Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar katonák egy beteg országban

Szöveg: honvedelem.hu |  2007. november 7. 13:16

Egy ország Európa közepén, mely másfél évtizede a pokol legmélyebb bugyraiba süllyedt. Bosznia-Hercegovina a mai napig nem heverte ki a háború sokkját. Helyszíni riport második rész.


Többnemzeti manőverzászlóalj

A Bosznia-Hercegovinában tapasztalható fokozódó stabilitás jegyében 2007 tavaszán megkezdődött az országban állomásozó többnemzeti, az Európai Unió irányítása alá tartozó EUFOR átszervezése, melynek során a balkáni műveletben részt vevő katonai erőket átcsoportosították Szarajevóba. Még a nyáron befejeződött három katonai körzet – Banja Luka, Tuzla és Mostar – felszámolása, illetve a katonai objektumok átadása további üzemeltetésre a bosnyák hadsereg, valamint a helyi rendőri erők részére.
Március elseje óta a többnemzeti manőverzászlóalj (Multinational Maneuver Battalion, MNBN) az Európai Unió új erőstruktúrájának alapja Bosznia-Hercegovinában. Az EUFOR zászlóalját négy ország – Spanyolország, Törökország, Magyarország és Lengyelország – katonái alkotják. Táboruk Camp Butmirben települt, a volt jugoszláv hadsereg egykori légi bázisán, Szarajevó közelében.

1595871122
Az alakulat 580 fős állományának parancsnoka a spanyol Enrique Segura Fernandez de la Puente alezredes, aki a spanyol tengerészgyalogságtól érkezett. A zászlóalj négy gépesített századból és egy felderítőszakaszból áll. A magyarok már korábban is a Camp Butmir táborban tevékenykedtek az EUFOR integrált rendőri egység részeként, és március 28-ától integrálódtak az MNBN-be. Jelenleg egy hódmezővásárhelyi katonákból álló magyar EUFOR-század tevékenykedik Szarajevóban, egy spanyol vezetésű műveleti zászlóalj irányítása alatt. A magyarok feladatai közül kiemelkedik a tömegkezelés, valamint szükség esetén, az EUFOR részeként, a koszovói KFOR-erők harcászati tartalékát is alkotják.
A spanyol, a lengyel és a török századok márciusban érkeztek ki a műveleti területre. Március 27. és április 5. között az újonnan érkezettek közös kiképzése zajlott, melynek során az ország területén szükséges tájékozódási és túlélési képességeket fejlesztették.

Az EUFOR parancsnoksága tájékoztatta a zászlóalj állományát a feladatokról, a szervezeti formáról, a bevetés szabályairól, az aknaveszélyről, az erők védelméről, a műveleti területen és a táborban érvényes rendszabályokról. Az MNBN április 1-jén érte el kezdeti műveleti készenlétét.
Az MNBN a zászlóalj integrálása érdekében április 10. és 17. között közös kiképzést folytatott, készült a teljes műveleti készenlét elérését bizonyító zárógyakorlatra. A közös kiképzés során a századok az integrált rendőri egységgel és a helikopteres támogató egységgel közösen gyakorolták a Blue Box és Green Box feladatokat, a járőrözést, a tömegkezelést, a helikopteres támogatást, az előretolt műveleti bázis elfoglalását, a MEDEVAC-feladatokat. Tesztelték a zászlóalj vezetés-irányítási rendszerét is, valamint az EUFOR-parancsnoksággal fenntartott összeköttetést. Telepítették a harcműveleti és a logisztikai műveleti központokat, ahol fiktív helyzetek alapján tesztelték a zászlóaljtörzs képességeit.

Az MNBN április végére elérte a teljes alkalmazási készenlétet, így felkészült arra, hogy önállóan vagy a boszniai hatóságokat, illetve az EU és a nemzetközi közösség szerveit támogatva – felkérés esetén – a műveleti területen biztonságos környezetet tartson fenn. Jelenleg ez az egyedüli manőveregység Bosznia-Hercegovinában, amely átvette a korábbi három harcászati kötelék (északnyugati, délkeleti és északi) feladatait.

Az MH EUFOR-század

Az EUFOR erők átalakulásával párhuzamosan jelentős változáson ment keresztül a Szarajevóban állomásozó magyar katonai kontingens –létszámát, fegyverzetét és feladatkörét tekintve egyaránt. Az MH Katonai Rendfenntartó Kontingens április 16-án befejezte szolgálati tevékenységét az EUFOR állományában, és május 27-én ünnepélyes keretek között megtörtént az MH KRK tizedik (egyben utolsó) váltása, illetve a műveleti területre érkezett új katonai szervezeti elem, az MH EUFOR-század közötti átadás-átvétel.
Az EUFOR új szervezeti struktúrájába megalakított került manőverzászlóalj részére a Magyar Honvédség 145 fős alegységet ajánlott fel, melynek fő feladata: a többnemzeti zászlóalj keretein belül, készenléti erőként, szükség esetén Bosznia-Hercegovina bármely részén bevethető legyen, mint békefenntartó katonai alegység. Fontos megemlíteni, hogy az MH EUFOR-század állományán kívül, további 13 magyar katona teljesít szolgálatot Szarajevóban a NATO, valamint az EUFOR törzsében, önálló beosztást betöltve.

Elégedettek

1595871123
Segura de la Puente alezredes, az MNBN parancsnoka rendkívül elégedett a magyar század tevékenységével, mert tagjai felkészültek, professzionálisan végzik feladataikat, és szakszerűen viselkednek a műveleti területen. Elmondta: a magyarok így látják el feladataikat már a kezdetektől fogva, amióta átvette a zászlóalj vezetését; pontosan tudják, milyen feladatot kell itt elvégezniük. Az első magyar egység sok esetben referenciaként szolgált a később kiérkező alakulatok számára: a közös kiképzések alkalmával a magyarok mutatták meg más nemzetek katonáinak, hogy mit kell tenniük a terepen. Mint mondta, a századparancsnok, Tarján Attila százados, kitűnő munkát végez, ezért örül, hogy magyar katonák szolgálnak a parancsnoksága alatt.

