Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Már az altiszti hitvallás szellemében járnak el

Szöveg: Gyimóthy Levente | Fotó: Dömsödi Richárd |  2022. július 8. 19:25

Írásbeli és szóbeli vizsgával zárult az infokommunikációs /híradó / fegyverzettechnikai alap altiszti tanfolyam a székesfehérvári MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezrednél.

Székesfehérvár-Acélkocka_zárás (1)

A résztvevő katonák rádió és központ vezetékes szakágon, illetve fegyverzettechnikai szakirányon vizsgáztak, majd alakilag készülnek a július 16-i avatásukra az MH Altiszti Akadémián. Ezt követően azonnal szolgálatba állnak újonnan választott vagy anyaalakulatuknál.

A két fegyvernem szakmai felkészítésére mintegy három hónapja érkeztek a székesfehérvári MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred laktanyájába. Infokommunikáció /híradó/ szakirányon harmincketten, fegyverzettechnikai szakirányon négyen tettek sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát.

Infokommunikáció terén a szakmai felkészítést – Marosvölgyi Vince alezredes és Miskolci Sándor törzszászlós vezetésével – a Híradózászlóalj szakállománya, valamint a Dunántúli Híradó és Informatikai Főközpont szakállománya végezte. Fegyverzettechnika területén a Logisztikai Zászlóalj szakállománya – Joó Árpád százados és Csincsi Zsolt törzszászlós irányításával – hajtotta végre a képzést.

Székesfehérvár-Acélkocka_zárás (5)

A sikeres záróvizsgákat követően, július 6-án, a Nagysándor József laktanya rendezvénytermében – infokommunikációs / híradó részről – Papp Zoltán alezredes, az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség Tervezési és Fejlesztési Főnökségének főnöke, valamint Marosvölgyi Vince alezredes, a székesfehérvári ezred Híradózászlóaljának parancsnoka köszöntötte a sikeres vizsgát tett állományt, majd az értékelések és emléklapok, továbbá az altiszti hitvallások átadása következett. Fegyverzettechnikai részről Horváth Péter százados az MH Altiszti Akadémiáról, valamint Csincsi Zsolt törzszászlós, az ezred Logisztikai Zászlóaljának vezénylőzászlósa méltatta a frissen végzett állomány munkáját.

Miután a képzés vezetői Csizmadia Lajos főtörzszászlós, az alakulat vezénylőzászlósa nevében átadták a tanfolyam résztvevőinek az altiszti hitvallást, a katonák visszatértek az MH Altiszti Akadémiára, ahol megkezdték felkészülésüket az ünnepélyes altisztavatásra.

Kapcsolódó cikkek
Székesfehérvár_altisztavatás_előtt_járók (10)

Ésszel és szívvel

2022. július 7. 10:47