Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Frissen végzett zászlósok

Szöveg: Papp Nikolett |  2010. február 15. 12:35

A szentendrei MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola, mint egyetlen intézménye a katonai középvezetők képzésének, alapfeladata mellett előmeneteli tanfolyamok keretében gondoskodik a tiszthelyettesek képzéséről. A napokban az OKJ 54. honvéd zászlós szakképzés befejezéseként a tanfolyam hallgatóinak kibocsátására került sor.

A viszontagságos időjárás miatt az alakuló téren lévő hótorlaszok megakadályozták a szabadtéri ünnepség megrendezését, ezért szokatlan módon a helyőrségi zenekar indulóinak dallamára a fedett sportcsarnokban sorakoztak fel a kibocsátásra váró katonák és a HM, valamint a fogadó alakulatok képviselői. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy, a MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka és Dr. Kovács Tibor mk. ezredes, iskolaigazgató fogadták a vezénylő parancsnok, Szabó László mk. alezredes jelentését. A végzettséget tanúsító bizonyítványok átvételét követően Isaszegi tábornok köszöntötte a tanulmányaikat befejezett zászlós hallgatókat. Beszédében a szakmai és vezetői felelősséget és a tiszthelyettes szakképző iskola oktatói tevékenységének jelentőségét hangsúlyozta.

Dr. Kovács Tibor mk. ezredes, a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola igazgatója, aki nemrég tért haza Irakból egy éves missziós szolgálata után, kérdésre válaszolva elmondta, hogy az OKJ 54-es levelező képzésben 40-en tettek sikeres vizsgát három ágazaton, négy szakirányon. Kiemelte, hogy az egy féléves, 700 órás időtartamú képzésre az ország összes alakulatától érkeztek hallgatók. A levelező kurzus sajátosságából adódóan a teljes képzésből mintegy 300 órát töltöttek a szentendrei intézménynél iskolai oktatás keretében, a többi idő egyéni tanulással, önképzéssel telt el. A tanfolyam célja az, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik képesek tevékenyen részt venni a törzsek tervező- szervező munkájában is.

1595897111
 

Kalamár Dezső főtörzszászlós, a MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred vezénylő zászlósa mint a fogadó alakulatok képviseletében megjelent vezetők egyike beszámolt arról, hogy három katonájuk is érintett résztvevője volt a pénteki kibocsátónak, akiket azzal az elvárással iskoláztak be erre a tanfolyamra, hogy erősödjön az általános hadműveleti képességük, s ezáltal aktívabban tudjanak részt venni az ezredtörzs mindennapi kidolgozó munkájában.
Gulyás István zászlós, a MH 5. Bocskai István Lövészdandár Logisztikai Zászlóaljának vezénylő zászlósa elmondta, hogy számára a magasabb beosztás betöltésének egyetlen hiányzó feltétele a tanfolyam elvégzése volt, ez motiválta a parancsnoki ágazat vezénylő zászlós szakirány elvégzésére. Mindennapi feladataiban, vagyis a parancsnok munkájának mindenoldalú támogatásában, az alegységek napi életének irányításában, és a beosztott állomány előmenetelének felügyeletében sokat jelent a katonai vezetői feladatok, a parancsnoki ágazat alaptevékenységek, valamint a vezénylő zászlós feladatai tantárgyak keretében megszerzett ismeretek alkalmazása.

1595897112