Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Évet zártak a kuruc vitézek

Szöveg: Galambos Sándor | Fotó: a szerző felvételei |  2022. március 27. 8:34

Évzáró-évindító közgyűlést tartott a kiskunhalasi Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület március 25-én. Az elnökség beszámolójából kiderült: feladatokban, közösségi rendezvényekben, saját szervezésű programokban gazdag, eredményes évet zártak az egykori páncéltörő tüzérek. Az egyesületnek jelenleg 158 tagja van, közöttük Gál Mihály, dr. Lendér László nyugállományú ezredesek és Engler Ferenc nyugállományú őrnagy már a 90. életévüket is betöltötték.

xIMG_5088 ELNÖK

Ünnepélyes közgyűlésen értékelték az elmúlt évben végzett közösségi munkát, és pontosították az idei feladatokat a 2001. június 30-án, jogutód nélkül felszámolt 36. Gábor Áron Páncéltörő Tüzérezred nyugállományú egyesületének tagjai. Az évzáró-évindító közgyűlésen megjelenteket Vajda Ilona elnökhelyettes köszöntötte, majd az elnökég beszámolóját és az idei évre tervezett programokat Romvári Frigyes nyugállományú ezredes, az egyesület elnöke ismertette. A pénzügyi helyzetről Gálné Madarász Irén adott tájékoztatást, a felügyelő bizottság ellenőrzéseinek tapasztalatait pedig Kovács Gizella foglalta össze.

A vezetőség beszámolójából kiderült: mozgalmas, feladatokban és közösségi munkában zsúfolt évet tudhatnak maguk mögött az egyesület tagjai. A munkatervükben megfogalmazottak döntő többségét teljesítették. Saját rendezvényeik mellett rendszeresen részt vettek a városi ünnepségeken és a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi régiója munkájában. Kiváló kapcsolatot ápolnak az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei Hadkiegészítő és Toborzó Iroda munkatársaival, valamint a város önkormányzatával. Egyik fő feladatuknak tekintették - tekintik továbbra is - a katonai hagyományok ápolását, az egykori ezredükhöz kötődő tárgyi emlékek felkutatását és megőrzését.

xIMG_5153 MEGHÍVOTTAK

Miután az egyesület tagsága elfogadta az elmúlt év munkáját összegző beszámolókat és az idei feladat- és pénzügyi tervet, átadták a közösséget 17 éven át vezető néhai Bakaity István ezredes tiszteletére alapított emlékplaketteket. Az elismerés olyan személyek, vagy szervezetek részére adományozható, akik az egyesület alapszabályában meghatározott célok megvalósítását több éven át tartó, kimagasló munkájukkal segítették. A névadó özvegyétől és az egyesület elnökétől idén Tóbiás Lajos vehette át a rangos elismerést.

Az ünnepélyes klubfoglalkozás hivatalos részének zárásaként a jelenlévők közösen köszöntötték fel a kerek születésnapjukat ünneplőket. A gratulációkat tizenhárman fogadták - köztük a 70. életévét betöltött Romvári ezredes. A közgyűlésen részt vett - többek között -Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere, Gáldonyi Sándor őrnagy, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője és munkatársa, Parádi Gyöngyi zászlós.