Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Kettős búcsúztató és névadományozás a cívis városban

Szöveg: Draveczki-Ury Ádám |  2011. február 3. 18:11

Debrecenben, a Kossuth téren búcsúztatták el a PRT tizedik és a KFOR negyedik váltásának állományát, február 3-án, csütörtökön. Ezzel egyidőben rendezték meg a 39. Lövészzászlóalj névadományozási ünnepségét is. A rendezvényen részt vett és beszédet mondott dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter és dr. Kósa Lajos, Debrecen polgármestere is.

A debreceni Kossuth téren, a Nagytemplom előtt rendezték meg a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport (MH PRT) tizedik és a Kosovo Force (KFOR) negyedik váltásának búcsúztatását. Az afganisztáni Baghlanba készülő állomány gerincét az MH 5. Bocskai István Lövészdandár adja: a felkészülésben 240 magyar, 33 montenegrói, 5 horvát és 2 albán katona vett részt, a kontingens parancsnoka Szloszjár Balázs alezredes. A koszovói váltásból 207 főt beosztásba helyeztek, 50 katona képzi a tartalékot: az állomány parancsnoka Szabó Sándor alezredes. Mindkét váltás állománya tavaly szeptemberben kezdte meg a felkészülést az embert próbáló feladatokra.

1595913647
Búcsúztatásukkal egyidejűleg került sor a Bocskai dandár 1. lövészzászlóaljának névadományozási ünnepségére is, melynek keretében dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter a legendás 39-es Császári és Királyi Gyalogezred zászlaját nyújtotta át a zászlóaljnak. Az egység innentől kezdve a legendás előd után a 39. Lövészzászlóalj nevet viseli. A rendezvényen a tárcavezető mellett megjelent dr. Kósa Lajos, Debrecen polgármestere, és jelen voltak a Magyar Honvédség vezetői is, így dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke és Kovács József vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka.

Hende Csaba rövid visszatekintéssel kezdte ünnepi beszédét, felelevenítve, hogy a 39-es Gyalogezred katonái az egység megalakulásától fogva ott voltak minden háborúban, ahol a koronáért, Magyarországért kellett harcolni. Kiemelte: a katonák, akik most megkapják az elődök zászlaját, nemcsak őrzik, hanem gyarapítják is majd azt, ezáltal méltóak is lesznek hozzá és a zászló alatt harcoló katonák emlékéhez. A miniszter emlékeztetett, hogy a zászlóalj tavaly a Magyar Honvédség legnagyobb büszkeségére kiérdemelte a NATO-tól a „harcra kész" minősítést, jelmondatának megfelelően bátorsággal, becsülettel és helytállással teljesítve az ehhez szükséges követelményeket.

„2003 óta sok áldozatot hoztunk annak érdekében, hogy az afgán nép saját kezébe vehesse sorsát, ne legyen kiszolgáltatva a szélsőségeseknek, és ezáltal az ország ne jelentsen veszélyt számunkra és a nyugati világ számára", mondta Hende Csaba az afganisztáni misszióról. „Nehéz küldetésről van szó egy másik világban, ahol minden eltér attól, amit mi itt Európában ismerünk", hangoztatta a miniszter, arra biztatva a katonákat, hogy ismerjék meg Afganisztánt, és tiszteljék azt, amit tisztelni kell.

1595913647
Koszovóról szólva a miniszter elmondta: manapság erről a misszióról viszonylag kevés szó esik, pedig szintén rendkívül fontos küldetésről van szó. „Egy rettenetes háború után kell segítenünk az ott élőknek abban, hogy békében éljenek és megtalálják a boldogulásukat", mutatott rá Hende Csaba. „A stabil Koszovó stabil Balkánt, a stabil Balkán biztonságos Magyarországot jelent", tette hozzá a tárcavezető, hogy a katonák a maguk szolgálatával e feladatokból veszik ki saját részüket. „Azt várom – és elvárom – tőletek, hogy jó katonaként teljesítsetek: körültekintően, becsülettel, bátran, mindig az adott helyzetnek megfelelően."

