Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Koszovóba indulnak

Szöveg: Csák Tímea |  2009. január 27. 14:57

A Koszovóba készülő KFOR alegység Hódmezővásárhelyről induló állományát katonai elöljárók képviseletében Benkő Tibor altábornagy úr, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka búcsúztatta 2009. január 27-én a Zrínyi Miklós Laktanyában.

Áldást Berta Tibor ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökségének általános helynöke mondott, míg a zászlóalj lobogóját Kovács József dandártábornok úr, a MH. 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka adta át Nagy Jenő őrnagy úrnak, a kontingens parancsnokának.

Hosszas egyeztetések és különböző felmérések után 314 magyar katona indul Koszovó nyugati részére, Pech városába szolgálatot teljesíteni hat hónapon keresztül. Az alegység személyi állománya olasz dandár alárendeltségben, szlovén katonákkal közösen béketámogatói feladatot fog ellátni. A határon túli teendők között elsősorban a jelenlét fenntartása, a különböző falvakban és falvak közötti járőrözés, valamint az áteresztő pontok telepítése szerepel.

A zászlóalj parancsnoka a hódmezővásárhelyi Nagy Jenő őrnagy lesz, aki többek között azt is elmondta: „ a fent említett feladatok mellett olyan teendők ellátására is fel kell készülniük, amiket a dandárparancsnokság, illetve a koszovói főparancsnokság jelöl ki és szab meg a zászlóalj számára".

1595883353
 

Örömmel számolt be arról is, hogy a személyes, illetve az általános tapasztalatok azt mutatják a missziós feladatok ellátásánál a hazai és külföldi elöljárók egyaránt elégedettek a magyar katonák teljesítményével. A kint szolgáló állomány számára a váratlan feladatok ellátása éppúgy nem okoz problémát, mint az angol nyelv használata, hiszen a tisztek és tiszthelyettesek a misszió előtt képzéseken, nyelvtanfolyamokon is részt vesznek.

Nagy Jenő azt is elmondta, az ő feladata egyebek mellett a műveleti részben résztvevő alegységek felügyelete, koordinálása lesz. Az őrnagy úr végezetül hozzátette: „megtiszteltetés számára a parancsnoki beosztás, hiszen ez részére bizalmat jelent elöljárója felöl".

A több száz külszolgálatba induló katona között többen akadnak olyanok, akik nem először vállalják azt, hogy több hónapot távol töltsenek családjuktól és egy idegen országban teljesítsenek szolgálatot. Ilyen Gombos Sándor törzszászlós is, akinek ez lesz a hatodik missziója. A törzszászlós többek között kiemelte: „mivel a misszió bázisát a 62. zászlóalj képezi és a saját emberei is szerepet vállaltak Koszóvóban, ő is kötelességének érezte a határon túli faladatok vállalást." Mint mondta, a hat hónap leginkább az itthon maradt családtagok számára tűnik hosszabb időnek. Hiszen legyen szó férjről vagy feleségről fél évig a zökkenőmentes mindennapok ellátásához, egyaránt neki kell felvállalnia azokat a feladatokat is, amiket egyébként párja végezne.

Gombos Sándor a KFOR kettes misszióban a parancsnokságon tervező zászlósi beosztásban lesz, konkrét feladatai azonban csak munkakörének megismerése után derülnek ki. Ám az már most egyértelmű számára: a külföldi katonákkal együtt dolgozni mindig kiváló lehetőséget teremt a tapasztalatszerzésre és a nyelvgyakorlásra is.

A január 29-én induló állomány részére Benkő Tibor altábornagy sok sikert és kitartást kívánt. Mint mondta, bízik a magyar katonák felkészültségében és hiszi, feladataikat maradéktalanul fogják ellátni.

Fotó: Bajkán Gabriella tőrm.