Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Erkölcsi és lelki támogatás a katonáknak

Szöveg: Demeter Ferenc // Fotók: Tóth László |  2008. december 8. 18:06

Szekeres Imre honvédelmi miniszter és Juliusz Janusz apostoli nuncius, címzetes érsek a tábori lelkipásztori szolgálat további jövőjét szabályzó memorandumot írtak alá. Mindkét fél hangsúlyozta, hogy ezzel nem egy új megállapodás született, hanem az 1994 januárjában aláírt megegyezést igazították hozzá a mai helyzethez.

A Memorandum aláírását követően a megjelenteket Szekeres Imre tájékoztatta a megállapodás lényegéről. Elmondta, hogy 1994. január 14-én az Apostoli Szentszék és a Magyar Honvédség között egy fontos dokumentum aláírása történt meg, ez a megállapodás szabályozta napjainkig a honvédség és az egyház közötti együttműködést. Az eltelt tizenöt év alatt viszont két fontos, a honvédség életét jelentősen befolyásoló esemény is történt. Az egyik Magyarország 1999-es NATO-csatlakozása, a másik 2004-ben az önkéntes haderőre való átállás volt.

Ez a két dolog szükségessé tette azt, hogy az eredeti megállapodásból egyes részeket újra szabályozzanak. Gondoljunk csak arra, hogy az eredeti megegyezés akkor, amikor még az ország másik részéből bevonult sorkatonákról kellett a tábori lelkészi szolgálatnak gondoskodnia azzal, hogy lehetővé tették számukra a csoportos vallásgyakorlást. Mára ezek a problémák megszűntek, mivel a hivatásos katonáknak a szolgálatuk leadását követően lehetőségük van elhagyni a laktanyát és ezért nincsenek korlátozva abban, hogy szabad hitéletet éljenek. Amiről viszont a mostani helyzetben a honvédségnek szükséges gondoskodnia, az a missziókban kint lévő katonák vallási igényeinek kielégítése. Jelenleg 3 földrészen, 13 országban több mint ezer katona teljesít szolgálatot, ezek lelki gondozása nagyon fontos és ebben tud segítséget nyújtani a tábori lelkészi szolgálat.

 

A HM vezetése azt várja a tábori lelkészektől, hogy a katonák hitéletnek az erősítésével a külföldön szolgálatot teljesítőket még jobban támogassák.

Az 1994-es megállapodás nem határozott a katonai rangokról a Katonai Ordinárius és a tábori lelkészek esetében, ezért a megállapodást most egy erre vonatkozó ponttal kiegészítették. A jövőben ezáltal lehetővé válik, hogy a honvédségen belül közalkalmazotti, közszolgálati viszonyban is végezhető az egyházi tevékenység.

Napjainkra bebizonyosodott, hogy ki kell dolgozni a Katonai Ordinariátus Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ezt a fontos dokumentumot a honvédelmi miniszter fogja kiadni a Magyar Püspöki Konferenciával egyetértésben.

Juliusz Janusz válaszbeszédében kiemelte, hogy az aláírt Memorandum szerencsésen zárt le egy változásokban gazdag korszakot. Egyetértett azzal, hogy nem egy új megegyezés született, csak a régit aktualizálták és bővítették ki. A megállapodással a Katonai Ordináriust a katonai szervezetbe emelték be, aki a honvédségen belül nem katonaként fogja szervezni és irányítani az egyházi feladatok végrehajtását. Ez a helyzet garantálja azt, hogy a tábori lelkészek zökkenőmentesen tudják végezni a katonák és a hozzátartozóik lelki gondozását itthon és külföldön egyaránt. A lelkipásztorkodás nagy erkölcsi támogatást jelent a katonáknak, főleg a veszélyes helyzetekben. Meggyőződése, hogy a most aláírt okmány ezt a munkát fogja segíteni. Gratulált és jó egészséget kívánt a nemrégiben kinevezett Bíró László püspök úrnak, Magyarország Katonai Ordináriusának, és magyarul jól hallhatóan megjegyezte: "Szekeres! Minden jól sikerült!"