Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvéd 2011/3.

2011. március 9. 9:17

  Címererdő a császári sason

   Az uralkodók, ha Habsburgok is, a külsőségeket már csak nem sajnálták hatalmuk dicsőítésétől. Az egyre nagyobb fennhatóság azonban egyre bonyolultabb címerekkel járt együtt, olyannyira, hogy a Mária Terézia-féle 1752. évi kis titkos pecséten huszonhat címer kapott helyet.

Haderő


  Történelmi feladat

   Legyen a honvédség mindig hadra fogható, nyújtson biztonságot, és növelje az ország tekintélyét a világban, de a teljesítménye alapján a hadsereg is kapja meg a társadalom elismerését…
   Elengedhetetlen az elmúlt évek korrupciós ügyeinek kivizsgálása, a korrumpálás lehetőségeinek kizárása, s fontos, hogy a társadalom hiteles forrásból, első kézből értesüljön a honvédség eredményeiről, problémáiról…
   Két gondolat – egy esemény. Előbbi dr. Schmitt Pál köztársasági elnöké, utóbbi pedig dr. Hende Csaba honvédelmi miniszteré. Mindkettő a honvédelmi miniszter évértékelő és feladatszabó értekezletén hangzott el nemrégiben.


  Diplomáciai nagyüzem

   Hazánk az EU Tanácsának soros elnökeként és jó házigazdaként rendezte meg a tagállamok védelmi miniszteri informális tanácskozását. A védelmi képességek megosztásáról és hatékonyabb alkalmazásáról, az EU jelenlegi műveleteiről, az unió, a NATO, valamint az ENSZ együttműködésének kérdéseiről, vagyis mindennapok fontos témáiról váltottak szót a résztvevők. De a találkozó az épp akkortájt eszkalálódott líbiai helyzet, illetve egy diktatúra végnapjainak megágyazó diplomáciai nagyüzem okán került igazán rivaldafénybe.


  Kellenek a példaképek

   A csapatélet minden csinját-binját ismeri, de otthon van a honvédelmi (köz)igazgatás meg a diplomácia világában is. A huszárhagyományok őrzői, a vízilabda szerelmesei előtt sem ismeretlen a neve. Vagyis színes egyéniség, felkészült katona tölti be a honvédelmi tárca „első hivatalnoki" tisztét, a közigazgatási államtitkári posztot – Fodor Lajos nyugállományú vezérezredes személyében.

Nagyvilág


  Radar

   Na nehogy már a nyúl vigye a puskát!
   Na nehogy már egy civil konténerhajó süllyesszen el egy katonai fregattot!
   Pedig ez történt Indiában, Mumbai kikötőjében.
   Pedig ilyen, és ehhez hasonló érdekességek olvashatók ezúttal is magazinunk „szemét a nagyvilágra szegező" rovatában.

Hadak útján


  Pálffy Miklós

   Egy ősi magyar nemesi család sarjáról, egy híres-neves vitézről, korának kiváló hadvezéréről szól történetünk. Báró Pálffy Miklósról, aki bár jól ismerte a járást a bécsi udvarban, de még inkább ismerte a végvári idők portyázásának és rajtaütésének művészetét. Rettegték is nevét a törökök…


  A kérdőjelek csatája

   Hol és mikor zajlott? Megtörtént-e egyáltalán? Na, „csak" ezekre kérdésekre kaphatnak választ magazinunk segítségével, kivált, ha elolvassák a pozsonyi csatáról, a magyar történelem sorsfordító, a honfoglalást lezáró eseményéről szóló írásunkat.
   Apropó, pozsonyi csata. A Zrínyi Média új kötete, az 1000–1100 évvel ezelőtt… Magyarok a Kárpát-medencében című könyv míves illusztrációkkal egy egész fejezetet szentel eme történelmi pillanatnak. A könyv angol és magyar nyelven letölthető a www.honvedelem.hu digitális könyvtárából. Az angol nyelvű kiadás 4000 forintért megvásárolható a Zrínyi Média terjesztési csoportjánál (1087 Budapest, Kerepesi út 29/B). Az április végén megjelenő magyar nyelvű változat ára ugyancsak 4000 forint lesz.


  Okucani

   A katona igazán tudja, mivel is jár a háború. De a műszaki katona tudja igazán azt is, hogy segítsége milyen sokat jelent(het) az utak, hidak, vasútvonalak újjáépítésének idején. Történt, hogy hazánk még nem volt a NATO tagja, de katonái 1996-ban már ott bábáskodtak ama újjáépítések fölött, éppenséggel a szövetség boszniai békemissziójának részeként, a horvátországi Okucaniban települve. Mindent megmozgattak, amit elvártak tőlük, még történelmi kövek tonnáit is, amikor a Neretva hullámaiból kiemelték a leginkább Csontváry festményéről ismert Öreghíd folyóba lőtt darabjait.

Velünk van az erő


  Mesterkurzus

   Vajszívű – na, ez a szó nem létezik mentorberkekben. A Mi–35 Air Mentor Team második váltásának magyarjait sem illethették efféle jelzővel. Hogyan is tehették volna, ha egyszer ők azért szolgáltak Afganisztánban, hogy a nemzeti haderő katonái megszokják a fegyelmet, megtanuljanak mindent, ami életük védelméhez és országuk nyugalmához kell. De „mesélje" el ezt önöknek inkább a parancsnok, Suszter Attila őrnagy…


  Felülnézet

   Nem született katonának, harcihelikopter-pilótának végképp nem. Lőrincz Attila százados mégis katona, mégis helikopter-pilóta lett. Mit tesz isten, olyannyira az lett, hogy ma már oktató, és egy válogatott legénység tagjaként Afganisztánban, a Mi–35 Air Mentor Team második váltásában szolgált…


  Honvédtisztjelöltek

   Honvédtisztjelöltek! Igen, immár ez a megszólítás dukál a nemrég létrehozott MH Ludovika Zászlóalj minden tagjának, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, de a vezérkari főnök közvetlen alárendeltségében tanulva szolgáló ifjú hölgyeknek és férfiaknak.


