Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

11 katona indul a Sínai-félszigetre

Szöveg: Kánya Andrea |  2009. augusztus 29. 7:44

A Magyar Honvédség Műveleti Központ pénteken tartotta meg az MFO kibocsátó ünnepséget, amelyen Nagy Tibor dandártábornok, valamint Dr. Turi András rendészeti szakállamtitkár búcsúztatta a Sínai-félszigetre utazó katonákat.

Az 1979-es Camp David-i békeszerződés létrejötte után Izrael, Egyiptom, valamint az Egyesült Államok megalakították azt a független nemzetközi békefenntartó erőt, amely a Többnemzetiségű Erők és Megfigyelők (MFO) névre hallgat. Az MFO csaknem 2200 fős létszámát 11 ország katonai kontingense és két ország kiszolgáló személyzete jelenti, így Ausztrália, Kanada, Kolumbia, a Fidzsi-szigetek, Franciaország, Olaszország, Új-Zéland, Norvégia, Uruguay, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Egyiptom és hazánk is jelen van.

Az MFO fő feladata a békeszerződésben létrehozott négy biztonsági zónára meghatározott katonai létszám és technikai eszköz korlátozások folyamatos ellenőrzése, a csapatmozgások megfigyelése és jelentése, valamint a hajózás szabadságának megőrzése a Tirán – szorosban. Ennek végrehajtására a Sínai-félszigeten az MFO egy északi, egy déli tábort, valamint 13 ellenőrző pontot és 18 megfigyelő állást működtet folyamatos szolgálatban. 2005 óta plusz megfigyelő ponttal egészült ki az Északi-szektor. Ezeket számos ideiglenes megfigyelő pont, felderítő járőr szolgálat és egy parti haditengerészeti egység egészíti ki.

1595890807
 

Magyarország 1995. szeptember 1. óta vesz részt az MFO munkájában, 41 fős közös katonai-rendőri kontingenssel. A külföldi szolgálat időtartama egy év, kétszer hat hónapos felosztásban. Az első fél év után, amennyiben a külföldi szolgálatot teljesítő katona is beleegyezik, a Honvédség döntése alapján meghosszabbodik a szolgálat további hat hónappal. A kontingens két tagja az MFO törzsében szolgál összekötő tiszt, valamint orvos beosztásokban. Az MFO Magyar Katonai Rendész alegység 39 főből áll, amelyben a magyar járőr közös rendészeti szolgálatot teljesít kolumbiai, fidzsi járőrtársaival együtt.

Az alegység felelős az általános katonai rend és fegyelem fenntartásáért az MFO teljes felelőségi körzetében. Ide tartozik a bűnügyi nyomozati munka, a baleseti helyszínelés, a járőrözés, a fegyver-lőszerszállító gépjármű oszlopok biztosítása, a közlekedésbiztonsági és sebesség ellenőrzés végrehajtása, az Északi-tábor kilépő forgalmának ellenőrzése, rendezvények biztosítása, valamint előre nem tervezhető rendészeti feladatok végzése is.

2006. márciusa óta a feladatok kibővültek a bevezetett biztonsági rendszabályok következményeként, így feladattá vált a fegyveres és fegyvertelen busz-kísérete (Északi Tábor-Kairó, Északi Tábor – Déli Tábor, Déli Tábor-Kairó) továbbá a konvojok összeállítása és a konvojok kezelése (Convoy Marshalling).

A kontingens parancsnoka, egyben Force Provost Marshall a Force Commander egyes számú tanácsadója is rendészeti ügyekben és bűnmegelőzésben. 27 fő a misszió Északi Táborában, El-Gorahban, 14 fő pedig a Déli Táborban, Sharm el-Sheikhben teljesít három váltásban szolgálatot, a hét minden napján, huszonnégy órában.

1595890808
2009. szeptember 2-től egy évre a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztere a Sínai-félszigetre vezényli Cserpes Tibor Ferenc r. törzszászlóst járőr-helyszínelő beosztásba, 6 hónap időtartamra Gulyás Artúr Alezredest Provost Marshall beosztásba, Ipacs Kinga századost váltásvezető beosztásba, Bitera Roland főhadnagyot ügyeletes tiszt beosztásba. Szigeti Zsolt főhadnagyot váltásvezető beosztásba, Dr. Lenner Áron Márk hadnagyot pénzügyi, személyügyi tiszt beosztásba, Lukács Péter hadnagyot ügyeletes tiszt beosztásba, Tóth Róbert zászlóst, Fábián Gábor főtörzsőrmestert, Papp Béla főtörzsőrmestert valamint Nagy László törzsőrmestert járőr beosztásban teljesíti szolgálatát.

Az MFO kibocsátó ünnepségén Nagy Tibor dandártábornok azt mondta, már hagyománnyá vált a Magyar Honvédségben, hogy mikor a katonák felkészültek az új misszióra, a váltásra, akkor a felkészítés utolsó fázisaként szerveznek egy búcsúztatót, mikor pedig visszajönnek, egy visszafogadó ünnepséget. „Ez egy speciális feladat, amely során nem csak a kint tartózkodó 2200 nemzetközi katona törvényes működését kell, hogy felügyeljék. Ez a feladat kihívás a katonáknak, elsősorban saját maguknak kell példát mutatni nap, mint nap", mondta a dandártábornok, majd végezetül sok sikert kívánva hozzátette: „Önök készek arra, hogy elfoglalják szolgálati helyüket."

Turi András rendészeti szakállamtitkár útravalónak néhány tanáccsal szolgált, így például felhívta a figyelmet arra, hogy fontos a nyelvtudás. A szakállamtitkár végezetül azt mondta: „Ha jól nézem a korukat, amikor a Camp David-i megegyezés létrejött, zömük legfeljebb gimnáziumba járt. Az egyezménynek olyan ereje volt, hogy az egész világ erről beszélt. Önök mostantól olyan helyen teljesítenek szolgálatot, ahol a status quo fennállásához nemzetközi érdekek fűződnek. Kívánom önöknek, nyugodt és kiegyensúlyozott szolgálatuk legyen."

1595890808
1595890808