Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A film az egyik leghatékonyabb fegyvernem

Szöveg: Szűcs László |  2010. január 29. 12:49

A második világháború utáni magyar katonai filmgyártás hatvan éves évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséget pénteken a Honvédelmi Minisztérium és a HM Zrínyi Kommunikációs Nonprofit Kft. a Stefánia Palotában. A rendezvényen részt vett – többek között – dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter is.

A II. Világháború utáni magyar katonai filmgyártás hatvan éves jubileuma alkalmából rendezett ünnepségre meghívást kaptak mindazok, akik az elmúlt hat évtizedben tevékenyen részt vettek a katonai filmstúdió munkájában. Mellettük elfogadta még a szervezők meghívását dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter, Tömböl László mérnök vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke, prof. dr. Szabó János nyugállományú dandártábornok, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora. De a jelenlévők közt felbukkantak olyan ismert arcok is, mint például Radnai Péter, a „nyuszis magazin" főszerkesztője, aki korábban a Magyar Televízióban, a Manőver című katonai műsor főszerkesztő-műsorvezetője volt. A rendezvény elején a meghívottak aláírták a hatvan éves jubileum alkalmából készített emlékplakátot.

A családias hangulatú rendezvényt megnyitó beszédében Orgovány István, a HM Zrínyi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: a katonai filmstúdió immár hat évtizede készíti a hadsereg, a honvédség és a társadalom történetének filmes-videós dokumentumait. Miközben a stúdió munkatársai megörökítik a magyar katonák hazai és határainkon túli katonasikereit, a kiképzés-felkészítés, a katonaélet hétköznapjait, munkájukkal egyúttal őrzőivé, dokumentátoraivá válnak történelmünknek. Tevékenységük nélkül sokkal szegényebb lenne az az ismeretanyag, amely a kortársaknak, de még inkább a jövő nemzedékének a tegnap és a ma hadseregéről rendelkezésére áll. Ami ma csak egy apró esemény, jelentéktelennek tűnő snitt, lehet, hogy holnap vagy holnapután már történelmi jelentőséggel bír, és hiteles adalékul szolgál az elmúlt időszak eseményeinek megértéséhez.

1595896241
– Jómagam, mint a mai filmstúdiót működtető társaság ügyvezetője kötelességemnek érzem előrebocsátani: a katonai filmgyártás hat évtizede kitörölhetetlenül beíródott a magyar haderő, szélesebb értelemben a magyar filmtörténet legújabb kori történetébe. A katonai filmgyártás területén dolgozó szakemberek az elmúlt hat évtizedben számos kiemelkedő alkotással gazdagították a magyar filmtörténetet. Nehéz lenne felsorolni azokat a nemzetközi elismeréseket, díjakat, melyeket a stúdió munkatársai szereztek munkáikkal, öregbítve a magyar filmesek tekintélyét. Az új évezredben már három díjat hoztunk el a Római Nemzetközi Katonai Filmfesztiválról; legutóbb a Magyar Honvédség 2009-es tevékenységét bemutató film nyert arany plakettet – ismertette Orgovány István.

A társaság ügyvezetője hangsúlyozta: a katonai filmstúdió az ezredfordulón került a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. szervezetébe. Bár az elmúlt tíz évben a stúdió státusa nem változott, feladatai, működési mechanizmusa terén voltak módosulások. Néhány évig a feladatok külső szakmai erőforrások segítségével való megoldása kapott prioritást. Az évtized második felében azonban egyértelművé vált, hogy az új, tartalmilag jelentősen módosult – és mennyiségileg is megnövekedett – feladatokat csak állandó, a katonai filmgyártás területén tapasztalatokat szerzett munkatársakkal és a kor színvonalán álló technikai háttérrel lehet megoldani. Emellett sikerült stabilizálni a szakembergárdát, kiemelt feladatként kezelték a mai internetes világnak való megfelelést. Erről tanúskodik a honlapunkon, a www.honvedelem.hu-n található számtalan, a Katonai Filmstúdió munkatársai által készített rövidfilm is.

