Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Egy elfelejtett hadjárat története

Szöveg: Faragó Fanny |  2018. május 24. 14:25

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM), valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos Tanácsa szervezésében mutatták be Jagadics Péter nyugállományú alezredes 1968 – Egy elfelejtett hadjárat című könyvét május 23-án, szerdán, Budapesten, a HM HIM dísztermében.

1599187399
1968. augusztus 21-én a Varsói Szerződés négy tagállama 25 hadosztállyal, több mint 250 ezer katonával indított hadjáratot a csehszlovákiai demokratikus folyamatok eltiprására. A Magyar Néphadsereg zalaegerszegi 8. gépkocsizó lövészhadosztálya teljes csapatállományával, közel 12 ezer katonával csatlakozott az akcióhoz, hogy a lengyel, a bolgár és a keletnémet csapatokkal együtt gátat szabjanak a Prágai Tavasz néven ismert demokratikus törekvéseknek.

Ezeket a fél évszázaddal ezelőtti eseményeket idézi fel a kötet, amelyben a nyugállományú alezredes az 1968-as csehszlovákiai intervenció magyar vonatkozású katonai dokumentumait adta közre. A szerző kiegészítéseket tett a könyvben, annak érdekében, hogy a katonai nyelvezet érthetőbb legyen a laikus olvasók számára.

1599187399
Jagadics Péter eredeti dokumentumokkal alátámasztott, több mint háromszáz oldalas könyvét dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM HIM parancsnoka ajánlotta a dísztermet zsúfolásig megtöltő érdeklődők figyelmébe. „Húsz évvel ezelőtt a múzeum is feldolgozta a 1968-as beavatkozás eseményeit, de ezzel a könyvvel Jagadics Péter alezredes még közelebb hozta a katonák számára ezt a történetet" – fogalmazott a parancsnok.

1599187399
A köszöntőt követően a kötetet dr. Solymosi József történész mutatta be részletesen a hallgatóságnak. „Az író nemcsak felkutatta a katonai elhárítás korabeli működését és részvételét Csehszlovákia megszállásában, hanem saját szakmai ismeretével elemezte is "- mondta a HM HIM Hadtörténelmi Levéltárának főlevéltárosa, majd hozzátette: a szerző a tények, dokumentumok, gyakran szó szerinti közlése mellett nem rejtette véka alá a saját gondolatait és érzéseit sem.

1599187399
A szerzői zárszó előtt dr. Kenedli Tamás ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főosztályvezetője mutatta be Jagadics alezredes katonai életútját. Mint elmondta: 1978-ban került a zalai megyeszékhelyre, a 33. gépkocsizó lövészezredhez. Itt ismerte meg azokat a katonatiszteket, akik részt vettek a hadjáratban.

Jagadics Péter kitért a könyv megírásának körülményeire, majd ismertette azt a koncepciót, amelynek alapján a tartalmi részeket felépítette. „A könyvben nincsenek politikai felhangok, politikai elemzések, pusztán csak amennyit a katonai hadjárat mozzanatainak ismertetése megkövetelt. Csak a legszükségesebb helyeken egészítettem ki ezeket magyarázattal, a véleményformálást az olvasókra bízom" – mondta. Hangsúlyozta: hadtörténeti és az állambiztonsági levéltárakban fellelhető, titkosítás alól feloldott dokumentumok, a hadműveleti naplók anyaga és a katonai elhárítás iratai ismerhetők meg a kötetből.

1599187400
A rendezvény a hadjáratban részt vevő Magyar Pál őrnagy, harcfelderítő járőr visszaemlékezéséről készített dokumentumfilm levetítésével és szerzői dedikálással zárult.

Fotó: a szerző felvételei