Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Egy hosszú út elején

Interjú Denis Tretinjak vezérőrnaggyal, a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság parancsnokával

Szöveg: Snoj Péter | Fotó: Földházi Enikő százados és archív |  2021. május 21. 10:30

Tavaly augusztus elsején kezdte meg hivatalosan is munkáját a Székesfehérváron települő Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (Headquarters Multinational Division Centre – HQ MND-C). Idén pedig már az első nemzetközi gyakorlaton történő megmérettetésükre készülnek az alakulat katonái. A jelenleg még hosszú út elején álló nemzetközi szervezet parancsnokával, a horvát Denis Tretinjak vezérőrnaggyal beszélgettünk a jelenről és a várható jövőről.

20210521-mndc (1)

Vezérőrnagy úr, kezdjük az alapokkal! Egészen pontosan mik a parancsnokság célkitűzései? Milyen feladatokat lát el? Hány nemzet és mennyi katona alkotja?

Az HQ MND-C tulajdonképpen egy regionális, telepíthető, hadosztályszintű parancsnokság, amely a változó biztonsági környezetre hivatott választ adni amellett, hogy hozzájárul a Szövetség, azaz a NATO elrettentő és védelmi erőfeszítéseihez. Létrejöttét megelőzően a parancsnokság keretnemzeteinek vezetői felismerték a tényt, hogy a közép-európai régióban nincs elegendő, ezen céloknak megfelelő NATO szintű jelenlét, s éppen ezért tettek közös felajánlást a Szövetség részére e nemzetközi katonai parancsnokság létrehozására. Amint az HQ MND-C eléri a teljes műveleti képességet, szervezetünk szerepet vállal majd a NATO minden tervében és célkitűzésében.

Parancsnokságunk állományát jelenleg horvát és magyar katonák alkotják, de rövidesen szlovák erők is csatlakoznak hozzánk, miután – az eredeti terveknek megfelelően - Szlovákia is belépett a keretnemzetek közé.

Várható további nemzetek csatlakozása? Mivel tud a parancsnokság a résztvevő nemzetek javára válni?

Számos, már létező nemzetközi beosztásunkat felajánlottuk a Szövetség nemzetei számára. Ennek eredményeképpen egy idén február végén tartott konferencia alkalmával további öt nemzet (Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia és Törökország) is jelezte csatlakozási szándékát, amely jelentősen hozzájárul a parancsnokság többnemzeti jellegéhez. Mindemellett arra számítok, hogy a szervezet hivatalos aktiválását követően további nemzetek is csatlakozni fognak hozzánk.

Hogy a második kérdésére is válaszoljak, az HQ MND-C egy rendkívül erőteljes eszköz, amely az interoperabilitás, vagyis az együttműködés képességének jövőbeni továbbfejlesztését, védelmi együttműködéseket, de akár a védelmi iparág támogatását is lehetővé teszi. Mindemellett kiképzési központként lehetőséget biztosít majd a résztvevő nemzetek számára, de szélesebb kontextusban akár a régió haderői számára is, hogy közös kiképzési foglalkozásokat, gyakorlatokat hajthassunk végre.

Elmondható tehát, hogy az HQ MND-C tagjaként a résztvevő nemzetek katonái értékes tapasztalatot szerezhetnek a NATO szárazföldi műveleteinek hadosztályszintű tervezése és végrehajtása terén, méghozzá a konvencionális, azaz hagyományos erők irányítása során. Ez a tapasztalat rendkívül értékes lehet olyan nemzetek számára, amelyek kisebb léptékű haderőt tartottak fent az utóbbi évtizedek alatt.

20210521-mndc (1)

Milyen lépések választják el a parancsnokságot a teljes műveleti képességtől?

A parancsnokság személyi állománya egy meglehetősen dinamikus, tanuló fázisban van jelenleg, amely során már számos törzskiképzési eseményt tudhatunk magunk mögött. Emellett teljesen felkészültünk az első komolyabb megmérettetésünkre, az Amerikai Egyesült Államok vezette Defender Europe 2021 elnevezésű gyakorlatra, amelyet majd az 1. Német/Holland Hadtest-parancsnokság vezette Alligator Sword 2021 gyakorlat követ az év második felében.

Az a kifejezett szándékom, hogy kellő számú és minőségű képzési lehetőséget biztosítsak az embereim számára a betervezett gyakorlatok során, a NATO Kezdeti Műveleti Képesség eléréséig. Ekkor a parancsnokság limitált szinten készen fog állni hadosztályszintű szárazföldi műveletek tervezésére és végrehajtására. Ha elérjük a teljes műveleti képességet, a műveletek teljes spektrumában készek leszünk vezetni és irányítani. Azt, hogy mikor érhetjük el ezeket a szinteket, függ a különböző előírt folyamatok dinamikájától. Erre azonban az utóbbi időben sajnos a vírushelyzet nagy kihatással volt, de ettől függetlenül várhatóan jövőre elérjük a teljes műveleti képességet. A NATO illetékesei – együttműködve a keretnemzetekkel és a parancsnokság embereivel – kidolgoztak számunkra egy olyan részletes tervet, amely tartalmazza irányunkba a kulcsfontosságú mérföldköveket és a képességfejlesztési elvárásokat. Remélem, hogy mindez még az én parancsnokságom alatt bekövetkezik.

