Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felelősségteljes küldetés határon belül és túl

Szöveg: Szűcs László |  2008. december 8. 18:15

Az MH Műveleti Központ a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen alárendeltségében működik, s kiemelt feladata a Magyar Honvédség nemzetközi béketámogató és válságkezelési műveletekben történő részvételével, a válságkezelési és katasztrófa-elhárítási, nemzetközi fegyverzetellenőrzési feladatokkal kapcsolatos döntés-előkészítés.

Mágneskártyával nyílik az az ajtó, amely a  Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai épületében az MH Műveleti Központba vezető folyosót zárja. Az ajtó melletti feliratból megtudhatjuk, hogy a központ részét képező Magyar Honvédség központi ügyelete Szalai István vezérőrnagy nevét viseli, aki a honvéd vezérkar hadműveleti főcsoportfőnöke volt és tíz esztendővel ezelőtt, 1998. novemberében, tragikus körülmények között, közlekedési balesetben hunyt el. A tábornok emlékét egy márványtábla és bekeretezett fotója őrzi, amelyet minden évben – halálának évfordulóján – családja jelenlétében koszorúznak meg.

1595882148
 

Aztán az ajtón túl, a piros szőnyeggel borított folyosó falán újabb három fénykép fogadja a látogatót. Õk a Magyar Honvédség hősi halottjai, Nagy Richárd tizedes (posztumusz hadnagy) 2004-ben Irakban, Kovács Gyula főtörzsőrmester (posztumusz hadnagy) és Nemes Krisztián százados (posztumusz őrnagy) pedig idén Afganisztánban vesztette életét, szolgálatteljesítés közben.

1595882148
A műveleti központ parancsnoka csak néhány hónappal ezelőtt, a nyár közepén vette át a stafétabotot: Nagy Tibor dandártábornok három éves NATO beosztásból tért vissza a Milánó melletti Solbiate Olone-ból, ahol a NATO gyorsreagálású erőinek törzsfőnök helyettese volt. Előde, Szűcs András dandártábornok éppen ebben a beosztásban váltotta.

– Az MH Műveleti Központ egyik legfontosabb feladata a Magyar Honvédség béke- és válságreagáló műveletekben történő részvételével kapcsolatos tervező szervező munka, emellett az állományilletékességébe utalt missziók és egyéni beosztások tervezésével, kiválasztásával, felkészítésével és felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása. Kiemelt feladatai közé tartozik a Magyar Köztársaság által aláírt nemzetközi fegyverzet-ellenőrzési, bizalom- és biztonságerősítő szerződésekben, dokumentumokban és megállapodásokban foglalt kötelezettségekből a honvédelmi tárcára háruló feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása, illetve a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer működtetése, működési feltételeinek folyamatos biztosítása is – tudom meg Nagy Tibor dandártábornoktól.

A parancsnok hozzáteszi: természetesen mindezek mellett több, „kisebb" feladata is van a központnak. Ezek egy része ideiglenes jellegű. Ilyen volt például az, hogy részt vettek idén a koszovói Pristinában települő MH Õr-, és Biztosító Zászlóalj, és a pec-i MH KFOR Század kivonásával, valamint az MH KFOR Manőver Zászlóalj felállításával kapcsolatos, hazai és nemzetközi koordinációs tevékenységben, vagy éppen az afganisztáni ISAF misszióba tervezett újabb szerepvállalásokkal kapcsolatos tervezői, előkészítői feladatok ellátásában.

1595882148
 

Az MH Műveleti Központban jelenleg kilencvenhatan dolgoznak, és a katonai szervezetnek hat osztálya van. A válságkezelési és elemző-értékelő osztály szakterületén biztosítja a folyamatos információcserét és együttműködést a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szervezetei, valamint a védekezésben-válságkezelésben érintett tárcák szervei között. Az osztály munkatársai emellett részt vesznek a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer felső szintű szabályzóinak módosításában, valamint – a HM Védelmi Hivatallal együttműködve – a NATO válságkezelési rendszeréhez illeszkedő nemzeti intézkedések kialakításával kapcsolatos teendők ellátásában.

