Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A feladatrendszerről és a működési rendről is tanácskoztak

Szöveg: Harnócz Gyula őrnagy |  2016. szeptember 22. 9:26

A magyar NATO Erőket Integráló Elem (NFIU HUN) feladatrendszeréről és működési rendjéről is szó esett a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport (HIKOM) szeptember 21-i  szakmai felkészítő ülésén, Budapesten.

A találkozó elsődleges célja a honvédelmi felkészítés terén jelentkező aktuális feladatok áttekintése volt, különös figyelemmel a HIKOM-nak a védelmi igazgatás komplex feladatrendszerében elfoglalt meghatározó helyére és szerepére.
Az ülés résztvevői megvitatták a magyar kormány és a Szövetséges Transzformációs Parancsnokság (Allied Command Transformation − ACT), valamint a Szövetséges Műveleti Parancsnokság (Allied Command Operations − ACO) között a NATO-műveletek, gyakorlatok és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló megállapodást, valamint a NATO Erőket Integráló Elem feladatrendszerét és működési rendjét.

1596020191

A magyar NFIU részéről három előadás hangzott el: az elsőben Garas László ezredes, az NFIU parancsnoka ismertette az NFIU-k küldetését és alapfeladatait, illetve tájékoztatást adott a magyar NFIU kialakításának mérföldköveiről. Németh Zoltán alezredes, az NFIU hadműveleti és kiképzési főnöke a Nagyon Magas Készenlétű Összhaderőnemi Erő (Very High Readiness Joint Task Force − VJTF) rendeltetéséről és feladatairól, míg Szabó Tibor alezredes, az NFIU logisztikai főnöke az Erők Fogadása, Állomásoztatása és Előrevonása (Reception, Staging and Onward Movement − RSOM) művelet végrehajtásáról, illetve annak befogadó nemzeti támogatási aspektusairól beszélt.

Garas László ezredes a találkozó kapcsán kiemelte, hogy a HIKOM tagjaival való kapcsolatfelvétel és a további együttműködés kiemelt fontosságú a magyar NFIU és a fogadó nemzet közötti interakció kialakításában. A rendezvényen való részvétel a kezdeti lépés volt ezen a téren, és a jövőben még szorosabbra kell fűzni azokkal a tárcákkal a kapcsolatot, amelyek részt vállalnak a befogadó nemzeti támogatás rendszerében.

1596020192

A szakmai felkészítésen részt vevő szakemberek a NATO Válságreagálási Kézikönyv és a Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye dokumentumok pontosításával kapcsolatos feladatokról és a közeljövőben sorra kerülő NATO-gyakorlatokról is egyeztettek.

Fotó: Szabó Tibor alezredes