Milyen érzés egy ilyen parancsnokságot vezetni?

Az HQ MND-C jelenleg egy épülő projekt, ezért nehéz a szó megszokott értelmében véve parancsnoki teendőkről beszélni, bár a kihívások egészen hasonlítanak egy teljes mértékében működő egység adta megmérettetésekhez. Rendkívüli büszkeséggel tölt el és nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy egy olyan különleges csoport vezetője lehetek, amelynek tagjai egy emberként teszik oda a tudásukat, tapasztalatukat és elszántságukat a siker érdekében, ugyanakkor érzem az ebből fakadó felelősség súlyát nemcsak az állomány, hanem a nemzeteink vezetése irányából is, hiszen a bizalmukat vetették belénk, valamint a biztos hitüket a sikerünkben. Nagyon várjuk a projekt befejező fázisát, amikor is megkezdhetjük az integrálódást a NATO struktúrájába, amelynek eredményeképp a tevékenységünk dinamikája meg fog egyezni a többi hadosztályszintű parancsnokságéval, amit a többnemzeti dimenzió is gazdagít.

20210521-mndc (1)

Pályafutása alatt volt már hasonló szintű megbízatása? Mennyivel könnyebb-nehezebb ma a feladata?

Karrierem során gyakorlatilag minden alegység szinten vezettem már. Mindegyikről elmondható, hogy az életem azon pontján mindig az éppen aktuális szervezet irányítása volt a legnehezebb, egyben a legszebb feladatom. Mindegyik más és új kihívásokkal állított szembe. De mindig is szerettem a kihívásokat, mert új értékeket adnak, gazdagítják a személyes tudást és tapasztalatot.

Természetesen eddigi megbízatásaimhoz képest a legnagyobb különbséget ma a többnemzeti, NATO-doktrínák és direktívák övezte környezet adja. Hozzá kell tennem azonban, hogy a parancsnokságon egy nagylétszámú és jól képzett, rendkívüli tapasztalatokkal rendelkező szakembergárda szolgál, amely az én munkámat is megkönnyíti.

Milyen az együttműködés a katonák között?

A horvát és magyar katonák közötti kapcsolat igen gyümölcsöző, aminek én nagyon örülök. Az állomány döntő többsége szolgált már korábban nemzetközi környezetben, ennek köszönhetően felkészülten állnak minden kihívás elé, miközben képesek segíteni, mentorálni a társaikat. Elkötelezett híve vagyok az ilyen, támogató atmoszférának, amit a nemzetközi jelleg ad a parancsnokságnak. Ráadásul a különböző tapasztalatok összessége is csak erősíti a szervezetünket.

Beszélgetésünk idején épp a parancsnokság életének első gyakorlatára készülnek. Mik a kitűzött célok és milyen várakozásokkal néznek elébe? Az eredmények mit árulnak majd el az HQ MND-C felkészültségéről?

A parancsnokság és támogató eleme a Defender Europe 2021 gyakorlat parancsnoki, illetve a számítógéppel támogatott parancsnoki teendők feladatkörében méretteti meg magát először egy szimulált, nagy intenzitású, konvencionális hadműveleti környezetben. A legfontosabb célunk, hogy teszteljük a vezetésirányítási képességünket, a parancsnoki elemeink közötti eljárásokat és kommunikációt, a törzsmunkát, az információs és kommunikációs rendszereinket és nem utolsó sorban az alapvető működésünket. A gyakorlat végeredménye megmutatja mit ért az a számtalan kiképzési erőfeszítés, amit eddig is beleadtunk, s egyúttal megmutatja számunkra az irányokat a képességfejlesztés útján.

20210521-mndc (2)

Vezérőrnagy úr mit gondol a parancsnokság jövőjéről 5 vagy akár 10 éves távlatokba tekintve?

A NATO teljes műveleti képesség elérését követően a fő feladat a parancsnokság számára kijelölt nemzeti erők beépítése lesz. A jelenlegi tervek szerint a parancsnokság egyfajta hídszerepet fog betölteni a keretnemzetek NATO számára felajánlott erői között, közös kiképzési lehetőségeket biztosítva, egyúttal erősítve a védelmi együttműködést. Azzal, hogy teljes együttműködésre képes erőket alakítunk ki, a teljes műveleti képességű hadosztály készen fog állni a szövetségi és nemzeti feladatainak ellátására a régióban. Hogy az ehhez szükséges szintet mind nemzeti, mind nemzetközi vonalon elérjük, körülbelül egy évtizedre lesz szükség. Vagyis azokra az alapokra, amiket mi fektetünk le ma, az HQ MND-C következő váltása fogja felhúzni a falakat.

20210521-mndc (3)