A miniszter megjegyezte: Afganisztánban az utóbbi időben romlott a helyzet, ám az elmúlt hónapokban jelentős előrelépések történtek a magyar katonák biztonságának erősítése érdekében. Hende Csaba konkrét példaként említette a páncélozott konténereket és a kevlarsisakokat, majd megköszönte mindazok munkáját, akik a háttérben annak érdekében tevékenykedtek, hogy a magyar katonák nagyobb biztonságban végezhessék feladataikat. Egyúttal arra is emlékeztetett, hogy az Országgyűlés szakbizottságában pártállástól függetlenül fogtak össze a képviselők annak érdekében, hogy a szükséges felszerelések minél előbb rendelkezésre állhassanak. „A misszióban sem hagyunk magatokra titeket", szólt a katonákhoz Hende Csaba, és azt kérte a megjelentektől, hogy ne feledjék: amit tesznek, azt a hazáért teszik, és mindenki, aki külhonban a piros-fehér-zöld színekkel találkozik, rajtuk keresztül a magyar nemzettel találkozik. „Vigyázzatok magatokra és egymásra, teljesítsétek a feladatotokat, és térjetek haza mind. Isten áldjon, segítsen és őrizzen titeket!", zárta beszédét a honvédelmi miniszter.

Hende Csaba beszédét követően Sajtos Szilárd főhadnagy, református tábori lelkész megáldotta a misszióba készülő katonákat, Szentesi Csaba görög katolikus tábori lelkész pedig az újonnan átadott csapatzászlót. A zászlórúdba – történelmi hagyományokat felelevenítve – a honvédelmi miniszter, a debreceni polgármester és Vantal Zsolt alezredes, a 39. Lövészzászlóalj parancsnoka is szeget vert az összetartozás jelképeként.

„Felemelő érzés meglengetni ezt a zászlót", mondta válaszbeszédében Vantal Zsolt. „Tanúbizonysága annak, hogy a hősök útját járjuk. A zászlóalj teljes állománya büszke arra, hogy ezt a hadrendi számot viselheti, így folytatva a hagyományokat", fogalmazott az alezredes, és megígérte: mindnyájan úgy teljesítik majd feladataikat, hogy méltók legyenek a hősök emlékéhez és örökségéhez. Hangsúlyozta azt is, hogy az állomány felkészült az előttük álló feladatok elvégzésére.

1595913647
Kósa Lajos, Debrecen polgármestere emlékeztette a megjelenteket: a hasonló alkalmak mindig jó lehetőséget teremtenek bizonyos kérdések tisztázására, jelen esetben arra, hogy miért is mennek a magyar katonák Afganisztánba. „A magyar nép egy demokratikus népszavazáson, 80 százalékos arányban döntött úgy, hogy csatlakozni szeretne a NATO-hoz, ezzel a tagsággal azonban nemcsak előnyök, hanem kötelezettségek is járnak", fogalmazott Kósa Lajos, és hozzátette: katonáink Magyarország biztonsága érdekében mennek külföldre. A polgármester kifejezte abbéli meggyőződését, hogy egy hasonló népszavazáson ma a magyarok még magasabb aránya szavazna amellett, hogy a világ legerősebb katonai szövetségéhez szeretne tartozni, mely szavatolja hazánk biztonságát. „Álljanak helyt mindenki érdekében, és térjenek haza szerencsével!", mondta a katonáknak Kósa Lajos.

A névadományozás és a zászlóátadás kapcsán a polgármester emlékeztetett: az Osztrák-Magyar Monarchia fennállása során mindössze három ezred érdemelte ki a sárga csapatzászlót a csatatereken mutatott kivételes helytállás jelképeként. Ezek közül már csak az az egy létezik, melynek eredetijét a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban őrzik: ennek hű másolatát kapta most meg a zászlóalj. „Debrecen büszke katonai hagyományaira és arra, hogy a Bocskai dandár, az ország egyik legerősebb alakulata a városban van. A város kiérdemelte, hogy a közeljövőben itt legyen az első katonai szakközépiskola", hangoztatta Kósa Lajos. „Debrecen támogatja katonáit, önök mögött állunk", mondta, majd sikert, erőt, egészséget és kitartást kívánt a misszióba távozóknak.

Az ünnepséget megelőzően a Bocskai Lövészdandár laktanyájában a honvédelmi miniszter és Debrecen alpolgármestere, Pajna Zoltán leplezték le a 39-es Császári és Királyi Gyalogezred emléktábláját. A Kossuth téri rendezvény után Hende Csaba és Kósa Lajos megkoszorúzták azt a Nagyerdőn álló, a 39-eseknek emléket állító mészkőalkotást, melyet 1925-ben alkotott Debreczeni Tivadar szobrászművész.

(További képekért kattintson galériánkra!)

Fotó: Dévényi Veronika