Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

„Izgalmas, de nehéz félév áll mögöttünk!”

Szöveg: Takács Vivien | Fotó: Kertész László |  2022. szeptember 12. 7:19

A KFOR Kontingens a Magyar Honvédség legnagyobb létszámú, legnagyobb költségvetésű, és legösszetettebb feladatrendszerű missziója. Rácz Szabolcs alezredes, az MH KFOR Kontingens 26. váltásának parancsnoka több mint négyszáz főért felel. A koszovói misszióról a Novo Seló-i táborban beszélgettünk.

Rácz Szabolcs interjúKLAC0305

A magyar katonák összetett feladatokat látnak el: felderítenek, járőröznek és fenntartják a civil-katonai együttműködést. Kifejtené bővebben mit takarnak az egyes feladatok?

A kontingens nagy része a KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj (KTRBN) állományába tartozik. Fő feladata, hogy biztosítsa azt a hatékony és gyorsan bevethető reagáló erőt, amely képes Koszovó teljes területén belül megerősíteni a regionális parancsnokságok alegységeit, illetve - a KFOR parancsnokának közvetlen alárendeltségében maradva - önálló feladatot végrehajtani a biztonságos környezet, illetve mozgásszabadság fenntartása érdekében. Hogy ez megvalósuljon, folyamatos készenléti szolgálatot látnak el katonáink. Emellett a jelenlétfenntartás érdekében járőrtevékenységet is folytatnak Koszovó teljes területén, a regionális parancsnokságok igényeinek megfelelően. A kontingens állományában szintén jelentős létszámmal vannak jelen azok a felderítő alegységek, melyek többségükben a KFOR felderítő zászlóaljának alárendelve hajtják végre feladataikat annak érdekében, hogy a KFOR parancsnokának és törzsének biztosítsák az elemzéseket, döntéseket megalapozó, támogató és kiegészítő felderítő információkat. Végül, de nem utolsó sorban, egy magyar Összekötő- és Megfigyelő Csoport is a kontingens részét képezi, amelynek felkészült és tapasztalt állománya a számukra meghatározott területen végzi tevékenységét a civil-katonai együttműködés fenntartása és fejlesztése érdekében.

2022.08.19.kl.KFOR EUFOR KLAC0441

Hogyan zajlik egy nap a misszióban?

Az általános napirend csak részben tartható, mivel számos esetben az aktuális szolgálati feladathoz kell igazítani a munkarendet. Mindenesetre itt is van meghatározott napirend, amelynek megfelelően a kötelezően a munkahelyen vagy foglalkozási helyen töltendő időszak hétfőtől péntekig 07.30-tól 17.00-ig, illetve szombaton 08.00-tól 16.00-ig tart. A vasárnap általában a kötelező heti egy pihenőnap a katonák számára. Szolgálati feladatokból adódóan ez a hét másik napján is kiadható. Hétfőtől csütörtökig minden nap parancsnoki értekezlettel kezdünk, illetve péntekenként heti vezetői értekezletet tartunk, amelyen a kontingens minden alegységének parancsnoka jelen van. A feladatrendszerünk összetettsége miatt ezek a vezetési megbeszélések elengedhetetlenül szükségesek a folyamatos koordináció biztosítása érdekében.

Milyen helyzetekkel találkozhatnak vagy találkoztak a katonák koszovói külszolgálatuk során?

A misszió eddig eltelt időszakában a kontingens egyszer sem került éles bevetésre. A KFOR parancsnok és törzs erőfeszítéseinek köszönhetően azokkal a kihívást jelentő szituációkkal, amelyekre a folyamatos szinten tartó felkészítések, gyakorlások során készülünk, csak a gyakorlatok során találkoztunk. Ez alól kivétel az egészségügyi ismeretek és segítségnyújtási technikák alkalmazása, amit baleseteknél sajnos a valóságban is kellett alkalmazni néhány esetben katonáinknak.

2022.08.19.kl.KFOR EUFOR KLAC0397

Milyen gyakorlatokon vesznek részt a katonák?

A KFOR rendszeresen tervez és vezet le gyakorlatokat, amelyek fő céljai között szerepel a nemzetek közötti együttműködés erősítése, a tapasztalatok, ismeretek megosztása, továbbá a kommunikáció, a vezetés fenntartása és fejlesztése. Ezeken a gyakorlatokon alapkövetelmény, hogy a valóságot a lehető legjobban megközelítő helyzetekben tegyék próbára a nemzetek katonáit. Ezt az alapelvet mi is követjük a saját kiképzéseink megszervezése és végrehajtása során.

Mennyire érezhető a táborban a térség külső feszültsége?

A helyzet most valóban kissé feszült az északi régióban, de ez nem igazán érezhető a táboron belül. Mindenki a megszokott módon végzi a feladatait. A készenléti feladatot ellátókra a megszokottnál nagyobb teher nehezedik, de ez sem okoz jelenleg számottevő problémát.

Mi okozza önnek, mint kontingensparancsnok, a legnagyobb kihívást?

Itt helytállni mindig nagy kihívás még akkor is, ha történetesen ez már a második periódusom ebben a beosztásban. A KFOR-parancsnokság magas szintű támogatása, kiszolgálása mellett, a kontingensen belüli folyamatos kohézió, motiváltság fenntartása a misszió végéig, kihívást jelent, bár véleményem szerint ez a legtöbb misszió esetében elmondható. A missziós feladatok monotonitásából adódó, leginkább mentális fáradság kezelésére heti rendszerességgel helyi kirándulásokat szervezünk. Ezeknek a programoknak a megszervezése, lebonyolítása során a kontingens tábori lelkészének odaadó támogatása és munkája nagy segítségemre volt mindvégig. Ezek mellett számos sport- és egyéb rendezvényeket is szervezünk a táboron belül is.

2022.08.19.kl.KFOR EUFOR KLAC0512

A sikeres külszolgálat érdekében milyen fő tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy kontingensparancsnoknak itt Koszovóban?

A műveleti feladatok elsőbbségén túlmenően, lássa meg a katona mögött az embert és az emberi igényeket. A követelménytámasztás mellett, vegye figyelembe ezeket az igényeket is a lehetőségek és az észszerűség határain belül, ezzel erősítve a már említett általános morált, motivációt és kohéziót a csapatban. Ezen felül legyen példamutató és következetes mindvégig.

Mennyire elégedett a magyar kontingenssel és a tartalékos állomány szolgálatával?

A fiatalok és a tartalékos állomány körében népszerű a KFOR-misszió, ami kiváló lehetőség számukra a missziós tapasztalatszerzésre. Jelenleg egy izgalmas, de nehéz félév áll mögöttünk, amelynek során a tartalékos állomány, a hivatásos és szerződéses állományhoz hasonlóan, számtalanszor tanúbizonyságát adta felkészültségének és elkötelezettségének. Úgy érzem, hogy ebben a változó műveleti környezetben és ebben a rendkívül összetett feladatrendszerű misszióban is méltóképpen sikerült helytállni a teljes magyar kontingensnek.