Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar-francia stratégiai dialógus

Szöveg: Honvédelmi Minisztérium | Fotó: Szabó Lajos zászlós |  2020. december 11. 15:58

Dr. Németh Gergely, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára december 10-11-én fogadta a francia helyettes védelempolitikai igazgatót, Luc de Rancourt altábornagyot és delegációját. A találkozóra a 2019-ben kezdeményezett védelempolitikai és stratégiai dialógus folytatásaként került sor Budapesten, a védelempolitikai álláspontok egyeztetése és bilaterális együttműködés további irányának kijelölése érdekében.

LALA4694

A francia delegáció programja december 10-én, Böröndi Gábor altábornagynál, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettesénél tett udvariassági látogatással kezdődött. A zárt körű megbeszélésen többek között szóba került a két ország hadereje közötti kapcsolat erősítése, a jelenleg mindennapokat meghatározó COVID-19 járványhelyzet és annak kezelése, valamint Magyarország szerepvállalásainak kérdései is. Böröndi Gábor altábornagy sajnálatát fejezte ki, amiért több, ez évre betervezett közös program is elmaradt a járványhelyzet miatt, de biztosította a résztvevőket, hogy a Magyar Honvédség a jövőben is szeretné folytatni a francia és magyar kapcsolatok megerősítését szolgáló egyeztetéseket.

LALA4758

A december 11-i plenáris tárgyalás fő elemeit a globális biztonsági kihívások, a műveleti szerepvállalások, a legfontosabb EU-s és NATO-s témakörök, illetve a kétoldalú együttműködés legfontosabb kérdéseinek áttekintése adta. Az értekezésen Sándor Tamás vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága különleges műveleti szemlélője is részt vett. A tárgyaló felek megerősítették szándékukat a védelmi együttműködés elmélyítése iránt.

LALA4743

Magyar részről elhangzott, hogy hazánk kiemelt figyelmet szentel az olyan, Európát déli irányból fenyegető kihívásoknak, mint az illegális migráció, a terrorizmus, vagy az instabil államok. Magyarország ezen kihívások kezelése érdekében az EU, NATO és koalíciós keretek között indított műveletekhez történő hozzájárulás útján támogatja a nemzetközi erőfeszítéseket. Hazánk számára elsődleges a Nyugat-Balkán stabilitásának erősítése, de tisztában vagyunk az afrikai kontinens, kiemelten a Száhel-övezet problémáival és az ezekből eredő kihívásokkal is. Ezért is vesz részt hazánk az EU Mali kiképző missziójában. Ezen túlmenően a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program eredményeként Magyarország stratégiai interoperabilitási képessége növekszik, amely lehetőséget teremt arra, hogy további együttműködési formákat térképezzenek fel a felek.

A stratégiai megbeszélés során a felek megvitatták a műveleti és kiképzési együttműködés további lehetőségeit is.