Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Honvédségi Szemle 2018/5. szám

2018. szeptember 14. 12:30

A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás kérdéseivel foglalkozik.

Tisztelt Olvasó!

(Porkoláb Imre ezredes)

HADERŐSZERVEZÉS, -FEJLESZTÉS

Szenes Zoltán ny. vezérezredes – Orosz Zoltán altábornagy:

Előretolt brüsszeli helyőrség

Frankó Imre ezredes:

20 éves az MLF – a regionális katonai együttműködés mesterpéldája

Csutak Zsolt:

Új idők új hadviselése – Kognitív biztonság az információs és a kiberhadviselés korában

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG

Bak Pál – Hangácsi Ádám – Polák Attila – Szabó Márk – Veres Eszter Adrienn:

Az Európát érintő fő migrációs útvonalak és a bevándorlás alakulása

Kozma Klementina:

Befagyott konfliktus a posztszovjet térségben – Transznyisztria: egy elfelejtett világ  

VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS

Vasvári Géza alezredes:

A katonai szervezetek elektronikus információvédelmi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos feladatok

Nyitrai István ezredes:

A közlekedési hálózat képességeinek hatása a szövetséges katonai erő magyarországi műveleteire  

LOGISZTIKA

Terék Tamás alezredes:

Lőszertárolás a Magyar Királyi Honvédségben a két világháború között, a mai hazai szabályozás tükrében

HADTÖRTÉNELEM

Krámli Mihály:

A Szent István csatahajó elsüllyesztése (1918. június 10.)

Mihók Sándor t. alezredes:

A Pesti Invalidus Ház története

FÓRUM

Kun Szabó István vezérőrnagy – Sandra Sándor ny. o. ezredes – Sticz László ezredes:

Haza, biztonság, honvédelem, haderőfejlesztés

SZEMLE

Gál Csaba ny. mk. ezredes:

Nemzetközi katonai és haditechnikai szemle

Nagy László ny. mk. ezredes:

Enciklopédia a világ „legforróbb" térségéről

Róbert Péter:

Egy alapmű újrakiadása

ABSTRACT

Szerzőink figyelmébe