– Az osztály egyik kiemelt feladata a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatokhoz történő hozzájárulásának szervezése a Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság működtetésével. Az elmúlt évtized jelentős árvízi védekezéseiben történő eredményes részvétel mellett különleges feladatként jelentkezett 2007 nyarán a hőségriadók idején hűtőkonténerek biztosítása a fővárosnak. De például egy nagykiterjedésű erdő, vagy tarlótűz eloltásában is súlyos esetben segítséget nyújthatának a tűzoltóknak a honvédségi közreműködés megszervezésével – mondja Nagy Tibor dandártábornok, majd elárulja azt is, hogy az elmúlt néhány hónapban az osztály munkatársai megkezdték a honvédelmi ágazati válságkezelési információs rendszer adatbázisának kialakítását.

A válságkezelési részleg folyamatosan értékelte a válságövezetekkel kapcsolatos információkat, kiemelt figyelmet fordítva a magyar kontingensek és egyéni beosztásúak működési területeire. Így egyebek mellett elemzések készültek a koszovói konfliktusról, az afganisztáni rendezés kérdéseiről, Irakról és az ott szolgálatot teljesítő magyar katonák helyzetéről. Emellett természetesen elkészült Ciprus és a Balkán régió helyzetértékelése is.

1595882148
 

A központ egyik fontos helyisége a válságkezelési vezetési terem, ahol a korszerű kommunikációs rendszerek, a nyílt telefon-, telefax- rádió- és videó-telekonferencia berendezések találhatóak. A helyiségben ezeken kívül számos egyéb számítógépes hálózati hozzáférés található, mely lehetővé teszi a közvetlen kapcsolatfelvételt és adatcserét a magyarországi társágazatokkal, illetve a Magyar Honvédség szervezeteivel és a külföldön állomásozó erőkkel is.

A műveleti központ másik osztálya, a békeműveleti osztály, amely folyamatosan végzi a műveleti területekről történő

1595882149
információgyűjtést és más nemzetek béketámogató műveleteinek feldolgozását. Biztosítja a központ állományilletékességébe utalt ENSZ, EBESZ, NATO, EU missziókban szolgálatot teljesítők kiválasztását, felkészülését és kiképzését, a műveleti területre történő kiutazását, felügyeli, vezeti a békemissziós állomány tevékenységét. Az osztály emellett együttműködik a különböző nemzetközi szervezetekkel, valamint más nemzetek műveleti parancsnokságaival.

– A műveleti központ harmadik szervezeti eleme a központi ügyeleti osztály. Itt, napi huszonnégy órás szolgálatban az alárendelt ügyeleti szolgálatok irányítását végzik, valamint elemzik és feldolgozzák a napi jelentéseket. Ugyancsak ide futnak be a külföldi kontingensek parancsnokainak jelentései is – árulja el Nagy dandártábornok, hozzátéve: a központi ügyeleti osztály feladata emellett még az alakulatok és a katonai szervezetek diszlokációjának, készenléti helyzetének, harcértékének és főbb tevékenységének nyilvántartása is.

A fegyverzet-ellenőrzési osztály tervezi, koordinálja és hajtja végre a különféle nemzetközi szerződésekből – például az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló szerződésből, az 1999. évi Bécsi Dokumentumból, a kétoldalú bizalom- és biztonságerősítő megállapodásokból, vagy a Nyitott Égbolt szerződésből – eredő nemzetközi adatcsere és információ-szolgáltatási feladatokat. Nyilvántartja a végrehajtott ellenőrzéseket. Mindemellett az osztály szakállománya a hazai együttműködő szervezetektől kapott felkérések alapján szakértőket biztosít a szakmai továbbképzésekre és tanfolyamokra.

1595882149
Az MH Műveleti Központ törzsosztályának fő feladata az itt dolgozó katonák és polgári alkalmazottak munka feltételeinek biztosítása. Biztosítja a központ informatikai rendszerei működését, az információ és dokumentumvédelem megvalósítását, a működés logisztikai és személyügyi feltételrendszerét. A törzsosztály koordinálásával valósul meg az osztályok közötti együttműködés.

A látogatás végén Nagy tábornoktól megtudom még azt is, hogy bár a műveletirányító központ jogutódjaként 2007. január 1-jén megalakult MH Műveleti Központnak – több katonai szervezettel ellentétben – nincsen jelmondata. Csapatzászlót is csak a közelmúltban kapott Sólyom László köztársasági elnöktől. E zászlót egyébként ünnepi állománygyűlésen dr. Vadai Ágnes, a minisztérium államtitkára adta át a parancsnoknak. Ennek ellenére az itt dolgozók mindent megtesznek, hogy eleget tegyenek felelősségteljes küldetésüknek – hazánk határain innen és túl is.