Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Többnemzeti egészségügyi gyakorlat Balatonakarattyán

Szöveg: Tóth Máté őrnagy és Biró Csenge hadnagy | Fotó: Szénási Ákos főhadnagy |  2022. április 16. 12:54

A “Vigorous Warrior 2022 – Casualty Move 2022” (VW22-CAMO22)” nemzetközi egészségügyi virtuális szimulációs gyakorlatot március 28. és április 9. között a budapesti NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (NATO KEKK) és a németországi Nemzetközi Katona-egészségügyi Koordinációs Központ / Európai Katona-egészségügyi Parancsnokság (MMCC/EMC) közös szervezésében rendezték meg az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (MH RKKK) telephelyén, Balatonakarattyán.

2

A gyakorlaton mintegy 160 fő vett részt 23 nemzet képviseletében: Albánia, Amerikai Egyesült Államok, Belgium, Csehország, Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Észtország, Finnország, Franciaország, Georgia, Görögország, Hollandia, Koszovó, Lengyelország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Továbbá számos résztvevő érkezett még a NATO Erőket Integráló Elem (NATO Force Integration Unit, NFIU) részéről, az MMCC/EMC koblenzi központjából, valamint a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központból.

A “Vigorous Warrior” gyakorlatsorozat – amely egészen 2011-ig nyúlik vissza – a NATO legnagyobb, többnemzeti egészségügyi gyakorlata, amelyet rendszerint kétévente rendeznek meg a NATO KEKK és egy önkéntes befogadó nemzet szervezésében. A gyakorlatok célja, hogy a szakemberek a katona-egészségügy legfontosabb kérdéseivel foglalkozzanak nemzetközi környezetben, a NATO égisze alatt. A legutóbbi személyes részvétellel megrendezett gyakorlat (VW19, Románia, 2019) minden eddiginél nagyobb érdeklődést váltott ki, erre 39 nemzet delegált 2654 részvevőt, köztük jelentős számú civil komponenseket is. A COVID-19 világjárvány miatt a 2021-re tervezett, hasonló formátumú gyakorlatot elhalasztották, ezért a NATO KEKK szakmai stábja úgy döntött, hogy partnerével, az MMCC/EMC-vel egy különleges, élő asztali gyakorlatot szervez, kihasználva az MMCC/EMC és a NATO KEKK egyedi képességeit, szakértelmét ezen területeken.

4

Mi is az a Vigorous Warrior-Casualty Move?

A Vigorous Warrior gyakorlat a NATO legismertebb és legszéleskörűbben elismert, többszintű és többnemzeti katona-egészségügyi gyakorlata melyet a NATO KEKK rendez rendszerint kétévente, jelentős számú NATO partnerország bevonásával és civil katona-egészségügyi komponenssel. Idén ezt az eseményt az MMCC/EMC közreműködésével a “Wargaming Casualty Move” gyakorlattal egybekötve rendezték meg, ahol a résztvevők többnemzeti körülmények között, magasabb szinten történő, virtuális egészségügyi-támogatási és sebesültszállítási szimulációt is végrehajtottak. Így tehát a VW22-CAMO22 gyakorlat egy olyan nemzetközi, magas szintű, célirányos együttműködés eredménye, mely során a résztvevők bizonyították kiváló egyéni szakmai felkészültségüket és a nemzetek közötti stratégiai szintű együttműködési képességüket, melyekkel tovább erősítik a NATO katona-egészségügyi készenlétét és képességeit, ezzel is hozzájárulva annak elrettentő erejéhez.

A VW22-CAMO22 gyakorlat célja - többek között - a részt vevő nemzetek katona-egészségügyi reziliencia és logisztikai képességének és a támogatói háttérintézmények együttműködési képességének tesztelése és fejlesztése egy közös, szimulált NATO többnemzeti műveletben stratégiai és taktikai szinten. A gyakorlatot szervező NATO KEKK arra törekedett, hogy az asztali hadijáték három elkülönülő, de egymás mellett futó virtuális szimulációs részből álljon, melyből kettőt harcászati szinten, egyet pedig stratégiai szinten teljesítettek.

3

A gyakorlat a katona-egyészségügyi sebesültszállítás négy különböző folyamatára épült, mely a vezetés-irányítás, kommunikáció és számítógépes információközlés és sebesült követés elemeiből tevődik össze. Az elsődleges hallgatói közönség az “első számú páncélozott hadosztály és annak alárendelt dandárjai” míg a második az “első számú német/holland hadtest és annak beosztott egészségügyi alkalmi harciköteléke” (Medical Task Force).

A gyakorlat elsőszámú és egyben legfontosabb tanulsága az volt, hogy egy magas szintű, közös művelet során a nem központosított sebesült követés és irányítás jelentős előnyökkel rendelkezik a központosított változattal szemben. Ez a több különálló egységből álló (decentralizált) rendszer a beosztott egészségügyi alkalmi harcikötelék képességein alapul. Ez hívja életre a gyakorlat másik felét, a CAMO22-t. Ennek fő célja a sérült követés és irányítás tesztelése, a résztvevő állomány képzése és fejlesztése annak érdekében, hogy biztosítsa az átjárhatóságot és megfelelhetőséget a nemzetközi katona-egészségügyi biztosítás fejlesztéséhez egy többszintű NATO 5. cikkely szerinti közös művelet során. Az így nyert hadászati és harcászati tapasztalatokkal a nemzetek hozzájárulnak a Szövetséges Erők Legfőbb Európai Főhadiszállása (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE) Betegáramlás és Irányítási Elgondolásának (Patient Flow Management Concept) fejlesztéséhez.

5

Miért fontos az egészségügyi személyzet ilyen szinten és környezetben történő képzése?

A gyakorlatok egyedi lehetőségek kínálnak arra, hogy nemzetközi szinten is teszteljük saját szakutasításainkat és fejlesszük képességeinket, s a partner nemzetekkel való együttműködés során a tapasztalatokat megosztjuk egymással.

Milyen konkrét előnyökkel járt a gyakorlaton történő részvétel a nemzetek, a NATO KEKK, az MMCC/EMC és más szervezetek számára?

A résztvevők egyedülálló lehetőséget kaptak az egészségügyi vezetés-irányítási folyamatrendszerek és eljárások fejlesztésére olyan környezetben, ahol az események gyors átfutással gyakorolhatóak, és lehetőség van több forgatókönyv, vagy egy helyzet ismételt lejátszására az alapos begyakorlás és az átfogó visszajelzés érdekében. Így akár egy esetleges járványhelyzetet, vagy szűk lehetőségekkel járó harci helyzeteket is az előnyünkre fordíthatunk. A magasabb parancsnoki szinten zajló folyamatokat sokkal nehezebb szimulálni és végrehajtani nagy, élő gyakorlatok során. A résztvevők úgy hagyták el a gyakorlatot, hogy jobban megértették a katona-egészségügyi irányítás és ellenőrzés folyamatait, ami egy jobban működő vezetői és támogatási rendszert eredményez.

A NATO KEKK és az MMCC/EMC közötti hatékony és gördülékeny együttműködésnek köszönhetően, a gyakorlat jelentős nemzetközi sikerrel zárult és minden résztvevő pozitív élménnyel és szakmai tapasztalattal gazdagodva térhetett haza.

A gyakorlatot Tim Hodgetts vezérőrnagy, angol egészségügyi szolgálatfőnök, a COMEDS elnöke, dr. Kopcsó István vezérőrnagy, az MH EK parancsnoka, a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke, valamint a német egészségügyi szolgálat törzsfőnöke is megtekintette.

1
Kapcsolódó cikkek