Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Tengerész parancsnokokra emlékeztek Erdőbényén

Szöveg: Galambos Sándor | Fotó: a szerző felvételei |  2019. november 10. 9:17

A császári és királyi Dunaflottilla egykori parancsnokai, Lucich Károly altengernagy és Ferenczy Béla altábornagy emléke előtt tisztelegtek november 9-én, szombaton, Erdőbényén az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár képviselői, a tengerészeti és a hadihajós hagyományokat ápoló egyesületek tagjai, valamint a község lakói.

1596071534

Az Osztrák-Magyar Monarchia egykori elit alakulata, a császári és királyi Dunaflottilla két legendás parancsnoka emléke előtt tisztelegtek Erdőbényén. Kántor Dezső polgármester a megemlékezés résztvevőit Lucich Károly altengernagy, a község központjában álló emlékoszlopánál köszöntötte. Beszédében a hagyományok tiszteletének, példaképeink, a hősök, a hazáért életüket áldozott honvédek emléke ápolásának – napjainkra vetített – történelmi jelentőségét méltatta.

1596071535

Szilágyi Zsolt ezredes, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred parancsnoka a cs. és kir. Dunaflottilla történetét felidézve tisztelgett Lucich altengernagy és Ferenczy altábornagy emléke előtt. Az egykor Európa szerte ismert és tisztelt alakulat emlékét és hagyományait ápoló ezred parancsnokaként pedig büszkén emlékeztetett rá, hogy a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében pár napja két, felújított tűzszerész járőrhajóval bővült az az alakulat képessége. A hajókat Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka adták át az MH Hadikikötőben.

1596071535

A megemlékezés résztvevői az emlékmű megkoszorúzását követően Erdőbénye katolikus és református temetőjében Lucich Károly altengernagy és Ferenczy Béla altábornagy sírjainál is elhelyezték a tisztelet virágait.

Az egykori cs. és kir. Dunaflottilla legendás parancsnokai emlékét felidéző ünnepi rendezvényen felléptek: Pallos Emil nyugállományú hadihajós őrmester, volt hajóparancsnok (vers) és a helyi Szent István Általános Iskola diákjai. (Felkészítő tanár: Magyar Ildikó.)

1596071534

Az Erdőbénye központjában álló emlékhelynél, valamint Lucich Károly altengernagy és Ferenczy Béla altábornagy sírjainál a Magyar Honvédség képviseletében Szilágyi Zsolt ezredes, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred parancsnoka és helyettesei, Major Tibor, Bagi Szilárd alezredesek, valamint az alakulat volt parancsnokai helyezték el a kegyelet virágait. Az MH Anyagellátó Raktárbázist Marjai Ildikó őrnagy képviselte.

A szolgálatteljesítése közben hősi halált halt dunai hadihajósok, folyamőrök, flottillások és a haditengerészek emlékét is felidézve, többek közt a Császári és Királyi Dunaflottilla Hagyományőrző Egyesület, a Magyar Tengerészek Egyesülete, a TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja hadihajós tagozata és a Börzsönyi Lövész Klub Magyar Honvédvadász Hagyományőrző és Sport Csoport tagjai is lerótták tiszteletüket Erdőbénye temetőiben nyugvó tengerészparancsnokok emléke előtt.

1596071535

* * * 

Lucich Károly altengernagy 1868. március 10-én született Pozsonyban. 1888-ban végezte el a Haditengerészeti Akadémiát. A harminc évig tartó haditengerészeti pályafutása alatt többek között részt vett a Saida korvett nyugat-indiai és észak-amerikai útján, a kínai bokszerlázadás leverésében és Montenegró blokádjában. 1896-ban került először a Dunára, ahol előbb a Szamos monitor első tisztje, majd az „A" őrnaszád parancsnoka lett. Két alkalommal, 1903-1906 és 1914-1917 között is parancsnoka volt a Dunaflottillának, 1918-ban ismét visszavezényelték a tengerre, ahol a Fiumei Tengerkerület parancsnoka lett. Október 31-én kiutasították Fiuméból, hazautazott Budapestre. 1952. március 13-án hunyt el, az erdőbényei katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra.

1596071535

Ferenczi Béla altábornagy 1857. február 21-én született Erdőbényén. 1875-ben végzett a fiumei Haditengerészeti Akadémián. A tizenkilenc évig tartó haditengerész pályafutása során többek között részt vett a Dandolo korvett brazíliai és észak-amerikai missziós utazásán, a Donau korvett gyakorlóútján a Földközi tengeren, szolgált a Kerka ágyúnaszádon és a Habsburg páncélos fregatton. 1894-ben átlépett a Magyar Királyi Honvédségbe, majd 1903-ban lett a Ludovika Akadémia tiszti tanfolyamának parancsnoka, a Katonai Becsületügyi Tanács, és a Katonatudományi Egylet elnöke. A világháborúban betegsége miatt már nem vett részt, 1918.április 8-án, Sátoraljaújhelyen hunyt el, szülei mellé temették az erdőbényei református temetőbe.

1596071536