Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Tisztelgés a névadó emléke előtt

Szöveg: honvedelem.hu / MH SZHB |  2014. január 29. 9:45

Ittebei Kiss József hadnagyra (1896-1918), a bázisunk névadójára emlékeztek születésnapja alkalmából, Szolnokon.

1595966213

Koszorúzással emlékeztek Ittebei Kiss József hadnagyra

Ittebei Kiss József hadnagy hírnevét emberséges magatartásával érte el. Azzal a móddal, ahogy csatáit megvívta. Kilenc alkalommal élve, gépestől kényszerítette ellenfelét a földre. Repülő hírnevét két esztendő alatt alapozta meg. Azt megelőzően gyalogos honvédként szolgált az orosz hadszíntéren. Megsebesült, de hosszabb kórházi ápolás után is visszament harcolni ezredéhez. Ha a sors úgy kívánta volna talán ennél a haderőnemnél harcol tovább. Számára mindegy volt hogy hol, milyen módon a földön vagy a levegőben védi hazáját. Élete mégis nagy fordulatot vett. Technikai képzettsége lévén 1915 végén elfogadták jelentkezését a császári és királyi légjáró csapathoz. Ezen az őszön kezdődött el nagy ívű karrierje. A kiképzés befejeztével 1916 májusában az olasz frontra vezényelték.

Eleinte talán kivételes bravúrnak szánta repülő harci technikáját, ám valószínű inkább hogy mélyen átérezte a légi párbaj vesztesének kilátástalan helyzetét, hiszen az idő tájt még nem használtak ejtőernyőt. Sohasem tudhatjuk meg, mi vezethette Kiss Józsefet kockázatos vállalkozásaiban. Az ellenfél elé és annak gépe mellé lőtt sorozatok, vagy a szétlőtt légcsavar kilenc esetben a reménytelen csata feladására kényszerítették a másikat. Ezért maradhattak életben.

1595966214

Az emlékezésen részt vettek a bázison települt katonai szervezetek és intézmények parancsnokai is

1918 májusában Phoenix D II repülőgéppel szállt fel ittebei Kiss József. Élet-halál harcot vívott öt angol vadásszal, akik közül egyet lelőtt, de végül mégis áldozatul esett a túlerőnek. Az észak olasz Fozanso környéki csapatok távbeszélőn értesítették a repülőtér parancsnokságot, hogy az egyik hegyoldal fái közé egy saját gép csapódott. Vezetője felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Kitüntetései azonban épen maradtak a mellén, és amikor ezeket sorolták, a perginei repülőtéren rögtön tudták, hogy csak Kiss Józsefről lehet szó. A sors úgy hozta, hogy temetésére érkezett meg hadnagyi kinevezése, amelyre kiváló érdemeiért már három ízben terjesztették elő. A perginei temetőben helyezték örök nyugalomra. A halál huszonkét éves korában érte utol. Ekkor már számos kitüntetést viselt. Nem véletlenül, hisz 19 igazolt légi győzelemmel büszkélkedhetett. Elérte a legmagasabb altiszti rendfokozatot három arany, négy nagyezüst, öt kisezüst és három bronz vitézségi érem függött mellén.

Néhány nappal halála után angol repülők koszorút dobtak Levico repülőterére egy levél kíséretében, melyen ez állt: A Royal Flying Corps végső üdvözletét küldi bátor ellenfelének Kiss József pilótának, aki Campolongó felett halt hősi halált.

1595966214

Legyőztem az ellenséges gépet, és ezt a győzelmet nem árnyékolta be emberhalál"

A szolnoki bázis névadója fontos üzenetet hagyott hátra. A lovagiasság a becsület fontos szerepet játszott az égbolt katonáinak íratlan becsület kódexében. Emléke előtt tisztelegve Gyuricza Terézia hadnagy, az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj humán tisztje tartott megemlékező beszédet. Koszorút helyeztek el a bázison települt katonai szervezetek és intézmények parancsnokai.

Fotó: Fodor András törzszászlós