Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

„Emlékezzünk arra, hogy összetartozunk”

Szöveg: honvedelem.hu |  2011. június 11. 15:22

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter beszéde a kontumáci hősi emlékműnél megtartott ünnepségen.

„Honfitársaim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! Pünkösd a lélek ünnepe. A Szent Léleké, amely kiárad és összeköt, megvilágosít és felemel, jóra indít és megtisztít, bátorít és eligazít. Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű idején zarándoklatra indultunk, hétköznapi életünk mindennapos kemény munkájából, küzdelmeiből, és eljöttünk Csíksomlyóra a Szent Szűzhöz, hogy a Lélek erejében találkozzunk egymással. Eljöttünk ide Gyimesbükkre, hogy imádságban álljunk meg együtt hőseink sírjánál, s emlékezzünk arra, hogy összetartozunk" – kezdte beszédét dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, majd így folytatta:

„Kedves Barátaim! A nemzet közös örökség. Közös jelen. Közös jövendő. Ha meg akarjuk érteni jelenünket és be akarunk hatolni jövendőnk titkaiba, ha megmaradásunk útjait keressük, mindenekelőtt emlékeznünk kell. Emlékeznünk kell arra, hogy összetartozunk. Ezek a katonasírok és honvédsírok, amelyeket jelölve vagy jelöletlen ezek a völgyek és ezek a hegyek köröskörül az elmúlt ezer esztendő alatt magukba fogadtak, erre figyelmeztetnek. Emlékeznünk kell azokra a fiúkra, akik odaadták a legtöbbet, amit ember adhat. Teljesítették a kötelességüket a végsőkig, sőt még az után is. Akkor is, ha már nem volt remény. Fájdalmas, kínos, kegyetlen halált haltak. Mégsem tragédiájukra kell emlékeznünk, hanem helytállásukra. A poklokat megjáró magyarokra, akik mindvégig meg tudták őrizni emberségüket és hitüket. Hitüket abban, hogy összetartozunk, hitüket abban, hogy ez az áldozat nem hiábavaló."

Ezután Hende Csaba visszaemlékezett azokra az időkre, amikor harcok és pusztítások közepette is sikerült fenntartani nemzetünket, megtartani szellem javainkat, és mindazt, ami összeköt bennünket.

Ezután így folytatta:

„A haza abból jön létre minden nemzedék életében, ahogy az egyes emberek és a belőlük felépülő közösségek összeadják erejüket. Így volt ez háborúban és békében, minden időben. Mi is csak így nyerhetjük meg a hazát a magunk számára. Ezért, kedves barátaim, emlékeznünk kell: a magyarság jövőjét nem a múltja dönti el. Az dönti el, hogy itt és most mit teszünk meg egymásért. Az, hogy mit teszünk meg azokért, akikkel mindennap együtt élünk otthonunkban, azokért, akik velünk egy utcában laknak, és azokért, akik ugyanazt a nyelvet beszélik. Az dönti el a jövőnket, hogy mit teszünk meg a nemzetért. Az dönti el, hogy lesz-e közünk egymáshoz határon innen és túl. Az dönti el, hogy lesznek-e közös tetteink, az, hogy részt veszünk-e egymás életében. Az dönti el a sorsunkat, hogy vállaljuk-e azt a részt a nemzet életéből, ami nekünk személyre szólóan jut. Vállaljuk-e azt, amit csak mi tudunk megtenni, a magunk helyén."

A közelmúltról szólva, a honvédelmi miniszter kiemelte:

„Az elmúlt évek sohasem látott enyhülést hoztak a magyar-román viszonyban. Egyre jobban megértjük, hogy együtt, közösen boldogulhatunk. Boldogulhatunk, ha tiszteletben tartjuk egymás önérzetét, méltányoljuk egymás érdekeit, s ha közösen keressük azokat az utakat, amelyeken előre juthatunk. Együtt sikeresek lehetünk: mert együtt élhetünk. Élhetünk: életünk lehet. Sok területet felsorolhatnánk az együttműködésre a hadisír-gondozástól kezdve, a Tisza nemzetközi katasztrófaelhárító zászlóalj közös gyakorlatain át, olyan nagy horderejű dolgokig, mint az észak-erdélyi autópálya ügye, vagy az energiaügyekben megtett közös lépéseink. Az, hogy Románia a schengeni övezet tagja legyen, hazánk nemzeti érdeke is – és ennek megfelelően a magyar elnökség egyik legfontosabb ügyeként dolgozik ezen. Érdemes megjegyeznünk, hogy nagyon sokat tanultunk a kettős állampolgárság bevezetésekor, abból, ahogy a román nemzet gondoskodik az övéiről. Az elmúlt néhány év megmutatta, hogy nem kell, nem szabad félnünk egymástól – még akkor sem, ha vannak vitáink, néha komoly vitáink – szimbolikusak és gazdaságiak is, tudunk együtt élni. A magyar nemzet békés, demokratikus, a határokat nem megkérdőjelező újraegyesítését Magyarország a szövetséges Románia szuverenitásának tiszteletben tartásával, a magyar-román kapcsolatok további javításának szándékával, a térség és egész Európai érdekeinek szolgálatában valósítja meg, nem múltat, hanem a közös jövőt tartjuk a szemünk előtt. Ez a mai emlékezés is a megbékélést szolgálja" – szögezte le a miniszter.

A jövőről szólva így beszélt Hende Csaba:

„Most képletesen kibontjuk a Szent István terv zászlaját. Tesszük ezt boldogemlékezetű Mádl Ferenc, köztársasági elnök úr szavaival, akinek beiktatásakor elmondott beszéde ezekben a napokban különösen visszhangzik bennem. Kedves Barátaim! Járjuk be együtt ezt a küldetést! Most, amikor meghajtjuk a fejünket a hősök emléke előtt, tegyük ezt azzal a szent és szilárd elhatározással, hogy ami rajtunk áll, azt mi is meg fogjuk tenni. Megtesszük önmagunk és a ránk bízottak boldogulásáért, az előttünk járó és az utánunk következők nemzedékének. Megtesszük azért, hogy összetartozzunk! Induljunk barátaim, a lélek erejében" – fejezte be beszédét a honvédelmi miniszter.