A HM Zrínyi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője megnyitójában kiemelte azt is, hogy az elmúlt években megvalósult a filmstúdió technikai eszközparkjának modernizációja. Tavaly új utómunka-állomást kaptak, ami már HD minőségű filmek vágására is alkalmas. Emellett új, számítógépes archiváló rendszert is beszereztek, amelynek segítségével lehetővé válik majd a nemzeti filmvagyon részét képező katonai film-, és videoarchívum teljes digitalizálása és rendszerezése.

A bevezető után a meghívott vendégek megtekintették a katonai filmgyártás hat évtizedét bemutató filmet, majd dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter mondott ünnepi köszöntőt.

1595896242
– A film olyan világot idézett vissza, amely szorosan hozzákapcsolódik a Magyar Honvédség történetéhez. A filmtörténet az 1930-as évek végére teszi a kezdeteket, amikor az akkori magyar hadsereg teljes egyenjogúsítása megtörtént és elkezdődött bemutatása a közvélemény előtt. Mégpedig az akkori legkorszerűbb eszközzel, a filmmel – mondta a tárcavezető, felidézve: a II. Világháborúban a filmhíradó volt az az eszköz, amellyel Magyarország társadalma valamilyen módon értesülhetett arról, hogy mi történik a magyar katonákkal távol az országtól.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a film egyike a leghatékonyabb fegyvernemeknek. Az elmúlt években a társadalom egyik véleményformáló eszközévé vált. Szekeres Imre szerint a magyar társadalom leginkább a katonai filmgyártásban közreműködők segítségével ismerhette és ismerheti meg a “katonaéletet".

– Annak a kornak, amelyben ma élünk, az elvárásai felé az elmúlt években óriási lépéseket tett a stúdió, valamint hogy ebben a megváltozott világban, amelyben az információszerzés egyik nagyon fontos eszközévé az internet vált, jelen legyen a katonai filmstúdió és az általuk készített alkotások. Ma már nem csupán a fiatalok, hanem a középkorúak és az idősebbek körében is a fő információs forrás az internet. Ami megadja a lehetőséget a képi és hangi eszközrendszert egyaránt használni tudó művészeti ágnak, hogy nagyon sok emberhez eljusson – fogalmazott a honvédelmi miniszter, majd arról beszélt, hogy ennek a világnak szigorú követelménye a magas minőség, a gyorsaság és a hitelesség, amely mindenkor jellemző volt, és jellemző ma is a katonai filmstúdióra.

Szekeres Imre ezt követően megköszönte azon alkotók munkáját, akik az elmúlt évtizedekben segítettek abban, hogy a magyar társadalom képet alkothasson a katonaság életéről, munkájáról, feladatairól.

– Nem árulok el titkot, ha elmondom: elég jól ismerem a munkájukat. Nem csupán honvédelmi miniszterként, hanem civilként is, nagyon sok emberrel egyetemben mindig is érdeklődéssel kísértem, hogy milyen aktuális és izgalmas rövidfilmmel jelennek meg, s adnak információt erről a világról. És természetesen még ma megnézem, hogy a honlapra milyen összeállítás kerül fel a mostani rendezvényről – zárta beszédét a honvédelmi tárca vezetője.

Ezt követően prof. dr .Szabó János nyugállományú dandártábornok, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora osztotta meg az ünnepség résztvevőivel a katonai filmgyártással kapcsolatos emlékeit. Elmondta: ma olyan világban élünk, amikor a hálózatosodó életünkben a mediatizálásnak kulcsszerepe van.

1595896242
– A katonai filmgyártás együtt haladt a modern társadalomtörténettel, s abban a védelmi szektor mindenkori helyét fejezte ki. Hálás lehetek a sorsomnak, mivel akkor kerültem az „elválasztó vonal" másik oldalára – hiszen addig csak néző voltam – amikor az 1980-as években egy dokumentarista érdeklődés támadt a katonai filmgyártásban, s egy nagyon remek csapat mellett dolgozhattam szakértőként. A haderőben folyó belső folyamatok közepette olyan, azelőtt említhetetlen problémákat elemeztünk, mint a durvaság, az emberi viszonyok alakulása, az alá-fölérendeltség etikai kérdései – mondta a rektor.

