Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Megkezdődött a CSAT-gyakorlat

Szöveg: Babos Sándor főhadnagy |  2012. június 15. 8:12

2012. június 11-étől a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia az MH Összhaderőnemi Parancsnoksággal együttműködve hajtja végre az idei év egyik legnagyobb hazai gyakorlatát.

1595937359
A tavalyi évben érkezett a megtisztelő felkérés a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokságtól (ACT) a Counter-Improvised Explosive Devices Situational Awareness Course (CSAC – Nem Hagyományos Módon Előállított és Alkalmazott Robbanóeszközök Elleni Tevékenység Helyzet- és Veszélyfelismerő Tanfolyama) megrendezésére. A felkérés annak a hosszú évek óta tartó folyamatnak a kicsúcsosodása, amelynek során tavaly az MH Altiszti Akadémia (MH AA) a Szövetségben elsőként akkreditáltatott tanfolyamot a NATO-n belül nem NATO oktatási intézményként, és azóta is elismerten magas színvonalon végzi a „C-IED kiképzők kiképzését („C-IED Train the Trainer" Course)".

A mostani tanfolyam szintén egyedi a maga nemében, hiszen eddig kizárólag az Amerikai Egyesült Államok egyes különleges műveleti kötelékei számára volt elérhető. Célja, hogy felkészítse a katonákat arra, hogy milyen kulturális, szociológiai és pszichológiai jelekre támaszkodva tudják a civil lakosok közül kiszűrni a terroristákat a különböző hadszíntereken. Figyelembe véve, hogy a tanfolyamnak nemcsak az anyagigénye nagy, hanem minden egyes kiképzési napon legalább 40 fő alájátszó állományt is igényel, elöljárói döntés született a kiképzési rendezvény gyakorlatként való kezelésére. Ennek előkészítéséért, tervezéséért és levezetéséért − a Honvéd Vezérkar főnökének intézkedése alapján −az MH AA lett felelős. Jellegéből fakadóan a gyakorlatot az MH Bakony Harckiképző Központ újdörögdi kiképzőbázisán és romvárosában rendezik meg.

A gyakorlat végrehajtásának közvetlen előkészítése június 6-án kezdődött. Az MH Altiszti Akadémia előkészítő részlege mintegy 40 fővel – alaprendeltetésének és feladatainak jellegétől eltérően – menetoszlopban menetet hajtott végre az újdörögdi kiképző bázisra, ahol megkezdte a szervező-előkészítő feladatait, együttműködve  az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) kijelölt erőivel, az MH Bakony Harckiképző Központ (MH BHK) ellenerőszázadával és az újdörögdi bázis üzemeltető állományával.

1595937360
A Magyar Honvédség különböző kiképzésein gyakran használt romvárost június 7-ére teljes egészében afgán faluvá alakították át, s ennek eredményét a már ekkor a gyakorlótéren tartózkodó amerikai kiképző csoport tagjai szemrevételezték és elfogadták. Június 8-án került sor mind a tábor (és így a gyakorlat), mind pedig a tanfolyam helyszíneinek szemléjére, amelyet Horváth Gábor dandártábornok, az MH Altiszti Akadémia parancsnoka és Bárány Zoltán ezredes, az MH ÖHP szárazföldi hadműveleti kiképzési főnöke vezetett le.
A gyakorlat sikeres lebonyolítása érdekében központi beruházásként telepítettek a romváros környékén négy tornyot, amelyek a minden részletre kiterjedő, többirányú megfigyelés biztosítása miatt fontosak. A tornyok megépítése az MH 37. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár művelettámogató műszaki zászlóalja állományának kiváló munkáját dicséri.

Június 10-én, vasárnap este a gyakorlatvezető, Lőrincz Gábor ezredes − az MH AA parancsnokának kiképzési helyettese − kilenc külföldi és húsz magyar hallgató, valamint a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság (NATO ACT) és a C-IED Kiválósági Központ (C-IED Center of Excellence (CoE)) képviselői jelenlétében megtartotta eligazítását, majd az MH AA Nemzetközi Kiképző Alosztály kiképzői (a tanfolyamon segédkiképzők) tájékoztatták a megjelenteket a tábor napirendjével és a tanfolyam levezetésével kapcsolatban. Június 11-én két szálon kezdődtek meg a foglalkozások. Egyrészt maguk a hallgatók mélyülhettek el az emberi viselkedés megértésében, másrészt megindult az alájátszók (az MH BHK ellenerőszázad – OPFOR) felkészítése is, akik egy közel-keleti falu lakosságát alakítják a tanfolyam ideje alatt. Június 12-én folytatódott a gyakorlat, melynek során a hallgatók egy-egy társadalmi csoport kulturális és szociológiai aspektusait vizsgálták, ezzel segítve elő a hadszíntéren történő gyors döntéshozatal folyamatát.
Az ellenerőszázad szintén folytatta a felkészítést.

Fotó: A szerző felvételei