Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

„Határon innen, határon túl”

Szöveg: Bakcsi Dávid főhadnagy |  2012. január 4. 9:25

Az új-zélandi haderő Bamianban települt tartományi újjáépítési csoportjának vezetői kezdeményezték, hogy a magyar PRT kijelölt állományával közös biztonsági értekezleten vegyenek részt a Baghlan tartománnyal határos Kahmard járásban.

A december 23-25 között végrehajtott feladat elsődleges célja a két PRT közötti műveleti koordináció hatékonyságának növelése volt, mégpedig a két külön régióhoz, illetve tartományhoz tartozó, de földrajzilag és etnikailag homogén Tala-wa Barfak és Kahmard járások biztonsági helyzetének megerősítése érdekében. A már másfél éve civil vezetés alatt tevékenykedő új-zélandi PRT-t Richard Prendergast igazgató és Brett Wellington alezredes képviselte, míg magyar részről Megtért István alezredes, PRT-parancsnokhelyettes és Papp László fejlesztési tanácsadó, külügyminisztériumi másodtitkár vett részt a megbeszéléseken.

A Do Abe településre összehívott biztonsági értekezlet egy, a helyi afgán rendőrség részére új-zélandi támogatással épített bázis átadásával kezdődött. Az átadási ünnepségen, majd az azt követő tárgyaláson az új-zélandi és a magyar PRT katonái mellett képviseltették magukat Kahmard és Tala-wa Barfak járások közigazgatási és vallási vezetői, valamint Bamian tartomány rendőrfőnöke is.

Az összejövetel eredményességét mutatja, hogy az afgán felek elkötelezték magukat amellett, hogy a szomszédos járások képviselői ezentúl havi rendszerességgel tartsanak biztonsági értekezletet. Az új-zélandi PRT vezetői pedig ígéretet tettek arra, hogy 2012 januárjában viszontlátogatást tesznek Camp Pannoniában, a már meglévő kapcsolat még szorosabbá fűzése érdekében.

A visszaút során Tala-wa Barfak járás Tala nevű településén, egy CIMIC-projekt keretén belül adtak át egy teljesen felszerelt öttantermes iskolaépületet, valamint írószereket az ott tanulók számára. A járási rendőrfőnök kérésére a magyar PRT 30 télikabátot és 30 pár téli kesztyűt, valamint 110 takarót és 11 tábori ágyat bocsátott az afgán hatóságok rendelkezésére.

A helyi kórház is részesült adományokban, ők egészségügyi felszereléseket kaptak, melyek megkönnyítik a betegek ellátását. Tala-wa Barfak járás vezetője pedig 60 gyermekkabátot és 60 pár gyermeklábbelit kapott, amelyeket a rászoruló helyi sokgyermekes családoknak osztottak ki.

Annak ellenére, hogy a járőr a Szentestét szeretteiktől és Camp
Pannoniától is távol töltötte, az új-zélandi PRT-val való együttműködés
sikere és az elvégzett feladatok eredményessége, ha nem is teljesen, de
némiképp kárpótolta a feladatban résztvevő katonákat.

 (MH PRT JTAC)