Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Partnerségi megállapodás új alapokra helyezve

Szöveg: Sallai Zsófia | Fotó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem |  2022. május 15. 12:00

Csoma Mózes, Magyarország szöuli nagykövete hivatalában fogadta Jung Hae Ilt, a Koreai Nemzetvédelmi Egyetem rektorát Magyarország Szöuli Nagykövetségén május 9-én, hétfőn.

koreai nemzetvédelmi egyetem rektor 2[2]

A találkozó során a diplomata átadta a Koreai Nemzetvédelmi Egyetem vezetőjének Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora által írt köszöntőlevelet, amelyben a két felsőoktatási intézmény közös együttműködési lehetőségeinek elmélyítéséről kapott tájékoztatást.

Deli Gergely Jung Hae Ilnek írt levelében ismertette az NKE intézményrendszerét, valamint az egyetem azon misszióját, hogy az állam számára stratégiailag fontos területekre biztosítson szakember-utánpótlást, a honvédelem, a rendészet, a közigazgatás és a vízügy területén. Deli Gergely kifejtette az NKE „nemzetköziesítését” célzó, az oktatásra és a kutatásra vonatkozó intenzív tudományos kapcsolatok kialakítására vonatkozó elképzeléseket a Koreai Nemzetvédelmi Egyetem és az NKE között. Az NKE rektora hangsúlyozta, hogy az egyetem számára rendkívül fontos a hasonló szellemben gondolkodó, mértékadó külföldi partnerintézményekkel való nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ezt a célt szolgálja a Koreai Nemzetvédelmi Egyetemmel való innovációt támogató stratégiai partnerség új formáinak kialakítása.

A megújított együttműködés alappilléreit képezhetik a tudományos együttműködés jegyében megszervezett közös konferenciák, nemzetközi workshopok és kutatási projektek, valamint a hallgatói és kutatói csereprogramok. Ez utóbbiak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a két intézmény kölcsönösen fogadjon diákokat és szakembereket az ott-tartózkodást segítő ösztöndíj-lehetőségekkel kiegészítve.

Csoma Mózes nagykövet a látogatás során átadta Jung Hae Ilnek a „Zrínyi Miklós hadtudományi munkái" című kötet angol nyelvű kiadásának példányait, mely Zrínyi Miklós négy hadtudományi munkáját tartalmazza – Tábori kis tracta, Vitéz hadnagy, Mátyás király életéről való elmélkedések, Az török áfium ellen való orvosság – feltételezhető keletkezési sorrendjükben. A könyv a közelmúltban jelent meg a Zrínyi Kiadó gondozásában, Padányi József vezérőrnagy, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán működő Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetőjének alkotó-szerkesztő gondozásában, valamint Hausner Gábor alezredes, az NKE Katonai Tanfolyamszervező Hivatal kiemelt főtisztje szerkesztésében.