Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Rendszergyakorlatot tartottak

Szöveg: MH GAVIK | Fotó: a központ felvételei |  2021. november 28. 8:45

Az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (MH GAVIK) több mint egy évtizede felelős az évente megrendezett rendszergyakorlatért, melynek segítségével a központ katonái az MH Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer (MH ABV RIÉR) képességet tartják szinten, illetve fejlesztik.

ABV RIÉR (3)

2020-ban a megnövekedett kórháztámogatási feladatok ellátása mellett nem volt lehetőség a gyakorlat megtartására. Járványhelyzetben ugyan, de fokozott figyelemmel, a COVID-19 rendszabályok maximális betartása mellett több mint 140 fő vett részt az idei rendszergyakorlaton, harminc helyszínen.

A visszatérő feladatokon túl a november 24-25. között megrendezett MH ABV RIÉR 2021 gyakorlat új kihívása volt a rendszerbe beépíteni az új, középszintű értékelő szervezetet, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (MH TTP) bázisán működő Közép-magyarországi Regionális Központot.

ABV RIÉR (2)

Rumbach Szabolcs alezredes, az MH GAVIK, 1. Hadműveleti Értékelő Osztály osztályvezetője szerint: „ezen a rendszergyakorlaton először működött együtt mindhárom regionális központ, lefedve valamennyi alakulatot egy középszintű, elemző-értékelő szervezettel, támogatva ezzel a Nemzeti ABV Központ szakértékelő munkáját. A középső szint jelentőségét az adja, hogy az információk előszűrésével, a forrásszintű szervezetekkel és az ABV alközpontokkal való kapcsolattartással a regionális központok tehermentesítik a Nemzeti Központot, amely így jobban tud fókuszálni a mélyebb elemzést és szaktudást igénylő feladatokra.”

A nyugati régiót képviselő veszprémi MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ már régóta dolgozik ebben a szerepben, a keleti régió lefedését végző kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis 2019-ben vette át ezt a feladatot, és ehhez a rendszerhez csatlakozott idén az MH TTP a közép-magyarországi, budapesti régió középszintű ABV szervezeteként.

ABV RIÉR (1)

A gyakorlat során a RIÉR rendszer egy fiktív ország válságkezelési helyzetében, a korszerű hibrid hadviselés kihívásának körülményei között gyakorolta az ipari eredetű ABV kibocsátások, az ABV anyagokkal végrehajtott terrorcselekmények, és az ABV fegyver alkalmazások szakmai értékelését. A fókuszban a különböző szintű szervezetek riasztási, értesítési és tájékoztatási tevékenységének koordinációja állt. A gyakorlat feladataiban igyekeztek kihangsúlyozni az alközpontoknak a parancsnoki döntéstámogatásban végzett fontos szerepét is, a csapatmunka mellett az önálló feladatvégrehajtásban helytállást is megkövetelve az értékelő központok, alközpontok állományától.

ABV RIÉR (4)
Kapcsolódó cikkek