A spanyol parancsnok azt is elmondta: a Bosznia-Hercegovinában szolgáló többnemzeti zászlóaljban Spanyolország a keretnemzet. Mindegyik részt vevő ország egy lövészszázaddal van jelen a misszióban, Spanyolország azonban egy kicsivel többet ajánlott fel, ugyanis a zászlóalj törzsében spanyol katonák szolgálnak, továbbá a kötelék része egy speciális spanyol alakulat is.
A zászlóaljon belül nincsenek különböző feladatok, mindegyik század a zászlóalj általános feladatszabása szerint tevékenykedik, és mindegyik század a legjobb teljesítménnyel járul hozzá a többnemzeti erőhöz. A feladataik tehát azonosak, és mivel jó lövészalakulatokról van szó, melyeket kiképeztek a misszióra, a helyi hatóságoktól bármikor felkérhetik őket arra, hogy állítsák vissza a biztonságos környezetet Bosznia-Hercegovina területén.
A zászlóaljat alkotó nemzetek közti kapcsolatot nagyfokú együttműködés jellemzi, az egyes nemzetek biztosítják az állományt, a szükséges felszerelést és a fegyverzetet, továbbá mindent, ami szükséges ahhoz, hogy a zászlóalj elérje a világ bármelyik jó alakulatának színvonalát.

Az együttműködés bizonyítja, hogy a zászlóalj elérte a teljes műveleti képességét, végrehajtják a számunkra meghatározott feladatokat, sikeresen teljesítik a missziós szolgálatot.
A kezdeti együttműködéstől mára eljutottak odáig, hogy egyetlen alakulathoz tartozó katonákként tekintenek magukra. A közös kiképzés során megismerték egymást, és a törzs is azért dolgozik, hogy megismerje az alakulat összes alegységének képességeit. Elmondható tehát, hogy a puszta koordinációtól, mellérendeltségtől mára eljutottak oda, hogy egységes alakulatként tudnak tevékenykedni.

Mivel is foglalkozunk?

1595871123
Tarjáni Attila százados, az MH EUFOR-század parancsnoka elmondta, hogy a század a műveleti követelményeknek megfelel, ugyanis rendelkezik nagy mozgékonyságú lövészalegységekkel. Képesek feladat végrehajtására nem páncélozott eszközökkel, rendelkeznek századparancsnoksággal és négy nemzeti szakasszal; éjjellátó, béketámogató és tömegkezelési képességgel; képesek műveletek végrehajtására az EUFOR teljes műveleti területén, képesek továbbá saját biztosításra, őrzés-védelemre; rendelkeznek csapatszállítási, logisztikai és egészségügyi biztosítási képességgel; képesek alárendelt csapatok vezetésére és irányítására, együttműködés szervezésére és támogatására; képesek művelet végrehajtására a KFOR műveleti területén és önellátóak több mint 48 órán túl.
Az MH EUFOR-század rendeltetése: a délszláv válság rendezésének végrehajtását biztosító – az Európai Unió által irányított ALTHEA elnevezésű – műveletben, a válságkezelési és békefenntartó tevékenységgel összhangban, tömegkezelés, fegyverbegyűjtés, objektumvédelem, VIP-kisérés, KFOR harcászati tartalék (TACRES) feladatok, melyek végrehajtása légi (helikopter) és közúti szállítással történik.

A magyar katonák részt vehetnek általános információgyűjtő, jelenlétfenntartó járőr, tömegkezelő és speciális információgyűjtő műveletekben, valamint előretolt műveleti bázisok (FOB) elfoglalásában és biztosításában. Mindezek mellett a gyorsreagálású erők kötelékében a készenléti szakaszok egy- és kétórás készültségi szolgálatot adtak, illetve részt vettek speciális műveletek biztosításában, az EUFOR-parancsnok parancsa szerint háborús bűnösök elfogásának biztosításában, helyi megfigyelő csoportok (LOT) kimenekítésében, kölcsönös harcászati tartalék feladat végrehajtásában a KFOR területén, terület és objektum átvizsgálásában, útvonal-felderítésben, illetve konvoj- és szállítmánykísérésben.

A század felelősségi körzete Bosznia-Hercegovina északkeleti területe, amely alapvetően az ország veszélyeztetettségi szempontból legnyugodtabb, legbékésebb része. A kiképzés során a század begyakorolta – és a szinten tartás érdekében folyamatosan gyakorolja – a tömegkezelési, objektumvédelmi feladatokat. A gyakorlatok során nagy hangsúlyt fektettek a valós, életszerű körülmények imitálására, amelyre lehetőséget biztosítanak a műveleti területen található gyakorlóbázisok, illetve a zászlóaljban szolgálatot teljesítő más nemzetek állományába tartozó katonák, akik biztosítják a felkészüléshez szükséges eszközöket, illetve belőlük szervezik a gyakorlaton részt vevő ellenerőt.

A század rendelkezésére áll minden lehetőség ahhoz, hogy állományának kiképzettségét és összekovácsoltságát növelje. A hét hat napján nyolc óra kiképzési foglalkozást tartanak, kiképzési tervük alapján. A foglalkozások nagy részét nem a táborban, hanem Bosznia gyakorlóterein hajtják végre, így a katonáknak lehetőségük van megismerni az országot. Havonta egy századszintű gyakorlatot hajtanak végre.