Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar szakértelem – kiváló(sági) szinten

Szöveg: HQ MND-C | Fotó: NATO CCOE |  2022. március 17. 8:31

Magyar oktatók részvételével tartották a NATO civil-katonai együttműködési (CIMIC) szakterület legmagasabb szintű kurzusát a NATO CIMIC Kiválósági Központban (NATO CIMIC Centre of Excellence – CCOE), a hollandiai Hágában, február 21. és március 4. között. A NATO CIMIC Higher Command Course elnevezésű tanfolyamról és a civil-katonai együttműködési szakterület helyzetéről kérdeztük Harmath Tamás alezredest, a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság Nem-kinetikus Főnökség főnökét, aki a CCOE meghívására oktatóként vett részt a kurzuson.

20220221_NCHCC_Bier_010_small

Milyen szintű és pontosan miről szól ez a tanfolyam?

A NATO CIMIC Higher Command Course a jelenlegi oktatási portfólióban a NATO civil-katonai együttműködési szakterület legmagasabb szintű kurzusa, amit évente két alkalommal, két hét időtartamban rendez meg a központ. A tanfolyam mindazok részére kötelező, akik a NATO stratégiai és összhaderőnemi műveleti parancsnokságain szolgálnak, illetve a NATO haderőstruktúrába tartozó magasabb harcászati szintű parancsnokságok szakirányú vezetői és tervezői feladatait látják el. A tanfolyamon elsősorban az összhaderőnemi műveleti szint eljárásait oktatjuk, de az előadók minden esetben rámutatnak, hogy az adott ismeretanyagot hogyan lehet magasabb vagy alacsonyabb szinteken adaptálni. Az oktatott témák tekintetében elmondható, hogy a törzs teljes feladatrendszerét, valamint az ahhoz kapcsolódó CIMIC támogató feladatok teljes vertikumát be kívánják mutatni a hallgatói állomány számára. A tanfolyam szervezői külön hangsúlyt fektetnek a művelettervezés folyamatának megismertetésére és begyakoroltatására. A hallgatók munkacsoportokban, a szindikátusvezetők irányításával minden egyes fázishoz illeszkedően elkészítik a CIMIC szakterület bedolgozásait. Ezen túlmenően megismerkedhetnek a CIMIC kapcsolódó feladataival az úgynevezett kereszt-funkcionális szakterületeken, többek között például a nemzeti ellenállóképességgel (resilience), a civilek és kulturális javak védelmével, valamint a fegyveres konfliktusok során a gyerekek és nők védelmével kapcsolatban.

A gyakorlati rész során egy valósághű forgatókönyv keretei közé illesztjük be mindazon feladatokat, melyeket a hallgatóknak a megszerzett ismereteik birtokában csoportos munka keretében végre kell hajtaniuk, így lehetőség nyílik arra, hogy ne csak az instruktoroktól, de egymástól is tanuljanak. A COVID-19 világjárvány jelenlegi helyzete miatt ez az oktatási módszer annyiban változott, hogy a tanfolyam szervezői az online forma mellett döntöttek, azaz az instruktorok a CCOE keretei között, míg a hallgatók otthonról, vagy munkahelyükről csatlakoztak.

20220303_NCHCC_Bier_017_small

Miben áll a CIMIC jelentősége?

A jelenlegi komplex biztonsági kihívások közepette úgy vélem, hogy e szakterület kiemelt fontosságú. A CIMIC egy olyan harci támogató képesség, ami az átfogó megközelítés elvének gyakorlati alkalmazására hivatott a katonai erők kötelékében. Együttműködést tart fenn a műveleti terület nem-katonai szereplőivel, valamint törekszik a katonai és nem-katonai szereplők céljainak kölcsönös támogatására. A parancsnok számára folyamatosan biztosítja az átfogó civil helyzetképet, mely a műveletek tervezése és végrehajtása szempontjából elengedhetetlen. Gondoljunk csak arra, hogy napjaink konfliktusaiban, amiket a média valós időben közvetít a világ közvéleménye számára, milyen megítélés alá esik, ha egyes civil létesítmények katonai célpontokká válnak (erre gyakorlati példák sokaságát szolgáltatja a jelenleg zajló ukrán-orosz háború), illetve ha egyes humanitárius katasztrófahelyzetek megelőzésére, következményeinek felszámolására a katonai erő nem nyújt elvárható mértékű segítséget. Az ilyen esetek a katonai erő hitelességét, a katonai műveletek elfogadottságát alapvetően és negatív irányban befolyásolhatják.

Ez a katonai képesség viszonylag újkeletű, jelenkori formájában a délszláv háború időszakában jelent meg a NATO-ban és tagországaiban. A kezdeti időszakban csak béketámogató feladatokkal azonosították, de ugyanilyen hangsúlyos szerepet kap az országvédelmi feladatok és kollektív védelmi műveletek során is.

20220303_NCHCC_Bier_018_small

Mik a CCOE feladatai?

A CCOE az „alma mater” a NATO CIMIC szakterület számára. Egyaránt foglalkozik a szakirányú doktrína, a kapcsolódó koncepciók és egyéb szabályzók kidolgozásával és fejlesztésével, működteti a NATO szakirányú képzési rendszerét, mindezen túlmenően pedig számos tudományos és gyakorlati tanulmánnyal, elemzéssel és kézikönyvvel támogatja a területen dolgozók munkáját. Magyarország 12 éve csatlakozott a szervezethez, azóta egy magyar törzstiszt látja el a koncepció- és doktrínafejlesztési részlegvezető-helyettes feladatát. Ez alkalommal a CCOE-nál szolgálatot teljesítő magyar kollégám, Szabó Csaba őrnagy és én is az instruktorok között szerepeltem. Úgy vélem, az a tény, hogy a tanfolyam öt instruktorából két fő a Magyar Honvédség állományába tartozik, jól példázza a magyar CIMIC képesség nemzetközi megítélését.

20220303_NCHCC_Bier_019_small

Milyen szakmai háttér szükséges ahhoz, hogy egy ilyen szintű kurzuson oktasson valaki?

2005-ben kerültem az MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központhoz, ahol lehetőségem nyílt a szakmai alapok elsajátítására, valamint a gyakorlatok és nemzetközi béketámogató missziók során a megszerzett ismereteim gyakorlati hasznosítására. A központ kötelékében 2012-ig teljesítettem szolgálatot, ezalatt három alkalommal vettem részt az afganisztáni magyar Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT) munkájában, és már ebben az időszakban kapcsolatba kerültem a CCOE-val a magyarországi NATO CIMIC tanfolyamok megszervezése során. 2012 és 2016 között a NATO Brunssumi Összhaderőnemi Parancsnokságán szolgáltam CIMIC tervező tisztként. Ez az időszak az újabb kihívások mellett rengeteg új szakmai tapasztalatot és ismeretet hozott számomra, részben ennek is köszönhetem, hogy 2020-ban és most is felkérést kaptam, hogy instruktorként támogassam a fent említett kurzust. Brunssumból hazatérve, 2016 és 2019 között a MH ÖHP, majd 2019-től az MHP szakmai vezető szervénél töltöttem be szakbeosztást, majd 2019-ben felkérést kaptam, hogy a Székesfehérváron települő Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság kötelékében támogassam az új, leendő NATO szervezeti elem létrehozását, mint a CIMIC szakterület vezetője.

Course_Picture_NCHCC_final