A HM Zrínyi Kommunikációs Nonprofit Kft. vezetése az elmúlt évben döntött úgy, hogy életre hívnak egy korábbi hagyományt, és Zrínyi-emlékgyűrűt adományoznak azoknak a személyeknek, akik a társaság életében és működésében, valamint a meghatározott feladatok végrehajtásában huzamosabb ideig kiemelkedő munkát végeztek. A társaság vezetése úgy határozott, hogy a hatvanadik születésnapon Zrínyi-emlékgyűrűvel ismeri el a magyar katonai filmgyártás legjobbjainak munkáját. Az évfordulón Szentirmai István nyugállományú ezredes, a katonai filmstúdió korábbi vezetője, filmrendező; dr. Balázs Tiborné, vágó; Böjte József, dramaturg, rendező; és Forgó Csaba, vágó rendező, a katonai filmstúdió jelenlegi vezetője vehette át a Zrínyi-emlékgyűrűt Orgovány Istvántól.

A díjazottak közül Szentirmai István nyugállományú ezredes beszédével is megköszönte az elismerést. Elmondta: örömmel vette kezébe a rendezvényre szóló meghívót, hiszen a katonai filmstúdió egykori munkatársait hosszú idő elteltével szólították meg ismét, hogy elismerjék az általuk végzett munkát.

– A katonai filmgyártás hatvan éve készíti a hadsereg és a társadalom történetének filmes és ma már videós dokumentumait. Együtt fejlődött a magyar filmművészettel. A kijelölt utat járta végig, amely utat a múló idő – igaz, egyre halványuló fénye – még ma is megvilágítja. A katonai filmgyártásban közreműködő alkotók nélkül sokkal szegényebb lenne az az ismeretanyag, amelyet hadseregünk múltjáról összegyűjthettünk – fogalmazott a katonai filmstúdió korábbi vezetője.

1595896242
Szentirmai István ezt követően arról beszélt, hogy a katonai filmgyártás, a hadsereg eseményeinek rögzítésével, hiteles őrzője történelmünknek

A jubileumi évforduló alkalmából rendezett ünnepség állófogadással és kötetlen beszélgetéssel ért véget, ahol a régi kollégáknak lehetősége nyílt arra, hogy egymás társaságában idézzék fel egykori élményeiket.

Pohárköszöntőjében Tömböl László mérnök vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar Főnöke kiemelte: még őbenne is, aki fiatalabb a katonai filmgyártásnál, emlékeket, és mély érzelmeket keltettek azok a képek és a snittek, amelyeket a rendezvény résztvevői is megtekintettek.

A vezérkari főnök ezt követően köszönetet mondott mindazoknak, akik a mai magyar katonai filmgyártást végzik. Akik nem katonák, de ugyanolyan katonai szolgálatot végeznek, mint az egyenruhás állomány. Hiszen filmre venni a gyakorlatokat, és a kiképzéseket legalább olyan komoly munka, mint a feladatokat végrehajtóké.

– A katonai filmgyártás saját eszközeivel, sajátságos világával, akár – mint ahogy azt a miniszter úr is említette – a Magyar Honvédség egyik fegyverneme is lehetne. Hiszen a hatás amit közvetítenek, illetve amit el lehet érni a magyar társadalomban, nagy jelentőséggel bír. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség felső vezetésének szándéka, hogy “társadalmiasítsuk" a honvédelem ügyét. Értessük meg, hogy a honvédelem nemcsak egy szűk csoportnak, nem csak a magyar katonáknak a feladata, hanem az egész társadalom ügye. Amikor fel kell ismertetni, hogy a magyar katona és a honvédség nem önmagáért van; a magyar társadalom biztonságát szolgálja. Meggyőződésem, hogy ebben a munkában a katonai filmstúdió nagyon sokat tud tenni – mondta Tömböl László.

Ezt követően Böjte József, a filmstúdió korábbi munkatársa kérte a megjelenteket, hogy emlékezzenek azokra is, akik a mai napon már nem lehetnek köztük. És emlékezzenek azokra a katonákra is, akik nélkül nem lehetett volna ilyen filmeket készíteni.

1595896242
 

1595896242
 

1595896243
 

1595896243
 

1595896243
 

1595896243
 

1595896243
 

1595896244
 

1595896244
 

1595896244
1595896244
 

1595896244
 

1595896244
 

1595896245
 

1595896245
 

1595896245
 

1595896245
 

1595896245
 

1595896246
 

1595896246
 

1595896246
 

Fotó: Dévényi Veronika és Tóth László