Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Zászlószalag a logisztikai ezrednek

Szöveg: honvedelem.hu |  2008. május 20. 18:05

A Kaposváron szolgáló MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred katonái május 20-án kettős ünnepre sorakoztak fel a Táncsics Laktanya alakuló terén.

Nem csupán a Honvédelem Napjának megünneplésére került sor, hanem a
honvédelmi miniszter által adományozott zászlószalag is felkerült az
ezred csapatzászlajára. A szalagot Bali József, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikai szakállamtitkára kötötte fel a zászlóra. A rendezvényen – többek között – megjelent Orosz Zoltán vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnöke és Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere is.

A Magyar Honvédség idén 160 éves. Ezen kerek évforduló jegyében a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetői ünnepségsorozatot indítottak útjára, amelynek egyik állomásaként került sor a logisztikai ezred számára a zászlószalag átadására.
A csapatzászló jelképe a hazához, a katonai eskühöz, a csapathoz kötődő hűségnek, valamint a bátorságnak, a katonai becsületnek és a bajtársiasságnak. Az arra kerülő szalag pedig mindig elismerése valamely kiemelkedő helytállásnak, nagyszerű teljesítménynek.
A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere az adományozott szalaggal ismerte el, és köszönte meg azt a teljesítményt, amit a logisztikai ezred katonái az elmúlt évek hosszú sora alatt elvégeztek, mind határainkon belül, mind azokon kívül a Magyar Honvédség katonai szervezeteink ellátása terén. Ez a szalag elismerése a még aktív, illetve a már nyugállományba vonult kollégák munkájának, elismerés a tiszteknek, a tiszthelyetteseknek, a szerződéses legénységi állományú katonáknak és a közalkalmazottaknak egyaránt.

Az alakulat több mint tíz éve kezdte meg a munkát a missziók ellátásának terén, 1996-ban indult útjára az első gépjárműoszlop a laktanya alakuló teréről. Egy új, addig teljesen ismeretlen feladat ellátását kellett megoldani, az akkor még egymást is alig ismerő katonáknak; a háborúból még éppen csak ocsúdó Balkánon, éles bevetésen kellett helyt állniuk.
Később, az euroatlanti integráció előrehaladása hozta magával a külföldi szolgálatra felajánlott erők számának megtöbbszöröződését, amelynek természetes velejárója volt a logisztikai ezred feladatkörének bővülése is. Az SFOR erők kötelékében szolgálatot teljesítő magyar katonák részére több mint 600 utánpótlást szállító gépkocsioszlop indult útnak az kaposváriak alakuló teréről.

Az első külhoni missziók után a Magyar Honvédség újabb és újabb területekre ajánlott fel és küldött ki katonai kontingenseket. Ezeknek a kontingenseknek az ellátása teljes egészében a logisztikai ezredre hárult és hárul a mai napig.
Az ezred biztosította és biztosítja a Balkánon szolgáló magyar katonák ellátását az IFOR, SFOR, MFOR, EUFOR és KFOR erők kötelékében Okucaniban, Skopjeben, Sarajevoban, Pecben és Pristinában. A logisztikai szakemberek heti rendszerességgel közúton juttatják el az utánpótlást a még mindig Európa puskaporos hordójának tartott területre.

Az alakulat katonái részt vettek a Magyar Honvédség Szállító Zászlóaljának felkészítésében, Irakba történő kiszállításában, onnan való hazaszállításában, valamint teljes mandátuma alatt szervezték és végrehajtották annak utánpótlását. A szállító zászlóalj hadműveleti területre történő kitelepítése, valamint onnan való hazajuttatása során, a Magyar Honvédségben elsőként, stratégiai szállítást hajtottak végre, felhasználva a vízi, légi és a szárazföldi szállítás adta lehetőségeket.

A jelenlegi legfontosabb, mind a NATO, mind hazánk szempontjából prioritást élvező misszió ellátása is az ezred felelőssége. Az ISAF erők kötelékében szolgáló Tartományi Újjáépítési Csoport logisztikai biztosítása német légihídon keresztül valósul meg. Szövetségesünk légi szállító kapacitását felhasználva jutnak célba a mindennapi feladat-végrehajtáshoz szükséges anyagok és eszközök a közép-ázsiai országba. A NATO döntése, mely Pápát jelölte meg a stratégiai légi flotta állomáshelyéül, a jövőben lényegesen megkönnyíti az utánpótlás Afganisztánba történő kiszállítását, sokkal gyorsabb lesz az anyagok célba juttatása a kopár, hegyektől szabdalt országba.

Az ENSZ, valamint az MFO erők kötelékében, Ciprus és a Sínai-félsziget forró földjén szolgáló katonák is a kaposváriaknak köszönik meg a hozzájuk eljuttatott utánpótlást. Mindezeken túl a NATO, EU, OSCD kötelékekben szolgáló egyéni beosztású törzstisztek ellátásáért is felelősek a „Boconádisok".
Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy nem csupán a külhoni kontingensek ellátása a logisztikai ezred feladata, még ha az ünnepség keretében felkötött szalag ezt is hivatott elismerni. Meg kell említeni, hogy a missziók biztosításán túl az ezred katonái végzik a helyőrségi feladatokat, ott vannak a gyakorlatokon, külszolgálatokon, árvizeken, biztosítják a Magyar Köztársaság által nemzetközi kötelékekbe felajánlott erők nemzeti támogató elemét.

A logisztikai ezred ezer szállal kötődik az alakulatnak otthont adó városhoz is. Kaposvár szerves részeként részt vesz a város által a nemzeti ünnepek alkalmából szervezett megemlékezéseken, az idén fennállásának 50. évfordulóját ünneplő helyőrségzenekar a kaposvári kulturális élet meghatározó része.
Mindenki számára jól ismert tény, hogy a Magyar Honvédség a NATO elvárásokkal összhangban fokozni kívánja és fokozza is afganisztáni szerepvállalását, illetve, hogy átalakítja a balkáni hadszíntér vállalásait. Ezek a megnövekedő felajánlások a logisztikai ezredre is megnövekedő terheket fognak róni, a feladatok csak bővülni fognak.

Az ezred és annak katonái a múltban is a lehető legmagasabb szinten teljesítették feladataikat és ez így lesz a jövőben is. Annak katonái jól felkészültek, akik igazi értői saját szakterületüknek, felkészültségük, tenni akarásuk a záloga annak, hogy az alakulat végrehajtsa alaprendeltetésből adódó feladatait. Az adományozott miniszteri szalag kötelez arra, hogy az ezred minden egyes katonája a jövőben ugyanolyan eltökéltséggel, odaadással és tudással végezze feladatait, ahogy teszi azt már 13 éve.

Kép és szöveg: Kátai Róbert