Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Elismerés övezi a magyar katonákat az EUFOR-misszióban is

Szöveg: Takács Vivien | Fotó: Kertész László archív felvétele, Mustafa Čomor |  2022. szeptember 21. 7:16

Somogyi Zoltán dandártábornok, a Bosznia-Hercegovina békéjét szavatoló EUFOR törzsfőnöke 2022 májusában vette át beosztását Gerőfi Szilárd dandártábornoktól. A többnemzeti parancsnokság törzsének közel kétszáz fős állományát vezetni nem könnyű feladat. Kihívásokról, gyakorlatokról és a magyar katonákat övező tiszteletről Somogyi Zoltán dandártábornokkal beszélgettünk a szarajevói Butmir táborban.

EUF_5095

Az EUFOR törzsfőnökeként mik a legfőbb feladatai?

Alapvető feladatom a többnemzeti parancsnokság törzsének vezetése, de a parancsnok távolléte vagy akadályoztatása esetén a parancsnoki teendők ellátása is a hatáskörömbe tartozik. A törzsfőnök egyik legfontosabb feladata az EUFOR parancsnokság mindennapi működéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása, mindezt a törzsfőnök támogató helyettes, illetve a táborparancsnok személyén keresztül irányítom. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy közel kétszáz fős állomány munkáját vezetem közvetlenül, melynek feladata a parancsnokság és az alárendelt kötelékek feladatainak megtervezése, a szükséges feltételek biztosítása, majd a végrehajtás vezetése és értékelése. Emellett a napi élettel kapcsolatos teendőket is ellátom, azaz a tábor üzemeltetésének feladatait is én felügyelem. További két feladatot szeretnék még megemlíteni, ami nem klasszikus törzsfőnöki feladat, viszont én vagyok érte a felelős: az egyik ilyen a gazdálkodással kapcsolatos , a másik pedig a parancsnokság állományába tartozó mintegy kétszáz civil alkalmazott munkáltatói jogkörének gyakorlása.

Egy katonai parancsnokság törzsének feladata a parancsnok döntésének előkészítése, majd a döntés után a feladat végrehajtása és végrehajtatása az adott katonai szervezet vezetés-irányítási rendszerében. Milyen egy jól működő törzs munkavégzése?

Megítélésem szerint egy jól működő törzs munkavégzésének alapja a koordináció és az információ menedzsment. Erre a feladatra külön szervezeti elem lett létrehozva, mely az információ-áramlás motorjaként felelős a külső és belső feladatok elektronikus úton való megfelelő elosztásáért és azok nyomon követéséért. Ebben a digitalizált és automatizált információs környezetben azonban én mégis előnyben részesítem a megbeszéléseket, törzstájékoztatókat, beszámolókat és egyéb személyes interakciókat. Szerencsére a jelenlegi COVID-19 helyzet ezt most lehetővé teszi. Természetesen fel vagyunk készülve a korszerű vezetés-irányítási telekommunikációs eszközök használatával a személyes jelenlétet nem igénylő munkavégzésre is.

Jól gondolom, hogy a gyakorlatban ellátott munka is rendkívül sokrétű és szerteágazó?

Igen, ez így van. Első lépésként a műveleti tervek és parancsok felülvizsgálatát, aktualizálását rendeltem el. Ezt követte, ami jelenleg is folyik, az úgynevezett vészhelyzeti tervek kidolgozása szinte valamennyi előrelátható eseményre. A tervek elkészítése után azok végrehajtásának begyakorlása lesz a „főerőkifejtés” iránya. Az október-november hónapra tervezett gyakorlatunkon ezeket a különböző helyzeteket fogjuk begyakorolni közösen a hadműveleti tartalék erők telepítésével és alkalmazásával. Az EUFOR QUICK RESPONSE 2022 gyakorlat során körülbelül 1600 katona lesz a műveleti területen, hiszen lehívjuk az egyik hadműveleti tartalék zászlóaljat, melyet Olaszország biztosít, valamint további képességeket biztosítunk ideiglenesen az EUFOR nemzetek felajánlása alapján. Itt egy fontos ponthoz érkeztünk, jelentős képességgel fogunk gyarapodni a gyakorlat időszakában tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség parancsnoka jóváhagyta két darab H145M könnyű, többcélú forgószárnyas telepítését a szükséges személyzettel. Ennek a felajánlásnak az elsődleges feladata az EUFOR jelenlegi légi-egészségügyi kiürítési képességének (AIRMEDEVAC) növelése, valamint evakuálással kapcsolatos légi szállítási feladatok ellátása. Emellett Bosznia-Hercegovina földrajzi adottságai lehetővé teszik, hogy a hajózó állomány olyan speciális kiképzési feladatokat tervezzen és végezzen, amelyeket Magyarországon nem, vagy csak korlátozottan tudnak végrehajtani. Ezek közül az egyik a magashegyi repülés, illetve a magashegyi leszállóhelyek használata nappal és éjszaka, mindezt egy többnemzeti helikopter kötelék részeként.