  Misszió előtt

   Minden út… Nem, most nem Romulus és Remus városába, hanem Szolnokra vezet, legalábbis, ha az illető katona, és ha legalábbis (először vagy sokadjára) misszióba készül. Itt található ugyanis egy „terepszínű hungaricum", a honvédség béketámogató kiképző központja, itt tanulható meg, hogy hány nyelvjárás van éppenséggel Afganisztánban, s itt sajátíthatók el a különleges műveleti fortélyok a tengeren innen egyedülálló tanfolyamon.


  Portyázó magyarok

   Misszióból jöttél? Van egy „lyukas" órád-napod-heted? Akkor társaiddal egy kis időre „összerántunk", és átvesszük a katonatudományt – elölről… „Civilesen" így foglalható össze a műveleti területről érkezők és oda visszakészülődők itthoni kiképzési intermezzója, ezúttal a „Bornemissza" felderítőinek „rejtett portyája".

Haditechnika


  Az örökifjú

   A hidegháborús szembenállás egész nemzetek mindennapjait keserítette meg.
   A hidegháborús szembenállás egész nemzetek hadi fejlesztőinek mindennapjait édesítette meg.
   Itt vannak mindjárt az önjáró lövegek, amelyek genezisében újabb és újabb fejezetek keletkeztek. Az egyik fejezet éppenséggel a Vietnamot, Közel-Keletet, számos arab–izraeli háborút megjárt amerikai M109-esé, egy valóságos családfával rendelkező típusé.

Hátország


  Nagy elődök nyomdokain

   A harminckilencesek több mint kilencven év után visszatértek Debrecenbe. A Bocskai-dandár egyik lövészzászlóalja ugyanis felvette az egykori császári és királyi, majd császári-királyi haderő talán legkiválóbb magyar feltöltésű ezredének az idők során fogalommá nemesült hadrendi számát.


  Az égi szem

   Feledhetjük-e a tavalyi tragédiákat: a folyók, patakok pusztító áradatát, a mindent szívósan veszélyeztető belvíz látványát? Aligha. De lehet-e az ilyen látvány mégis szép? Üssék fel magazinunkat, s láthatják a választ, kollégánk, az MTI újságíró-fotóriporterének „Látkép" című díjnyertes sorozatát.


  Lánctalpas Bofors

   Különös házasság… Mikszáth talán megbocsátja, hogy nevezetes művének címét citáltuk ide cikkünk okán. Mert ugyanis a második világháború magyar haditechnikája iránt érdeklődőknek érdemes magazinunkba belelapozni és elolvasni a magyar Nimród történetét, egy harckocsialváz és a svéd Bofors légvédelmi gépágyú „egybekelésének" történetét.


  Szabadszállás

   A Magyar Néphadsereg története az átszervezések, a laktanya-bezárások, helyőrség-felszámolások története. És a katonáké és családjaiké, akik megpróbáltak talpon maradni, az új és még újabb stratégiák megvalósítása ellenére, miközben a stratégák persze jól elvoltak a míves fedőnevekkel ellátott átszervezéseikkel. Megszűnt tehát jó néhány katonaváros, a múlté már a megalomán haderőbe vetett hit. Sorozatunk útra indításával azonban fel-felidézzük e huszadik századi „hadidolgok" néhány részletét. Az első stáció: Szabadszállás…


  Elismerésre méltó módon…

   Íme egy részlet a „katonaimedál-tan" módszertanából: „Vedd szemügyre a szalagsávot vagy a kitűzőt, és jelezd elismerésedet…"
   Íme egy cikkajánlat magazinunkból: „… a szövetséges vagy koalíciós államok és hadseregeik rendszeresen elismerik az egyéni teljesítményt, a kiemelkedő helytállást is. A közelmúltban két ilyen eseményre került sor Budapesten."


  Folytassa, stúdió!

   A magyar katonai filmgyártás tavaly ünnepelte hatvanadik születésnapját. Idén pedig a jogutód, a Zrínyi Média katonai filmstúdiója imponáló megújulásának lehetünk tanúi. A kommunikációs cég saját erőből – az elmúlt évben visszaszerzett anyagi forrásait hasznosítva – teremtette meg e műszaki-technikai fejlesztés lehetőségét.


  Aranyhajósok

   A „honvédos" sportolók rendre feliratkoznak a világranglisták éllovasai közé, rendre megörvendeztetnek bennünket teljesítményeikkel, sportolói helytállásukkal. Most a kajakosoknál jártunk.

Tradíció


  Királynak termettek…

   Magyar nemesi testőrség. Magyar felvilágosodás. Magyar irodalom. Magyar forradalom és szabadságharc.
   Mi a közös e mondatokban? Valahány magyar daliákról, kardot és tollat jól forgató vitézekről, a nemzet irodalmának jeles személyiségeiről szólnak. És még sok minden másról, de ehhez már bele kell lapozniuk magazinunkba.


  Hadikrónika

   A „keleti front Verdunja" – kapásból rávágja, hogy mely katonai erődről van szó?
   Ha nem, hát még utána járhat, és jó válaszát nyereménykönyv reményében elküldheti szerkesztőségünkbe.
   Jut eszembe: a megjelenés napján vette meg magazinunkat? Igen? Akkor még tíz napja van a beküldési határidő leteltéig.