Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Hírek - 7924. oldal

1595870879

Kiképzőközpont Pol-e Khumriban

2007. január 1. 0:00

Elkészült Pol-e Khumri rendőr-főkapitányságán az MH PRT és a hozzá csatlakozott Rendvédelmi Szakértői és Tanácsadói Kontingens közös projektje. Az ünnepélyes átadásra szeptember 8-án került sor, melyen részt vett Szabó László ezredes, az MH PRT 2 parancsnoka, Rózsa Tibor ezredes, az MH PRT 3 parancsnoka, dr. Boda József rendőr ezredes, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) Nemzetközi Oktatási Központjának igazgatója, illetve a Rendvédelmi Szakértői és Tanácsadói Kontingens képviselői.

1595870879

Missziós felkészítés

2007. január 1. 0:00

A Magyar Honvédség EUFOR-százada második váltásának mintegy 150 fős állománya a szeptember 3-ával kezdődő héten hajtotta végre az előírt lőgyakorlatokat, az egészségügyi szakállomány pedig egészségügyi felkészítésen vett részt – adott tájékoztatást Szentes Gábor őrnagy, a század parancsnoka. Mint azt a parancsnok elmondta, az állományban több békefenntartó-múlttal rendelkező katona van, akik tapasztalataikkal segítik társaikat. Az alegység szeptember második hetében a gépjárművezetők és a híradó beosztású katonák felkészítésével folytatja tevékenységét.

Katonai igazságszolgáltatás: múlt, jelen, jövő

2007. január 1. 0:00

A katonai igazságszolgáltatás hagyományai és jövője címmel rendezik meg a 8. budapesti nemzetközi katonai büntetőjogi konferenciát június 7-8-án. A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, valamint a Katonai Főügyészség szervezte rendezvényre 33 országból érkeznek magas rangú bírák, ügyészek, vezető katonai jogászok. A Magyar Bíróképző Akadémián zajló konferenciát a tervek szerint dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész nyitja meg, majd köszöntőt mond Havril András vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke. Az előadók, illetve az előre bejelentett hozzászólók között találhatjuk például Szergej Fridinszkij vezérezredest, katonai főügyészt, Oroszország legfőbb ügyészének helyettesét, vagy Ahmet Alkis hadbíró vezérőrnagyot, a török Katonai Legfelsőbb Bíróság elnökét.

1595870884

MQ–9 Reaper az első pilóta nélküli csapásmérő repülőszázadnál

2007. január 1. 0:00

A Kaliforniában végrehajtott teszteket követően, március végén megérkezett az első MQ–9 Reaper (Predator B) pilóta nélküli repülő a nevadai Creech légibázisra, a 42. csapásmérő repülőszázadhoz. Ez az alakulat május elsejétől a feladatait teljes mértékben ezzel a típussal, illetve MQ–1 Predatorokkal végrehajtó 432. repülőezred alárendeltségébe tartozik majd. Jon Greene alezredes, századparancsnok szerint 2009-ig a 42. csapásmérő század tizennyolc Reapert rendszeresít. Jelenleg hét MQ–9 gyártása van folyamatban. Öt légi jármű összeszerelésére 2006 januárjában kapott megbízást a General Atomics, 41 millió dollár összértékben; ezeket a tervek szerint 2008 első negyedévében szállítják le. Március közepén ugyanakkor a cég további 43 milliós megrendeléshez jutott újabb két MQ–9, továbbá két földi irányítóállomás és egyéb, a gép üzemeltetéséhez szükséges felszerelések előállítására.

1595870889

A korai stratégiai gondolkodás

2007. január 1. 0:00

A kötet az utóbbi fél évszázad angol nyelvű stratégiatörténeti szakirodalmából kínál reprezentatív válogatást, kiegészítve magyar és német szerzők írásaival.

1595870889

A stratégia a modern korban

2007. január 1. 0:00

A hagyományos és az új stratégiai elgondolások jelentőségét világítja meg, és segíteni kívánja a háború és béke összetett kérdéseinek megértését a 21. század elején.

1595870894

A mohácsi csata előzményei

2007. január 1. 0:00

A Zrínyi Kiadó Nagy csaták című sorozatának második kötete, Pálosfalvi Tamás hadtörténész „Nikápolytól Mohácsig 1396–1526”című munkája a mohácsi csata előzményeit mutatja be. A szerző könyvének első fejezeteiben bemutatja a korabeli Európát és hadseregeit, a magyar hadszervezet fejlődését, valamint az Oszmán Birodalom felemelkedését és hadseregét. A szép kiállítású könyv százharminc év hadi krónikájából azokat a legjellemzőbb ütközeteket, ostromokat, csatákat tárgyalja, amelyeket a Magyar Királyság egy olyan hatalom ellen vívott, amely katonailag valamennyi európai kortársánál erősebb volt, és amely folyamatos hódításra rendezkedett be.

1595870900

Bolyai János hadmérnöki pályakezdése

2007. január 1. 0:00

Dr. Ács Tibor hadtörténész, aki a 19. századi magyar hadtudomány-történet feltárásában jeleskedik, most Bolyai János a Bécsi Hadmérnök-akadémián címmel egy új könyvvel rukkolt ki, amely a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem gondozásában jelent meg.

HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁGOK

2007. január 1. 0:00

A parancsnokságok feladata: A hadkiegészítő parancsnokságok a katonai igazgatás területi szervei. A 2004.évi CV. törvény „ A honvédelemről és a Magyar Honvédségről” 60.§.(2) bekezdésében rögzíti a hadkiegészítő parancsnokságok feladatait: A Honvédség állományának toborzás útján történő kiegészítése, Megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején a Honvédség hadkötelesekkel történő kiegészítése, A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint a védelmi igazgatási szervek tevékenységének segítése, A hadkötelesek (volt hadkötelesek) és a Honvédség nyugállományú tagjai, illetve azok hozzátartozói szociális érdekeinek védelme, valamint a kegyeleti tevékenység. A parancsnokságok szervezeti felépítése: Parancsnok Törzsiroda Toborzó iroda Szociális, érdekvédelmi és rekonverziós iroda (Pirossal a kiemelt toborzó iródákat jelöltük.)

1595870899

Harci technikák kézikönyve

2007. január 1. 0:00

A Zrínyi Kiadó gondozásában jelent meg a Chris McNab-Will Fowler angol szerzőpáros hézagpótló munkája, a Harci technikák kézikönyve. A képekkel gazdagon illusztrált könyv, amint az a bevezetőjéből is kiderül, bemutatja a hagyományos és különleges egységek katonáinak harci technikáját és a különleges harci feladatok sikeres megvívásának eszköztárát. A szerzők pontosan megfogalmazzák, hogy “a harcászat a háború megvívásának összes módszerét magában foglalja, de a katonai elméletben négy eleme van: a tűzerő, a mozgékonyság, a meglepetés és a megóvás”. A legfontosabb talán a megóvás, hisz ezen múlik a katonák túlélése.