EUF_5070

Magyarország és a magyar állampolgárok biztonsága szempontjából kiemelt fontosságú a jelenleg is törékeny és sebezhető Nyugat-Balkán stabilitása. 2022 májusában vette át a beosztását Gerőfi Szilárd dandártábornoktól. A térséget tekintve jelenleg milyen kihívásokkal kell szembenéznie?

Az ország sajátos politikai berendezkedése és az abból adódó kihívások mellett a COVID-vírus is nehezíti és lassíthatja a munkavégzést. A többnemzeti környezetből adódóan az EUFOR ALTHEA művelet hivatalos nyelve az angol, de a nyelvtudás szintje eltérő miatt bizonyos akadályokat néha itt le kell küzdenünk. Személyesebb jellegű, alapvetően nem kihívásnak, inkább más jellegű feladatnak felfogott elfoglaltság számomra a parancsnoki teendők időszakos ellátása, hiszen – ahogy korábban említettem – képesnek kell lennem a parancsnokot teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíteni különféle eseményeken. Ide tartoznak a helyi, valamint az országban működő kormányzati és nem kormányzati szervezetek, nagykövetségek által szervezett protokolláris rendezvények, fogadások, valamint a politikai vezetők és a bosnyák haderő vezetése által szervezett rendezvények. A megjelenést fontosnak tartom, hiszen az EUFOR egyik vezetőjeként az Európai Uniót, a Magyar Honvédség tábornokaként pedig Magyarországot képviselem – mindkettőnek komoly üzenete van.

Hány magyar katona teljesít szolgálatot az EUFOR törzsében?

Jelenleg minden vállalt magyar beosztás fel van töltve, így összesen 14 fő szolgál egyéni beosztásban az EUFOR törzsében. A személyi stábomban négy közvetlen munkatársam segíti, készíti elő a munkámat. Az információ-áramlást és a belső koordinációt végző kollégák szintén magyarok. Ezen felül a művelettervezés, műveletvezetés, személyügy területén is vannak magyar kollégák és a tábor parancsnoka, egyben a tábor napi életét biztosító személy is a Magyar Honvédség állományába tartozik.

Mekkora elismertsége van a magyar katonáknak az EUFOR-ban?

Bosznia Hercegovinában az 1995-ös béke-megállapodást követően folyamatosan teljesítettek szolgálatot magyar katonák az IFOR, SFOR és EUFOR műveletekben. A beosztásom átvételének pillanatától érzem azt a megbecsülést és elismertséget, amelyet a magas színvonalú feladatellátásukkal vívtak ki magyar „katonaelődeink” az elmúlt huszonhét év során. Szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar katonák tisztelete azért jelentős, mert valós eredményekre épül. A Magyar Honvédség tábornokaként, valamint az EUFOR ALTHEA művelet nemzeti rangidőseként katonáimnak azt a feladatot határoztam meg, hogy mind szolgálati feladataik ellátása idején, mind a mindennapok során tanúsított magatartásukkal is járuljanak hozzá az EUFOR-ban már kialakult, magyar katonákat övező elismertség öregbítéséhez. Hiszen mi, katonák is tudjuk, hogy a jó hírnév és a magas presztízs csak hosszú időn át tartó és a legkiválóbb szinten elvégzett munkával szerezhető meg.

eufor_archív
Kapcsolódó cikkek