Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Szerteágazó együttműködés

Szöveg: Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság | Fotó: a titkárság felvétele |  2022. május 1. 11:57

A Szegedi Tudományegyetem adott otthont a Magyar Rektori Konferencia Honvédelmi Képzési Munkacsoport ülésének április 28-án, csütörtökön.

img_0144

A rendezvény célja az volt, hogy ismeretekre, tapasztalatokra tegyen szert az egyetem, amelyek a későbbiekben hasznosíthatók a munka során. Ugyancsak cél volt, hogy a felsőoktatásban, illetve a hallgatók körében hangsúlyosabban jelenjen meg a haza, a hazafiság és a honvédelem iránti elkötelezettség.

Zsiga Tamás dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős államtitkári főtanácsosa előadásában felvázolta a honvédelmi nevelés és a honvédelmi ismeretek tantárgy aktualitásait - amelynek célja a hazafiasság-tudat növelése -, majd beszélt a jövőbeni elképzelésekről és célokról, valamint a fejlesztési lehetőségekről és irányokról. Kitért arra is, hogy a honvédelmi nevelés nem része a honvédelmi tárca személyzetfejlesztési rendszerének, feladataiban és tevékenységében túlmutat a Magyar Honvédség szervezeti keretein. Ugyanakkor fontos, hogy a jól végzett honvédelmi nevelés támogatja a honvédségi pályaorientációt, hozzájárul az utánpótlás biztosításához, továbbá a Magyar Honvédség és társadalom kapcsolatának fejlesztéséhez.

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Honvédség elkötelezett a honvédelmi nevelés támogatásában, a személyi állomány utánpótlásában és fejlesztésében, amihez elengedhetetlen a felsőoktatás területén nyújtott magas szakmai színvonalú képzés biztosítása. Ennek egyik alappillére a számos felsőoktatási intézménnyel megkötött együttműködési megállapodás, amelynek tartalma a toborzás, az oktatás, a kutatás és tudományos együttműködés, valamint a védelmi innovációs és kutatás, fejlesztési területen határozza meg a felek közötti együttműködés elmélyítését, tematikus összehangolását. Az együttműködés kiemelt területe a kutatás-fejlesztés innováció, amely szoros összhangban áll a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal.

A tárca által megkötött együttműködési megállapodások lehetőséget biztosítanak – az emelt szintű honvédelmi nevelés támogatása érdekében – a Honvédelmi ismeretek tantárgy szabadon választható felvételére. Az online kurzus megismerteti a hallgatókkal a nemzetközi kapcsolatok és a szűkebb környezetünkben zajló eseményeket, valamint a honvédelem és a biztonságpolitika vonatkozásában betekintést ad azok ok-okozati összefüggéseinek feltárásába.

A Honvédelmi ismeretek szabadon választható kurzus további népszerűsítésének lehetőségei vonatkozásában a megbeszélés prof. dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora, prof. dr. Széll Márta, a Szegedi Tudományegyetem stratégiai rektorhelyettese, dr. Stummer Judit, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar főreferense és Visi Tibor ezredes, a Magyar Rektori Konferencia Honvédelmi Képzési Munkacsoport elnöke részvételével zajlott.