Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Túl a szűk határterületeken

Szöveg: Szűcs László |  2008. szeptember 24. 15:22

Jogászkonferenciát rendeznek szeptember 24–26-a között Balatonkenesén, a Honvédüdülőben. Az összejövetelen a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási szakemberei vitatják meg a szakterületüket érintő aktuális kérdéseket.

Mint az elmúlt egy évtizedben mindig, idén is a Balatonkenesei Honvédüdülő ad otthont a Magyar Honvédség jogászkonferenciájának. A szeptember 24–26-a között, a Honvédelmi Minisztériumban, a tárca háttérintézményeinél, valamint a csapatoknál tevékenykedő jogi és igazgatási szolgálatok munkatársai részére szervezett szakmai továbbképzésen a szakterületet érintő jogszabály-változások ismertetése, a folyamatban lévő feladatokat taglaló beszámoló, valamint a közeljövő feladatainak ismertetése a fő cél.

Az idei jogász konferenciát szeptember 24-én délelőtt dr. József Péter, a HM jogi szakállamtitkára nyitotta meg. Ismertette, hogy a három napos összejövetelen három főbb témakört vizsgálnak. Elsőként az elektronikus információáramlás és ügykezelés jogi aspektusait veszik górcső alá, majd a külföldi missziók folyamatosan változó jogi környezetéről, valamint a válságreagálás rendszeréről tanácskoznak. A harmadik nagy témakör pedig a hadseregben napi szinten jelen lévő jogi problémák megvitatása.

A szakállamtitkár megnyitó előadásában a jogi szakterületet érintő aktuális kérdésekről beszélt. Szólt arról, hogy jelenleg három nagy kérdés foglalkoztatja a minisztériumban dolgozó jogászokat. Az egyik a NATO légiszállítási képességének növeléséből – vagyis a C–17-es flotta Magyarországra telepítéséből – adódó jogi kérdések megválaszolása. Kiemelt figyelmet fordítanak emellett a Miniszterelnöki Hivatal azon törekvésére, amellyel – a többi tárcavezetőhöz hasonlóan – egy kormányrendelettel szeretné szabályozni a honvédelmi miniszter hatáskörét. A honvédelmi tárca jogászainak megalapozott véleménye azonban az, hogy a miniszter feladatkörét a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény kimerítően szabályozza, így nincsen szükség egy önálló kormányrendeletre.

Dr. József Péter emellett hangsúlyozta: ugyancsak aktuális kérdés az afganisztáni szolgálatra készülő magyar különleges műveleti csoport alkalmazásával kapcsolatban felmerülő jogi kérdések megvitatása is.

1595880318
 

A megnyitót követően Mikita János mérnök altábornagy, a HM Honvéd Vezérkar főnökének helyettese a Magyar Honvédség előtt álló aktuális feladatokról tájékoztatta a konferencia résztvevőit, kiemelve a jogi tevékenység szerepét a szabályozás, engedélyezés és végrehajtás során. Hozzászólásában a vezérkari főnök helyettese javasolta a beszerzési eljárásrend vizsgálatát is, mint egy későbbi konferencia lehetséges tematikus elemét.

A tanácskozás első napján a továbbiakban szó esett emellett az elektronikus ügyintézés hazai és nemzetközi tapasztalatairól is.

1595880318
– Az idei konferencián az aktualitások bemutatása mellett nyitunk olyan határterületek felé, amelyek a szűken vett jogi kérdéseken túlmutatnak, de a jövő katonajogászi tevékenységét befolyásolják. Például ilyen az elektronikus ügyintézés során felmerülő szabályozások kérdésköre – mondta el a honvedelem.hu érdeklődésére a konferencia első napján, az előadások szünetében dr. Till Szabolcs.

A Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának vezetőjétől megtudtuk azt is, hogy a nap folyamán a NATO déli parancsnokságán található informatikai rendszer és az ehhez kapcsolódó, jelenleg próbaüzemét folytató, a jövő év januárjától viszont „élesben" működő magyar hálózat jogi vetületét, illetve a közlönykiadás elektronikus alapra helyezését is vizsgálják.

A konferencia csütörtökön biztonságpolitikai blokkal folytatódik, a biztonsági kockázatok komplex értékelése és a Magyar Honvédség tevékenységét érintő hatások bemutatására irányul. Szó esik a Magyar Köztársaság biztonság-, és védelempolitikai alapelveiről, a nemzeti biztonsági stratégiáról, valamint a formálódó nemzeti katonai stratégiáról. A résztvevők emellett előadást hallgathatnak meg a XXI. századra jellemző kockázatokról, kihívásokról és veszélyforrásokról, valamint az iszlám vallás történelmi gyökereiről, fejlődéséről, és a Magyar Honvédség missziós tevékenységi területén betöltött szerepéről. Ezen kívül tájékozatót hallgatnak meg a Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszeréről, a NATO válságkezelési rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer kialakításának helyzetéről, illetve a válságkezelésben érintett védelmi igazgatási szervek és a Magyar Honvédség együttműködéséről.

A konferencia záró napján a büntető-, és fegyelmi ügyekkel kapcsolatos személyügyi igazgatási eljárások kérdései, valamint a szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok várható változásai szerepelnek a programban.