Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Partnerség a logisztika területén

Szöveg: MH TTP | Fotó: a katonai szervezet felvételei |  2023. január 31. 7:07

Strukturált Partnerség a Logisztikában (SPiL) szakértői megbeszélés munkaértekezletet tartottak az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság szervezésében január 25-én, Budapesten.

spil_cover

A szakértők áttekintették és értékelték a 2022. évben végrehajtott feladatokat. 2023-ban mindkét fél prioritásként kezeli a német-magyar Közepes Szállító Század NATO CREVAL követelményalapú képesség-ellenőrzését, mely a „Brave Warrior 2023” magyar vezetésű gyakorlat keretében, májusban várható. A felek megvitatták a gyakorlat végrehajtásával kapcsolatos tervezési feladatokat, a tervezési folyamatot, a dokumentáció kidolgozásának rendjét és az ezekhez kapcsolódó ütemterveket. A német és magyar résztvevők egyöntetűen eredményesnek és hasznosnak ítélték meg az értekezletet. A SPiL projekt vezetői szintű értekezletét (High Level Talk) a tervek szerint Magyarországon tartják majd, az év negyedik negyedévében.

A német-magyar SPiL (Structured Partnership in Logistics Expert Talk) egy szervezetalapú és projektorientált, de más nemzetek, illetve szervezetek részére is nyitott együttműködés: Horvátország jelenleg megfigyelő státuszban vesz részt a projektben. A SPiL fő feladata, hogy a NATO kritériumainak megfelelő, mindkét nemzet érdekéhez illeszkedő harcászati szintű logisztikai alegységeket - képességeket - megteremtse, illetve a megalakításukat követően a képességeket folyamatosan szinten tartsa. Az így megalakított alegységek később felajánlhatók a szövetségi műveletekbe, a NATO vagy EU készenléti szolgálatba.

A SPiL projekt egyik alprojektje a „Safety Fuel”, mely a német-magyar fél által kialakított és üzemetetett Fő Tábori Hajtóanyag Raktár. A két nemzet által megalakított alegység az elmúlt évben érte el a teljes műveleti képességét.

A SPiL projekt másik alprogramja a „Satefy Transport”, mely egy közepes szállító század megalakítását és az ehhez szükséges képességek megteremtését tűzte ki célul.

Az értekezleten részt vett a HVK Logisztikai Csoportfőnökség, az MH Lahner György 2. Ellátóezred, valamint az MH Anyagellátó Raktárbázis illetékes szakállománya, a német fél részéről pedig a Bundeswehr Logistics Command, valamint az alárendeltségükben lévő logisztikai alegységek képviselői.