Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Végső nyughely

Szöveg: Várkonyi Melinda őrnagy | Fotó: Tóth László és a szerző felvételei |  2021. november 26. 17:33

Az elmúlt két évben Magyarország területén exhumált világháborús katonák földi maradványait helyezték végső nyugalomra - egyházi szertartás mellett - a Hősök Parcellájában, november 24-én.

Fiumei_úti_sírkert (4)

72, a második világháborúban elesett magyar katona maradványainak betemetése, valamint vitéz dr. Merész László, Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett hadnagy újratemetése történt meg a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 52-es parcellájában. A 72 katona maradványát 11 településről emelték ki az elmúlt két év során, közülük 13 főt tudtak azonosítani a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) szakemberei.

Vitéz dr. Merész Lászlót (1915-1997) a család egyetértésével temették át Kaposvárról, ahová édesanyja mellé temették Ausztráliából hazahozott hamvait. 1944. január 28-án a honvédség 3. tagjaként adományozták részére a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet. A kitüntetést Horthy Miklós kormányzó személyesen tűzte Merész hadnagy mellére. Különösen figyelemreméltó, hogy az első olyan hőstett, amelyet később a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem átadásával ismertek el, az 1941-ben, még a kitüntetés alapítása (1942.09.12.) előtt történt és vitéz dr. Merész László tartalékos hadnagy nevéhez fűződik. A második világháborús páncélos katona mostantól egykori bajtársai mellett nyugszik majd.

Fiumei_úti_sírkert (2)

A Nemzeti Sírkert felújított 52-es parcelláját, amelyet a honvédség hősi halottjai számára alakítottak ki, a Magyar Hősök Emléknapja alkalmából, idén május 30-án avatták fel.

A Fiumei úti sírkert 1849-es megnyitását követően a temető keleti határán található 52-es parcella feltöltése 1875-ben kezdődött meg. A parcella használati joga 2003 végén a Honvédelmi Minisztériumhoz került azzal a céllal, hogy ott, a missziós küldetések alatt, illetve a szolgálatuk teljesítése közben hősi halált halt katonák, valamint a Magyar Honvédség halottjai kapjanak végső nyughelyet.

2010. április 7-én a Honvédelmi Minisztérium katonai tiszteletadással központi katonai temetővé és kegyeleti hellyé avatta a parcellát, mely 2012-ben tovább bővült, amikor kijelölték az első és második világháború kiemelkedő katonáinak temetési helyévé. Szintén itt alakították ki a világháborúkban hősi halált halt, jeltelen sírban, vagy méltatlan körülmények között nyugvó magyar katonák hősi temetőjét. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai irányításával 2020-2021-ben a parcella új arculatot nyert, ezáltal méltó környezetet biztosítva a Magyar Honvédség halottjai számára. Az elképzelések szerint ezentúl évente egy alkalommal (terv szerint november hónapban) kerülnek ide betemetésre az egy év során Magyarország területén exhumált hősi halált halt katonák földi maradványai.

Fiumei_úti_sírkert (8)

A betemetési szertartáson a HM HIM Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság munkatársai, vitéz dr. Merész László leszármazottjai vettek részt, valamint imát mondott Berta Tibor dandártábornok, a HM Katolikus Tábori Püspökség püspöke és Mészáros László alezredes, a HM Protestáns Tábori Püspökség kiemelt vezető tábori lelkésze.