvényen Vantal Zsolt ezredes, az alakulat parancsnoka, elismeréseket adott át. Az ünnepség zárásaként a katonák megtekintették a „Petőfi 200” emlékévhez kapcsolódó kisfilmet. 

Szerző és fotó: Szidor Viktória hadnagy

* * *

MH Anyagellátó Raktárbázis és helyőrségei

Az MH Anyagellátó Raktárbázis és helyőrségeinek állománya is megemlékezett március 15-ei nemzeti ünnepünkről. A telephelyek térben széttagoltan, azonban közel egy időben, március 14-én délelőtt tartottak ünnepi állománygyűlést. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett megemlékezésbe – az Újszász utcai bázis mellett − bekapcsolódtak: Gödöllő, Hetényegyháza, Táborfalva, valamint a kecskeméti elemek parancsnokságai.

Az ünnepi állománygyűlésen a csapatzászló jelenlétében közösen énekelték el az ünneplők a Himnuszt, majd a Zrínyi Média Nonprofit Kft. március 15-re készített kisfilmjét tekintették meg a jelenlévők. Az ünnepi beszédben megemlékeztek a márciusi ifjak jeles napjának eseményeiről, a szabadság iránti vágy megtestesülését kifejező 12 pontról, továbbá Táncsics Mihály, gróf Battyhány Lajos, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Deák Ferenc, Szemere Antal, Klauzál Gábor, Eötvös József, Mészáros Lázár és Eszterházy Pál alakjairól is.

A megemlékezést a Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Intézet növendékei tették színesebbé zenei előadásukkal. Kiss Zoltán alezredes, az MH Anyagellátó Raktárbázis megbízott parancsnoka az alábbi szavakkal köszönte meg a vendégművészek előadását: “Úgy tartják, hogy a forradalmakat mindig a fiatalok rendíthetetlen bátorsága indítja útjára. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc összekovácsoló erejét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ma közösen tudtunk róla megemlékezni, ebben a teremben, ennyi kedves ifjú művész társaságában.”

Szöveg: Prodán András hadnagy
Fotó: Nágel Tünde honvédelmi alkalmazott

* * *

 

MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred

Ünnepi állománygyűléssel emlékezett meg idén is az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred személyi állománya Székesfehérváron.

A rendezvényen a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum vendégelőadója, Kemény Krisztián tartott előadást a március 15-i hősökről és az akkori sorsfordító eseményekről. Az ünnepség részeként az ezred személyi állománya és a meghívott vendégek az 18484/9-es forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából készített kisfilmet tekintették meg, majd Páli Zoltán ezredes, az alakulat parancsnoka elismeréseket adott át.

Szöveg és fotó: Józan Tímea hadnagy

* * *

MH Katonai Képviselő Hivatal, Brüsszel

Nemzeti ünnepünk, március 15-e tiszteletére, ünnepi állománygyűlést tartott a MH Katonai Képviselő Hivatala Brüsszelben.

A forradalom és szabadságharc 1848. év eleji eseményeinek és a március 15. történéseinek felidézése mellett, Kormos Péter alezredes beszédében megemlékezett a magyar zászló napjáról is, melyet 1990 óta ezen a napon ünneplünk. Ünnepi megemlékezésében kiemelte „hogy a Magyar Honvédség idén ünnepli megalakításának 175. évfordulóját. Nem véletlen, hogy a honvédség fogalmának kifejezésére használt szó nemzetté válásunk idején, a reformkorban keletkezett, és szorosan kapcsolódik a haza és a hon kategóriájához. A honvédség kifejezést először gróf Széchenyi István vetette papírra 1831-ben, a Világ című munkájában. Igazán azonban 1848 tavaszától Kiss Károly hadtudós szorgalmazta használatát a magyar hadsereg katonáinak megnevezésére.”

Az emlékévhez kapcsolódva a Zrínyi Katonai Filmstúdió által készített Petőfi 200 című kisfilm megidézte a költő alakját és forradalmi verseit. Az ünnepi beszéd, a magyar zászló és címer napja megemlékezésével zárult. „A rohanó mindennapok során a nemzeti lobogónkat látva jusson eszünkbe az az áldozatvállalás, amit elődeink az elmúlt évszázadok során tettek és soha ne feledjük el határainkon innen és túl nemzeti hovatartozásunkat.”

Az ünnepi állománygyűlést záró Szózat elhangzása előtt dr. Böröndi Gábor altábornagy, katonai képviselő, a fegyver nélküli tartós külföldi szolgálat nemzeti beosztásban töltött időtartamát figyelembe véve, a Honvédelmi Miniszter által adományozott Külszolgálatért Szolgálati Jel-et adott át Horváth Gábor vezérőrnagy részére. 

Szöveg és fotó: MH KKH