Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

jog - 320. oldal

HM-álláspont a Honi Gárdáról (sajtóközlemény)

2007. január 1. 0:00

Az elmúlt időszakban több javaslat fogalmazódott meg egy, a honvédséget kiegészítő területvédelmi erő megalakításáról. Számos kérdés érkezett a Honvédelmi Minisztériumhoz ennek a szervezetnek a feladatrendszerére, személyi állományára, hatáskörére vonatkozóan. Ezúton szeretnénk közölni a honvédelmi tárca álláspontját:

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása az afganisztáni NATO Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) misszió egyéni törzstiszti beosztásaiban történő szolgálatteljesítésre

2007. január 1. 0:00

A 99/2003 országgyűlési határozat értelmében az afganisztáni NATO Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) kötelékében történő szolgálatteljesítés céljából pályázatot hirdetek a misszió vezényléssel betölthető egyéni beosztásainak ellátására.

Pályázati felhívás az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe való felvételre

2007. január 1. 0:00

A honvédelmi miniszter az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján a szakképzési törvény 2. § (1) bekezdésének a) – b) pontjában meghatározott szakképzést folytató intézményben szakmai ellenőrzésben való közreműködésre és más szakértői tevékenységre, illetve az Országos Képzési Jegyzékben szereplő katonai szakképesítések szakmai vizsgái vizsgaelnöki teendőinek ellátásra jogosító névjegyzékbe (együttesen: szakmai névjegyzék) történő felvételre nyilvános pályázatot hirdet.

Katonai igazságszolgáltatás: múlt, jelen, jövő

2007. január 1. 0:00

A katonai igazságszolgáltatás hagyományai és jövője címmel rendezik meg a 8. budapesti nemzetközi katonai büntetőjogi konferenciát június 7-8-án. A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, valamint a Katonai Főügyészség szervezte rendezvényre 33 országból érkeznek magas rangú bírák, ügyészek, vezető katonai jogászok. A Magyar Bíróképző Akadémián zajló konferenciát a tervek szerint dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész nyitja meg, majd köszöntőt mond Havril András vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke. Az előadók, illetve az előre bejelentett hozzászólók között találhatjuk például Szergej Fridinszkij vezérezredest, katonai főügyészt, Oroszország legfőbb ügyészének helyettesét, vagy Ahmet Alkis hadbíró vezérőrnagyot, a török Katonai Legfelsőbb Bíróság elnökét.

ÚJ KÖNYV A MAGYAR HADERÕRÕL – A HAZÁÉRT 1848–2004

2007. január 1. 0:00

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére – a Honvédelmi Minisztérium támogatásával, a Szaktudás Kiadó gondozásában – a közelmúltban látott napvilágot egy könyv: ténygazdag tartalommal, igényes szerkesztésben, 448 oldal terjedelemben, és a témához illő nagyalakú, keménytáblás kivitelezésben, amely A Hazáért 1848–2004 címet, és A Magyar Honvédség múltja és jelene alcímet viseli.

1595870886

A Boeing Apache-okat korszerűsít

2007. január 1. 0:00

A Boeing cég – egy, a közelmúltban aláírt 1,15 milliárd dolláros szerződés értelmében – összesen százhuszonhat AH–64D Apache Longbow helikoptert korszerűsít; ezek közül kilencvenhatot az USA szárazföldi hadereje (U.S. Army) üzemeltet, a maradék harminc pedig az Egyesült Arab Emirátusok fegyveres erőinél van rendszeresítve. A szerződéssel egyébként ötszázkilencvenhétre nőtt a modernizációs programba bevont amerikai Apache-ok száma. A U.S. Army ezen felül további huszonhét ilyen típusú forgószárnyast rendelt a gyártótól, pótolandó a háborús veszteségeket.

A székesfehérvári helyőrségi klub programjai

2007. január 1. 0:00

III. fehérvári hastánc fesztivál Február 23. 18 óra Helyőrségi klub Belépő: 1000 Ft/fő

Hadkiegészítő parancsnokságok átalakítása

2007. január 1. 0:00

A Magyar Köztársaság Kormányának 2118/2006. számú határozata alapján – a megyei (fővárosi) hadkiegészítő parancsnokságok jogutódjaként – 2007. január 1-jétől a katonai igazgatás területi szerveként megkezdte működését a Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság (székhelye: Szolnok) és a Magyar Honvédség Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság (székhelye: Veszprém). Alárendeltségükben – kötelékükben – Toborzó és Érdekvédelmi Központok valamint Toborzó és Érdekvédelmi Irodák kerültek kialakításra. A hadkiegészítő parancsnokságok rendeltetése a Hvt. 60. § alapján illetékességi területükön az alábbi tevékenységekkel összefüggő honvédelmi feladatok ellátása: A honvédség állományának toborzás útján történő kiegészítése; Megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején a honvédség hadkötelesekkel történő kiegészítése, valamint a védelmi igazgatási szervek tevékenységének segítése; A honvédség rendvédelmi szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése; A honvédség nyugállományú tagjai, a hadkötelesek (volt hadkötelesek), illetve azok hozzátartozói szociális érdekeinek védelme, valamint kegyeleti tevékenység.

1595870895

A háborús bűnök titkai

2007. január 1. 0:00

Háborús bűnök címmel érdekes könyvújdonsággal rukkolt ki a Zrínyi Könyvkiadó. “A könyv szerkesztői fölöttébb fondorlatos megoldást választottak. Nem az volt az egyetlen céljuk, hogy korrekt információkat közöljenek az olvasóval egy-egy jogi fogalomról, hanem hogy érzelmileg is hassanak rá. Valójában nem egy közönséges szakkönyv vagy lexikon összeállítására vállalkoztak, sőt nem is törekedtek arra, hogy kimerítő – következtetésképpen száraz és nehezen élvezhető – leírást adjanak az érvényes jogi előírásokról.

Régmúlt idők karácsonyairól

2007. január 1. 0:00

A krónikák szerint Kr. u. 337-ben ünnepelték meg először Jézus Krisztus születésének napját december huszonötödikén – Rómában, I. Gyula pápa rendeletére, egyházi ünnepként. A krónikák tanúskodnak arról is, hogy a legújabb kor karácsonyi hármas ünnepének napjai – december 24., 25., 26. – az elmúlt századok során nem kizárólag a meghitt, családi ünnep alkalmai voltak. Magyarországon, illetve Európában nem egyszer dúltak – és kezdődtek is – járványok, háborúk, várostromok, csaták. Igaz, születtek békekötések, fegyverszünetek, jelentek meg amnesztiarendeletek, és más nevezetes eseményeknek is helyt adtak régmúlt idők karácsonyai. Különösen az esztendő tizenkettedik hónapjának huszonötödik napján járt elöl e tekintetben.