Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Kis EUFOR-határozó

Szöveg: Kálmánfi Gábor | Fotó: EUFOR, nato.int és archív |  2022. január 22. 15:09

Az ENSZ Alapokmány VII. cikkelyére alapozva az Európai Unió 2004-ben indította el EUFOR Althea néven bosznia-hercegovinai katonai műveletét, amelynek célja a stabil és biztonságos környezet fenntartása, a Daytoni és Párizsi Békemegállapodások végrehajtásának támogatása.

eufor_abra_1

Az EUFOR Althea misszió történetét tekintve, a kezdetekről Hegedüs Csaba őrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnokság, Hadműveleti Csoportfőnökség, Nemzetközi Műveletek Főnökség főtisztje elmondta: 1995. november 21-én, három évnyi háború után Bosznia-Hercegovina, Horvátország és az akkor már csak Szerbiát, Montenegrót és Koszovót magába foglaló Jugoszlávia megkötötte a Daytoni Békemegállapodást, amely lezárta a boszniai háborút. A háborúban mintegy 250 ezer ember halt meg, és több mint kétmillióan veszítették otthonukat. A békeszerződés legfontosabb következményeként jött létre jelenlegi formájában Bosznia-Hercegovina állam, amely függetlenségét Belgrád is elismerte. (A békemegállapodás elfogadása óta egyébként Magyarország is aktív szerepet vállal a bosznia-hercegovinai nemzetközi békefenntartó, illetve a biztonsági helyzetet stabilizáló missziókban.) Az EUFOR-misszió végrehajtói mandátummal bír, és a Bosznia-Hercegovinát létrehozó Daytoni Megállapodás katonai aspektusai nemzetközi garantálásának fő eszközeként szolgál.

Hegedüs Csaba őrnagy felhívta a figyelmet arra: a térséget tekintve érdekes, hogy mind a NATO KFOR, mind az EUFOR-misszió hasonlóképpen változott az évek folyamán.

IFOR

„Mindkét misszió ugyanabban a régióban működik, a konfliktusban részt vevő nemzetiségek — szerbek és albánok — jelen vannak mindkét esetben, a beavatkozó nemzetközi katonai erők kezdeti volumene is hasonló” – fogalmazott az őrnagy. Az EUFOR NATO vezetésű műveletként kezdte tevékenységét: az IFOR a békemegállapodás betartatásáért felelt, majd a stabilizációs feladatokhoz átalakult, és Stabilisation Force, SFOR néven folytatta működését, egészen 2004-ig. Ekkor a NATO átadta a Bosznia-Hercegovinai béketámogató művelet irányítását az EU-nak. Ekkor indult el az EUFOR ALTHEA művelet, melynek alapvető feladatai, a biztonságos környezet fenntartása és a szabad mozgás biztosítása – megegyezik a KFOR alapfeladataival.

eufor_abra_2

A főtiszt rávilágított arra is, hogy az EUFOR szervezete jelentős változáson ment át a művelet kezdetétől a mai szervezeti felépítés eléréséig. A kezdeti sikerek hatására a létszáma néhány év alatt a kezdeti létszám töredékére csökkent, ami természetes velejárója a sikeres béketámogató katonai műveletek fejlődésének.

„Az EUFOR szakemberei által készített ábrán összefoglalva láthatjuk a létszámcsökkentések kronológiáját. A jelenlegi 600 főt megközelítő létszám, már előreláthatólag a művelet minimum létszáma, ami még tartalmaz elegendő erőforrást az információ begyűjtéséhez, és két századnyi erőt az eredményes fellépéshez — amennyiben a helyi szervek igénylik a segítséget — valamint biztosítja a szükséges előrelátást a horizonton túli tartalékok aktivizálásához, és a szükséges funkciókat a műveleti területre érkező tartalékok fogadásához, integrálásához és műveleteinek vezetéséhez” – emelte ki az őrnagy.

eufor_2013

A misszió létszáma már 2012-ben elérte a jelenleg is fennálló 600 fős létszámot, amely a fenti indokok alapján nem képes a további jelentős fejlődésre-létszámcsökkentésre.

Az EUFOR ALTHEA művelet jelenleg három fő célt követ: támogatja az EU, Bosznia-Hercegovinára vonatkozó átfogó stratégiáját, támogatja a helyi kormányzati szerveket a biztonságos környezet fenntartásában, valamint segíti a Bosznia-Hercegovinai haderő kiképzését közös kiképzések és gyakorlatok végrehajtásával.

eufor_2018

Az EUFOR parancsnokság két fő szervezeti elemet vezet, a Nemeztközi Zászlóaljat, (Multinational Battalion, MNBN), és az Összekötő és Megfigyelő Csoportokat (Liaison Monitoring Team). Nem szabad kihagyni azonban — bár a 600 főbe nem tartoznak bele — a horizonton túli tartalék erőket sem. Nem tartoznak a műveleti részhez, de természetesen a tábor üzemeltetésén is dolgozik, nem jelentős számú katona, a szolgáltatásokat, például, étkeztetés, civil cég biztosítja. Ezeken kívül jelen vannak a nemzeti támogató elemek, amelyek állománya szintén nem tartozik a művelet 600 fős létszámába.

eufor_abra_3

Az EUFOR parancsnokság Szarajevóban, a Butmir-táborban települ, nemzetközi törzse az EU tagállamok hozzájárulásán alapul, kiegészülve partner nemzetek katonáival. Az MNBN a kinetikus erő, amely a közös kiképzéseket végrehajtja, és szükség esetén segíti a helyi hatóságokat a közrend fenntartásában, szintén Szarajevóban települ a Butmir-táborban. Három nemzet katonáiból áll, a zászlóalj parancsnokság meghatározó része osztrák, kisebb része magyar és néhány török nemzetiségű katona is szolgál benne. A zászlóalj két százada közül egy török század folyamatosan a műveleti területen van, a másik századot az osztrák és a magyar haderő évente váltva tölti be.

Az EUFOR helyzetismeretét a 17 LMT- ház biztosítja, amelyek az ország különböző városaiban települnek. Tevékenységüket a Koordinációs Központ (Coordination Cell) irányítja, és ő biztosítja a LMT házakból származó információk feldolgozását és biztosítását az EUFOR parancsnok és a törzse részére.

eufor_2018_2

A jelen helyzetre rátérve Hegedüs Csaba őrnagy kiemelte: Bosznia-Hercegovina a belpolitikai helyzet folyamatos változása miatt instabil, ennek ellenére az állam egészét érintő etnikai összecsapások kialakulása nem valószínű. Az elhúzódó politikai válság azonban jelentősen akadályozza a reformok bevezetését, a gazdasági krízis megoldását, illetve az EU és NATO csatalakozási folyamatot. Az elmúlt évek sajnálatos eseményei azt bizonyítják, hogy a NATO-EU együttműködésben működő EUFOR ALTHEA misszió – pontosabban az uniós katonai erők jelenléte - erősíti a térség biztonságát.

A szakértő szerint érdemes megjegyezni, hogy az EUFOR ALTHEA a küldetése végéhez közeledik, mandátumának meghosszabbítását évenként felülvizsgálja az ENSZ.

eufor_2021